ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

24.05.99р. N 11/4-5598

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Щодо виконання положень постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.04.99 N 555 "Про розрахунки за поставлений з Туркменистану природний газ"

     Згiдно iз п.5 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.04.99 N 555 "Про розрахунки за поставлений з Туркменистану природний газ, пiдставою для вiдвантаження та здiйснення митного оформлення продукцiї, що вивозиться за межi митної територiї України, є наряд-замовлення, належним чином оформлений дочiрньою компанiєю "Торговий дiм "Газ України" та зареєстрований у Мiнiстерствi зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi України.

     Митне оформлення продукцiї здiйснюється в митницi за мiсцем державної реєстрацiї вантажовiдправника. Ця митниця здiйснює контроль за вичерпанням обсягiв продукцiї, зазначених у нарядi-замовленнi, шляхом проставлення вiдмiток на зворотнiй сторонi оригiналу наряд-замовлення обсягiв продукцiї, що вiдвантажуються.

     При заповненнi ВМД вказується:

     1) в графi 2 - пiдприємство(органiзацiя), зазначене в перелiку пiдприємств, уповноважених НАК "Нафтогаз "України" здiйснювати товарнi поставки в рахунок оплати за поставлений з Туркменистану газ;

     2) в графi 9 - "Торговий дiм "Газ України";

     3) в графi 22 - 840;

     4) в графi 24 - 71

     Контроль за обсягами продукцiї, вивезеної за межi митної територiї України, за виконання зазначеної постанови,покладається на Центральну енергетичну митницю.

     Форма звiтностi митниць перед Центральною енергетичною митницею щодо фактично оформленої продукцiї буде направлена додатково.

Додатки: тiльки в паперовому видi.

Заступник Голови служби I.М.Соболь
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.