ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

Про порядок введення в дiю Закону України "Про Прикордоннi вiйська України"

     Верховна Рада України постановляє:

     1. Закон України "Про Прикордоннi вiйська України" ввести в дiю з дня його опублiкування.

     2. Доручити Кабiнету Мiнiстрiв України:

     до 1 грудня 1991 року розробити i затвердити Положення про Державний комiтет у справах охорони державного кордону України;

     до 1 сiчня 1992 року:

     розробити i подати на розгляд Верховної Ради України пропозицiї щодо чисельностi Прикордонних вiйськ України;

     розробити i затвердити органiзацiйну структуру i штатну чисельнiсть Прикордонних вiйськ України;

     розробити i затвердити Положення про проходження вiйськової служби особовим складом Прикордонних вiйськ України;

     розробити i затвердити Положення про порядок i умови державного страхування особового складу Прикордонних вiйськ України.

Голова Верховної Ради України Л.КРАВЧУК

м. Київ,
4 листопада 1991 року
N 1780-XII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.