ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

22.04.99 N 10/1-1174-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Щодо листа Держмитслужби вiд 26.02.99 N 10/1-504-ЕП

     На запити митних органiв та суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi щодо практичного виконання деяких положень листа Держмитслужби вiд 26.02.99 N 10/1-504-ЕП повiдомляємо.

     1. Вiдповiдно до статтi 23 Закону України "Про єдиний митний тариф" оформленню вiдповiдно до режиму тимчасового ввезення пiдлягають товари, що тимчасово ввозяться на митну територiю України та призначенi до зворотного вивезення за її межi у встановленi строки у незмiнному станi або вiдремонтованому виглядi.

     Таким чином, товари, що належать iноземним суб'єктам господарювання (в тому числi i ранiше експортованi) та ввозяться в Україну згiдно договорiв (контрактiв), вiдповiдно до яких здiйснюється ремонт та обслуговування цих товарiв на вiтчизняних пiдприємствах, пiдлягають митному оформленню в режимi тимчасового ввезення пiд зобов'язання про зворотне вивезення у встановлений термiн.

     В пунктi 4 листа Держмитслужби вiд 26.02.99 N 10/1-504-ЕП надано роз'яснення, що до товарiв, якi були ранiше експортованi i повертаються на митну територiю України для ремонту або обслуговування, застосовується митний режим тимчасового ввезення, а не реiмпорту.

     2. Товари, що були вивезенi в режимi тимчасового вивезення до початку застосування листа Держмитслужби вiд 26.02.99 N 10/1-504-ЕП i будуть ввозитись пiсля ремонту на митну територiю України, пiдлягають митному оформленню на пiдставi вантажної митної декларацiї, заповненої вiдповiдно до пункту 5.2 Порядку заповнення граф вантажної митної декларацiї вiдповiдно до митних режимiв експорту, iмпорту, транзиту, тимчасового ввезення (вивезення), митного складу, магазину безмитної торгiвлi, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 30.06.98 N380 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 22.07.98 за N469/2909.

     3. Товари, що перемiщуються через митний кордон України за дозволами ДСЕК, пiдлягають митному оформленню згiдно з умовами зовнiшньоекономiчного контракту вiдповiдно до митного режиму, зазначеного у дозволi, з урахуванням засад, викладених в пунктi 2 цього листа.

     При цьому товари знiмаються з контролю в наступному порядку.

     3.1. Товари, що тимчасово вивозились за межi митної територiї України знiмаються з контролю при поверненнi в Україну за умови оформлення вантажної митної декларацiї, заповненої вiдповiдно до пункту 5.2 Порядку заповнення граф вантажної митної декларацiї вiдповiдно до митних режимiв експорту, iмпорту, транзиту, тимчасового ввезення (вивезення), митного складу, магазину безмитної торгiвлi, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 30.06.98 N380 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 22.07.98 за N469/2909.

     3.2. Товари, що вивозяться за межi митної територiї України (в тому числi i тимчасово) пiсля їх тимчасового ввезення (в тому числi i в складi iншого товару), пiдлягають митному оформленню на пiдставi вантажної митної декларацiї, заповненої вiдповiдно до пункту 5.4 зазначеного Порядку.

В.о. Голови Служби О. Єгоров
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.