ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

14.07.99 N 32/1-2153-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Про новi бланки суворої звiтностi ф.МД-2 i ф.МД-3

     У термiн до 20.07.99 надати в Господарсько-експлуатацiйне митне управлiння звiт про використання нових бланкiв суворої звiтностi ф.МД-2 i ф.МД-3 за станом на 15.07.99 за формою, що додається.

     Звертаємо Вашу увагу на необхiднiсть дотримання вимог наказу Держмитслужби України вiд 19.03.99 N 171 "Щодо введення бланкiв вантажних митних декларацiй форм МД-2 i МД-3 нового зразка".

     У зв'язку з обмеженою кiлькiстю бланкiв у наявностi та дифiцитом бюджетних коштiв на їх виготовлення прошу на пiдставi аналiзу даних про кiлькiсть вантажних перевезень за I-ше пiврiччя поточного року, оформлених у зонi дiяльностi митницi, визначити обмежену кiлькiсть декларацiй, необхiдну для забезпечення суб'єктiв зовнiшньо-економiчної дiяльностi.

Додаток: на 1 арк. у 1 прим.

Заступник Голови Служби I.М.Соболь
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.