Документ скасований: Наказ КРМ № 1184 від 09.12.2004

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА РЕГIОНАЛЬНА МИТНИЦЯ

НАКАЗ
м.Київ

15 липня 2003р. N 748


Про внесення змiн до наказiв КРМ вiд 19.02.2003р. N 163 та вiд 26.02.2003р. N 196

     З метою вдосконалення порядку облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi у Київськiй регiональнiй митницi,

     НАКАЗУЮ:

     1. Внести змiни до наказу КРМ вiд 19.02.2003р. N 163:

     1.1 Останнє речення пункту 2.2 викласти в такiй редакцiї: "До комплекту документiв додаються також три примiрники оригiналiв Облiкових карток."

     2. Пункт 5 наказу КРМ вiд 26.02.2003р. N 196 вважати таким, що втратив чиннiсть.

     3. Заступнику начальника загального вiддiлу (Груша В.М.) довести цей наказ до структурних пiдроздiлiв митницi.

     4. Начальникам оперативних пiдроздiлiв довести вимоги цього наказу до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi.

     5. Контроль за виконанням цього наказу покладаю на начальника вiддiлу iнформацiйно-аналiтичної роботи та митної статистики Кузнiк В.I.

Т.в.о. начальника Київської регiональної митницi А.В.Макаренко
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.