ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

15.07.99 р. N 09/1-2156-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Стосовно порядку справляння зборiв у залiзничних пунктах пропуску

     Введення в дiю постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.06.99 N 1034 "Про впорядкування справляння зборiв у пунктах пропуску через державний кордон" показало неузгодженiсть у дiях контролюючих органiв, суб'єктiв ЗЕД та експедиторських органiзацiй у залiзничних пунктах пропуску при виконаннi зазначених в постановi вимог, якi привели до значних понаднормових затримок залiзничних транспортних засобiв у разi транзиту товарiв через територiю України.

     Враховуючи ситуацiю, що склалася у зв'язку з несвоєчасним перерахуванням суб'єктами ЗЕД шляхом попередньої оплати на вiдповiдний рахунок вхiдної прикордонної митницi необхiдної суми коштiв, та керуючися п. 3 вищезазначеної постанови Кабiнету Мiнiстрiв України, вважаємо за можливе необхiднi грошовi суми для сплати зборiв списувати з сум передоплат транспортно-експедицiйних пiдприємств, що входять до складу Укрзалiзницi. Укрзалiзниця дала свою згоду дiяти таким чином (лист вiд 06.07.99 N З-724).

     Керуючися вимогами п. 7 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.06.99 N 1034, на примiрнику для декларанта транзитної декларацiї слiд проставляти також вiдмiтку митницi про суму кожного з нарахованих зборiв, на пiдставi яких будуть проводитися розрахунки Укрзалiзницi з експедиторськими органiзацiями та митними органами - з оформленням єдиного платiжного документа - квитанцiї форми МД-1.

Заступник Голови Служби I. Соболь
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.