Документ скасований: Постанова КМУ № 16 від 12.01.2001

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
Київ

вiд 16 сiчня 1996 р. N 94


Про внесення змiн до ставок ввiзного мита на окремi види товарiв i до деяких рiшень Уряду України

     З метою зменшення дефiциту державного бюджету Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Внести змiни до ставок ввiзного мита на товари згiдно з додатком.

     2. Виключити iз додатка до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 травня 1994 р. N 285 "Про змiни ставок ввiзного мита на окремi види товарiв" (ЗП України, 1994 р., N 11, ст.266) товари за кодами згiдно з ГС 02.07, 04.05, 04.06, 15.12, 15.17, 87.02 (крiм 87.02 90900 тролейбуси), iз додатка до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 лютого 1995 р. N 139 "Про внесення змiн до ставок ввiзного мита на товари, яких достатньо виробляється у країнi" (ЗП України, 1996 р., N 5, ст.128) товари за кодами згiдно з ГС 07.01, 12.10, 84.33 53300.

     3. Ця постанова набирає чинностi через 10 днiв пiсля її опублiкування у газетi "Урядовий кур'єр".

Прем'єр-мiнiстр України Є.МАРЧУК
Мiнiстр  Кабiнету Мiнiстрiв України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

 

Додаток
до постанови Кабнету Мiнiстрiв України вiд 16 сiчня 1996 р. N 94

ПЕРЕЛIК
окремих видiв товарiв, на якi змiнюються ставки ввiзного мита

Код товару згiдно з ГС Опис товару згiдно з ГС Ставки мита
пiльгова повна
02.07 М'ясо i харчовi субпродукти домашньої птицi, що зазначенi в позицiї 01.05, свiжi, охолодженi або мороженi 30%*, але не менш як 0,7 екю** за кг 30% , але не менш як 0,7 екю за кг
04.05 Масло вершкове 30%, але не менш як 1 екю за кг 30%, але не менш як 1 екю за кг
04.06 Сири твердi 30%, але не менш як 0,8 екю за кг 30%, але не менш як 0,8 екю за кг
04.08 91100,
04.08 91900
Яйця птицi без шкаралупи сушенi 15%, але не менш як 0,8 екю за кг 15%, але не менш як 0,8 екю за кг
04.09 00000 Мед натуральний 30%, але не менш як 0,8 екю за кг 30%, але не менш як 0,8 екю за кг
07.01 Картопля свiжа або охолоджена (з 1 сiчня по 1 травня) 5% 5%
07.03 Цибуля, цибуля-шалот, цибуля-порей, часник та iншi цибулиннi культури свiжi або охолодженi 30%, але не менш як 0,1 екю за кг 30%, але не менш як 0,1 екю за кг
07.13 10110 Горох кормовий 15%, але не менш як 40 екю за тонну 15%, але не менш як 40 екю за тонну
08.08 10 Яблука 30%, але не менш як 0,2 екю за кг 30%, але не менш як 0,2 екю за кг
10.01 (крiм
10.01 10100,
10.01 90100,
10.01 90910)
Пшениця 15%, але не менш як 40 екю за тонну 15%, але не менш як 40 екю за тонну
10.02 Жито (за винятком насiння) 15%, але не менш як 40 екю за тонну 15%, але не менш як 40 екю за тонну
12.10 10000 Шишки хмелю неподрiбненi, непорошкоподiбнi, негранульованi 30%, але не менш як 1,5 екю за кг 30%, але не менш як 1,5 екю за кг
12.10 20000 Шишки хмелю подрiбненi, порошкоподiбнi, гранульованi; лупулiн хмелевидний 30%, але не менш як 1,5 екю за кг 30%, але не менш як 1,5 екю за кг
13.02 13000 Екстракт хмелю 30%, але не менш як 4,8 екю за кг 30%, але не менш як 4,8 екю за кг
15.12 Олiя соняшникова 30%, але не менш як 0,5 екю за кг 30%, але не менш як 0,5 екю за кг
15.17 Маргарин 30%, але не менш як 1 екю за кг 30%, але не менш як 1 екю за кг
16.01 (крiм
16.01 00990)
Ковбаси i аналогiчнi продукти iз м'яса 30%, але не менш як 1,1 екю за кг 30%, але не менш як 1,1 екю за кг
20.01,
20.02, 20.04
20.05, 20.07
Овочi i фрукти консервованi 20%, але не менш як 0,2 екю за туб 20%, але не менш як 0,2 екю за туб
84.33 53300 Машини для зрiзання бурякової гички i збирання бурякiв 5% 5%
87.02 (крiм
87.02 90990
тролейбуси)
Транспортнi засоби моторнi, призначенi для перевезення не менш як 10 чоловiк (включаючи водiя) 10% 10%

     * Тут i далi - у вiдсотках до митної вартостi товару.

     ** Екю - тут i далi еквiвалент у валютi України.

Мiнiстр Кабiнету Мiнiстрiв України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.