ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiни до статтi 7 Закону України "Про державне регулювання iмпорту сiльськогосподарської продукцiї"

     Верховна Рада України постановляє:

     1. Статтю 7 Закону України "Про державне регулювання iмпорту сiльськогосподарської продукцiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997р., N 44, ст. 281; 1998р., N 10, ст. 37, N 18, ст. 95, N 26, ст. 148, N 35, ст. 238) доповнити пунктом 11 такого змiсту:

     "11. Тимчасово до 1 вересня 1999 року встановити на зерно кукурудзи (тiльки для промислової переробки на пiдприємствах харчової промисловостi) ввiзне мито за нульовою ставкою код товарної групи 1005".

     2. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України Л. КУЧМА

м. Київ
18 червня 1999 року
N 771-XIV

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.