ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

14.08.2003р. N 11/7-09-12180-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць, митниць, IАМУ
Державнiй адмiнiстрацiї залiзничного транспорту України


У доповнення до листа Держмитслужби вiд 25.07.2003 N 11/5-09-11217-ЕП

     З метою недопущення простоїв експортних вантажiв, що вивозяться залiзничним транспортом з використанням вантажної митної декларацiї заповненої в повному обсязi (далi - ВМД), допускається, пiд гарантiю керiвника пiдприємства, проводити митне оформлення у повному обсязi з наступним, у триденний термiн, внесенням у вантажнi митнi декларацiї вiдомостей про транспортнi документи.

     Зазначений порядок використовувати до введення в дiю нового порядку застосування Реєстрiв номерiв вагонiв i залiзничних накладних при вивезеннi товарiв залiзничним транспортом з використанням ВМД, який буде дiяти аналогiчно з процедурою використання Реєстру номерiв вагонiв i залiзничних накладних, встановленою Тимчасовим порядком проведення митного оформлення товарiв, що вивозяться залiзничним транспортом, з використанням загальної вантажної митної декларацiї, затвердженим наказом Держмитслужби вiд 02.06.2003 N 380 i зареєстрованим в Мiнiстерствi юстицiї 15.07.2003 за N 590/7911.

Заступник Голови Служби Ю.М.Коновченко
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.