ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

16.06.99 р. N 09/1-1810-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Щодо ввезення друкованої продукцiї на митну територiю України

     За iнформацiєю, що надходить до Держмитслужби, останнiм часом збiльшилось надходження до України друкованої та iншої продукцiї, яка пропагує расову дискримiнацiю, iдеї вiйни, мiстить неправдивi або суперечливi вiдомостi про економiчний та полiтичний стан в Українi, принижує честь та гiднiсть окремих громадян i посадових осiб. Для цього використовуються перiодичнi видання, листiвки, брошури, аудiота вiдеокасети тощо.

     Це стало можливим через те, що керiвництво окремих митниць знизило рiвень вимогливостi до особового складу в частинi виконання статтi 74 Митного кодексу України.

     З метою чiткого дотримання особовим складом митних органiв вимог статтi 74 Митного кодексу України стосовно заборони до ввезення в Україну продукцiї, що мiстить пропаганду iдеї вiйни, расизму та расової дискримiнацiї, геноциду та iншої, що суперечить вiдповiдним нормам Конституцiї України, вимагаю посилити контроль за ввезенням такої продукцiї в Україну, провести з особовим складом додатковi заняття з прийняттям залiкiв.

     До проведення митного контролю та митного оформлення зазначеної продукцiї залучати найбiльш досвiдчених iнспекторiв з обов'язковою участю старших змiн або начальникiв вiддiлiв.

     У разi затримання такої продукцiї негайно iнформувати органи СБУ на мiсцях.

Голова Служби Ю.П. Соловков
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.