ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

09.06.99 N 09/1-1732-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Стосовно особистого огляду

     За наявною в Державнiй митнiй службi України iнформацiєю останнiм часом в порушення ст. 32 Митного кодексу України та п. 1.4 "Положення про порядок здiйснення особистого огляду громадян, якi прямують через митний кордон України", затвердженого Державним митним комiтетом 9 червня 1992 року, почастiшали випадки проведення особистого огляду за рiшенням не начальникiв митниць чи осiб, якi їх замiщають.

     Особливо багато таких випадкiв на митнних постах "Порубне", "Чернiвцi - Аеропорт" Вадул - Сiретської митницi, де рiшення про проведення особистого огляду приймаються начальниками вiддiлiв або виконуючими обов'язки начальникiв вiддiлiв.

     Звертаємо вашу увагу на недопустимiсть зазначених фактiв. Просимо вжити вiдповiдних заходiв до припинення подiбної практики та проведення особистого огляду у вiдповiдностi з чинними законодавчими актами.

Начальник Управлiння
органiзацiї митного контролю
О. Бiльчук
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.