ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

06.08.99 N 32/1-2442-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць та митниць


Про використання митними органами нових бланкiв ВМД ф.МД-2 i ф.МД-3

     Останнiм часом до Держмитслужби України надходять звернення про додаткове видiлення митницям нових бланкiв вантажних митних декларацiй ф.МД-2 i ф.МД-3.

     Держмитслужбою проаналiзовано звiт митниць про використання нових бланкiв вантажних митних декларацiй за станом на 15.07.99. Данi свiдчать про те, що митними органами не виконуються i не контролюються вимоги наказу ДМСУ вiд 19.03.99 N 171 "Щодо введення бланкiв вантажних митних декларацiй форм МД-2 i МД-3 нового зразка". Бiльша половина отриманих митницями бланкiв видана i знаходиться в пiдзвiтi у суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi.

     З метою економiї бюджетних коштiв i забезпечення безперебiйної роботи митних органiв бланками ВМД ф.МД-2, ф.МД-3 нового зразка та з цiлью недопущення їх перепродажу мiж суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi, начальникам митних органiв взяти пiд особистий контроль:

  • виконання вимог наказу вiд 19.03.99 N 171;

  • повернення вiд суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi надлишкових бланкiв;

  • їх перерозподiл серед суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi.

     В подальшому, на пiдставi статистичних даних про кiлькiсть оформлених вантажних митних декларацiй, проводити їх видачу суб'єктам зовнiшньоекономiчної дiяльностi не перевищуючи мiсячну потребу. Про виконану роботу доповiсти в термiн до 25.08.99.

Заступник Голови Служби В.С.Копач
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.