ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

24.06.99 N 15/1-1911-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


     На виконання постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.06.96 N 689 "Про затвердження порядку застосування векселiв Державного казначейства" iнформуємо, що до внесення вiдповiдних змiн до наказу Держмитслужби вiд 09.07.97 р. N 307, Класифiкатор способiв розрахунку (додаток 12 до вищезазначеного наказу) доповнити пунктом 9 наступного змiсту:

N п/п Назва Код
9 Казначейський вексель 09

     Погашення векселiв Державного казначейства України шляхом зарахування їх сум в рахунок належних до сплати в Державний бюджет податкiв та зборiв здiйснюється органами Державного казначейства України.

     З урахуванням положень цього листа, вiдповiднi доповнення внести в щомiсячну звiтнiсть про митнi платежi, нарахованi по ВМД у розрiзi способiв платежiв, доведену в додатку 6 до листа Держмитслужби вiд 26.02.99 N 15/1-510-ЕП.

Заступник Голови Служби О.Шейко
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.