ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

04.06.99 N 16/1-1672-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Щодо подання до митного органу разової (iндивiдуальної) лiцензiї при оформленнi ПП

     В доповнення до листа ДМСУ вiд 31.08.98 N 16/1-2000-ЕП та в зв'язку з прийняттям Порядку заповнення та використання попереднього повiдомлення, затвердженого наказом ДМСУ вiд 24.04.99 N 240 (зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 14 травня 1999 року за N306/3599), повiдомляємо наступне.

     Попереднє повiдомлення (ПП) не приймається митними органами до оформлення без подання разових (iндивiдуальних) лiцензiй на право здiйснення вiдповiдної зовнiшньоекономiчної операцiї вiд суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, до яких застосована спецiальна санкцiя - режим iндивiдуального лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi.

     У випадку, коли спецiальна санкцiя - режим iндивiдуального лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi, була застосована до суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi пiсля оформлення ними ПП, разова (iндивiдуальна) лiцензiя подається митному органу при оформленнi ввiзної ВМД.

Заступник Голови Служби О. Шейко
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.