Документ скасований: Постанова КМУ № 93 від 18.01.2003

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 23 червня 1999 р. N 1116


Про деякi питання справляння митних зборiв

     З метою стимулювання ввезення давальницької сировини для забезпечення стабiльної роботи пiдприємств легкої, нафтохiмiчної, харчової та iнших галузей промисловостi Кабiнет Мiнiстрiв України ПОСТАНОВЛЯЄ:

     1. Установити, що дiя абзацу четвертого пункту 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 сiчня 1997 р. N 65 "Про ставки митних зборiв" (iз змiнами, внесеними постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 березня 1998 р. N 285, вiд 13 травня 1998 р. N 670, вiд 18 вересня 1998 р. N 1460, вiд 21 вересня 1998 р. N 1477, вiд 8 жовтня 1998 р. N 1625 та вiд 19 травня 1999 р. N 840) не поширюється на давальницьку сировину, яка належить iноземному замовнику i ввозиться на митну територiю України для переробки.

     2. Ця постанова набирає чинностi з дня пiдписання.

Прем'єр-мiнiстр України В. ПУСТОВОЙТЕНКО
Iнд. 52
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.