ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

26.05.97р. N 11/6-4785

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Стосовно декларування
та митного оформлення
гуманiтарної допомоги

     В доповнення до листа Державної митної служби вiд 20.03.97р. N 11/2-2466 повiдомляємо наступне:

     1. Декларування вантажiв гуманiтарної допомоги мають проводити, у першу чергу, власники (отримувачi) таких вантажiв. Начальники митниць, пiд особисту вiдповiдальнiсть, мають органiзувати та забезпечити декларування гуманiтарної допомоги безпосередньо отримувачами, а саме: позачерговий прийом заяв, звернень, документiв i декларацiй вiд отримувачiв гуманiтарної допомоги, надання таким декларантам iнспекторським складом вичерпної iнформацiї та допомоги при заповненнi ВМД та при митному оформленнi.

     2. Вiдповiдно до роздiлу 1 зазначеного листа нiякi iншi митнi збори, крiм зборiв за перебування пiд митним контролем починаючи з З1 календарного дня, при митному оформленнi гуманiтарної допомоги не справляються.

Заступник Голови Служби Ю .Соловков

 

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.