ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

Про введення в дiю Закону України "Про екологiчну експертизу"

     Верховна Рада України постановляє:

     1. Ввести в дiю Закон України "Про екологiчну експертизу" з дня його опублiкування.

     2. До приведення законодавства України у вiдповiднiсть з Законом України "Про екологiчну експертизу" законодавчi та iншi нормативнi акти застосовуються в частинi, що не суперечить цьому Закону.

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України:

     разом з Комiсiєю Верховної Ради України з питань екологiчної полiтики пiдготувати i подати на розгляд Верховної Ради України пропозицiї про приведення законодавчих актiв у вiдповiднiсть з Законом України "Про екологiчну експертизу";

     у тримiсячний строк привести рiшення Уряду України у вiдповiднiсть з Законом України "Про екологiчну експертизу";

     у першому пiврiччi 1995 року забезпечити розробку i затвердження нормативних актiв вiдповiдно до компетенцiї Уряду України, визначеної цим Законом;

     до 1 квiтня 1995 року забезпечити перегляд i скасування мiнiстерствами i вiдомствами України їх нормативних актiв, що суперечать цьому Закону.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ

м. Київ,
9 лютого 1995 року
N 46/95-ВР

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.