КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
Київ

вiд 9 серпня 2001 р. N 967


Про затвердження перелiку вiтчизняних суб'єктiв господарювання, що беруть участь у будiвництвi iнвестицiйних об'єктiв в Туркменистанi

Iз змiнами, внесеними згiдно з Постановами КМ
N 158 вiд 15.02.2002
N 1079 вiд 17.07.2003

     Вiдповiдно до Спiльного розпорядження Президента України Л.Д. Кучми i Президента Туркменистану С.А. Нiязова вiд 4 жовтня 2000 р. "Про будiвництво i фiнансування iнвестицiйних об'єктiв загальнодержавного значення в Туркменистанi" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити перелiк вiтчизняних суб'єктiв господарювання, що беруть участь у будiвництвi iнвестицiйних об'єктiв в Туркменистанi, згiдно з додатком (далi - суб'єкти господарювання).

     Зазначений перелiк може бути доповнений за умови, якщо суб'єкти господарювання здiйснюють будiвництво iнвестицiйних об'єктiв в Туркменистанi за поставлений туркменський природний газ в Україну згiдно з контрактами купiвлi-продажу, що укладаються мiж Нацiональною акцiонерною компанiєю "Нафтогаз України" i Державною торговельною корпорацiєю "Туркменнафтогаз".

     2. Мiнiстерству економiки та з питань європейської iнтеграцiї забезпечити реєстрацiю контрактiв (договорiв) на виконання робiт, надання послуг та поставки обладнання для будiвництва iнвестицiйних об'єктiв в Туркменистанi, визначених згiдно з додатком до цiєї постанови.

     Установити, що фiнансування таких об'єктiв здiйснюється за рахунок туркменського природного газу, який постачається в Україну через Нацiональну акцiонерну компанiю "Нафтогаз України".

     Нацiональнiй акцiонернiй компанiї "Нафтогаз України" забезпечити своєчасне проведення розрахункiв вiдповiдно до контрактiв (договорiв), укладених нею iз суб'єктами господарювання.

(Пункт 2 iз змiнами, внесеними згiдно з Постановою КМ N 158 вiд 15.02.2002)

 

Прем'єр-мiнiстр України А.КIНАХ

Iнд. 50

 

Додаток
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 9 серпня 2001 р. N 967

ПЕРЕЛIК
вiтчизняних суб'єктiв господарювання, що беруть участь у будiвництвi iнвестицiйних об'єктiв в Туркменистанi

Назва органiзацiї, компанiї Назва iнвестицiйного об'єкта
НАК "Нафтогаз України", ВАТ "Сумське НВО iменi М. В. Фрунзе" технологiчнi установки виробничого об'єднання "Мариазот"
НАК "Нафтогаз України", державна корпорацiя "Укртрансбуд"
будiвельна корпорацiя "УкрАзiаБуд", ВАТ "Iнститут "Днiпродiпротранс"
мiст через р. Амудар'ю в районi м. Атамурата
НАК "Нафтогаз України", ВАТ "Сумське НВО iменi М. В. Фрунзе" лiнiйна компресорна станцiя "Дер'ялик"

 

(Перелiк iз змiнами, внесеними згiдно з Постановою КМ N 1079 вiд 17.07.2003)
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.