ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

09.07.99 р. N 09/1-2081-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Стосовно єдиного збору

     В зв'язку iз набранням чинностi постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.06.99 N 1034 "Про впорядкування справляння зборiв у пунктах пропуску через державний кордон" в пунктах пропуску склалася напружена ситуацiя, зумовлена значним збiльшенням черг транспортних засобiв.

     Збiльшення черг викликано насамперед затягуванням з наданням митницi для оформлення єдиного платiжного документа (МД-1) необхiдних даних працiвниками iнших контрольних служб, а в деяких пунктах пропуску взагалi вiдсутнiстю представникiв контрольних служб.

     Враховуючи, що п.2 зазначеної постанови передбачається попереднiй розрахунок зборiв вiдповiдними контрольними службами, з метою зменшення часу простою транспортних засобiв в пунктах пропуску, стягнення передбачених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.06.99 N 1034 зборiв, у разi вiдсутностi в пунктi пропуску вiдповiдної контрольної служби - не здiйснювати.

Заступник Голови Служби I. Соболь
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.