ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

25.09.2002 р. N 11/4-13.1-8635-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Щодо митного оформлення транспортних засобiв

     В зв'язку iз запитами, якi надходять на адресу Держмитслужби з питань визначення митної вартостi при митному оформленнi транспортних засобiв позицiй УКТ ЗЕД 8101-8704, якi були затопленi пiд час стихiйного лиха в країнах Європи, повiдомляємо наступне.

     З метою запобiгання спробам заниження митної вартостi автотранспортних засобiв, якi були затопленi пiд час стихiйного лиха в країнах Європи, обов' язково створити тимчасовi комiсiї, до складу яких, крiм працiвникiв оперативних пiдроздiлiв та спiвробiтникiв вiддiлiв тарифiв та митної вартостi, залучати представникiв вiддiлiв платежiв, вiддiлiв власної безпеки, вiддiлiв по боротьбi з контрабандою та порушеннями митних правил.

     При проведеннi митного оформлення в обов'язковому порядку складати акт, iз зазначенням ознак затоплення, технiчного стану, перелiку пошкоджень, з наданням фотоматерiалiв. Акт завiряється пiдписами учасникiв тимчасових комiсiй.

     Митне оформлення вищезазначених транспортних засобiв здiйснювати тiльки за наявностi висновку експерта, який має вiдповiдну лiцензiю Мiнiстерства юстицiї України.

Заступник Голови Служби П.Пашко
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.