Документ скасований: Постанова КМУ № 1079 від 31.10.2012

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 20 липня 2000 р. N 1148


Про заходи щодо вдосконалення регулювання ринку зерна

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 23 листопада 2011 року N 1409

     На виконання Указу Президента України вiд 29 червня 2000 р. N 832 "Про невiдкладнi заходи щодо стимулювання виробництва та розвитку ринку зерна" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Мiнiстерству аграрної полiтики та продовольства:

(абзац перший пункту 1 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23.11.2011р. N 1409)

     посилити контроль за рухом товаропотокiв зерна пшеницi та iнших зернових культур;

     вжити заходiв до посилення вимог до умов акредитацiї товарних бiрж, на яких укладаються та реєструються угоди купiвлi-продажу сiльськогосподарської продукцiї i продовольства для державних та регiональних потреб, їх реалiзацiї з державних ресурсiв i з державного резерву, що надходить у рахунок сплати збору на обов'язкове державне пенсiйне страхування, погашення податкової заборгованостi та поставки пiдприємствам агропромислового комплексу матерiально-технiчних ресурсiв, якi придбаваються за рахунок коштiв державного бюджету, а також до укладення та реєстрацiї зовнiшньоекономiчних контрактiв (далi - угоди), передбачивши, зокрема, у 15-денний термiн затвердження порядку надання товарнiй бiржi висновку про її вiдповiднiсть щодо надання послуг з укладення зазначених угод.

     2. Мiнiстерству аграрної полiтики та продовольства разом з Нацiональною асоцiацiєю бiрж:

(абзац перший пункту 2 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23.11.2011р. N 1409)

     щомiсяця подавати Кабiнетовi Мiнiстрiв України перелiк товарних бiрж, якi отримали висновок про їх вiдповiднiсть щодо надання послуг з укладення зазначених угод;

     щотижня iнформувати Кабiнет Мiнiстрiв України про обсяги зерна та цiни за укладеними та зареєстрованими на цих бiржах угодах.

     3. Контроль за виконанням цiєї постанови покласти на Вiце-прем'єр-мiнiстра України Гладiя М.В.

Прем'єр-мiнiстр України В.ЮЩЕНКО

Iнд. 22

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.