Документ скасований: Наказ КРМ № 1184 від 09.12.2004

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА РЕГIОНАЛЬНА МИТНИЦЯ

Н А К А З
м.Київ

21 березня 2003р. N 278


Про облiк суб'єктiв ЗЕД у зонi дiяльностi Київської регiональної митницi

     З метою вдосконалення проходження митного оформлення вантажiв у Київськiй регiональнiй митницi та на виконання наказу КРМ вiд 19.02.2003р. N 163,

     НАКАЗУЮ:

     1. Внести змiни до наказу КРМ вiд 19.02.2003р. N 163:

     1.1 Пункт 2.9 доповнити реченнями: "Необхiдно вносити змiни в Облiкову картку при продовженнi термiну дiї договору оренди примiщення. При наданнi суб'єктом ЗЕД вiдповiдних документiв посадова особа Групи облiку обов'язково зазначає даний термiн на зворотi Облiкової картки суб'єкта ЗЕД".

     2. Начальнику вiддiлу IАР та МС кожний вiвторок передавати до оперативних пiдроздiлiв засобами електронного зв'язку базу даних учасникiв ЗЕД КРМ (файл client.dbf).

     3. Начальникам оперативних пiдроздiлiв надати до ВIАР та МС адреси електронних скриньок (службовою запискою) для передачi iнформацiї щодо суб'єктiв ЗЕД.

     4. Контроль за виконанням наказу покладаю на керiвника вiддiлу IАР та МС (Кузнiк В.I.).

     5. Загальний контроль покладаю на заступника начальника митницi Макаренка А.В.

Заступник Голови Служби - Начальник Київської регiональної митницi А.Є. Гутник
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.