Документ скасований: Наказ КРМ № 1184 від 09.12.2004

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА РЕГIОНАЛЬНА МИТНИЦЯ

НАКАЗ
м.Київ

28 липня 2003р. N 804


Про внесення доповнень до наказу КРМ вiд 19.02.2003р. N 163

     З метою вдосконалення порядку облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi у Київськiй регiональнiй митницi, наказую:

     1. Внести доповнення до наказу КРМ вiд 19.02.2003р. N 163:

     1.1 Пункт 11 додатку 2 перелiку документiв, що подаються до Київської регiональної митницi для здiйснення облiку суб'єктом зовнiшньоекономiчної дiяльностi вважати дiйсним для: представництв iноземних органiзацiй та фiрм, приватних пiдприємцiв.

     1.2 Пункт 12 додатку 2 перелiку документiв, що подаються до Київської регiональної митницi для здiйснення облiку суб'єктом зовнiшньоекономiчної дiяльностi вважати дiйсним для: представництв iноземних органiзацiй та фiрм, приватних пiдприємцiв.

     2. Заступнику начальника загального вiддiлу (Груша В.М.) довести цей наказ до структурних пiдроздiлiв митницi.

     3. Начальникам оперативних пiдроздiлiв довести вимоги цього наказу до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi.

     4. Контроль за виконанням цього наказу покладаю на начальника вiддiлу iнформацiйно-аналiтичної роботи та митної статистики Кузнiк В.I.

Т.в.о. начальника Київської регiональної митницi А.В.Макаренко
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.