Документ скасований: Наказ Мінфіну № 627 від 30.05.2012

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.08.2003 N 579


Про встановлення строкiв зберiгання

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
15 вересня 2003 р. за N 807/8128

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
наказом Державної митної служби України
вiд 5 жовтня 2004 року N 724


     Вiдповiдно до частини третьої статтi 169 Митного кодексу України та з метою врегулювання питань визначення строкiв зберiгання товарiв, документацiї, проб i зразкiв товарiв, технiко-технологiчної документацiї, транспортних засобiв на складах митних органiв, та у зв'язку з уведенням у дiю Митного кодексу України наказую:

     1. Установити такi строки зберiгання товарiв, документацiї, проб i зразкiв товарiв, технiко-технологiчної документацiї, транспортних засобiв на складах митних органiв:

     1.1. Зразки товарiв i технiко-технологiчна документацiя, узятi митними органами для проведення класифiкацiї товарiв, а також зразки товарiв i документацiя, одержанi митними органами пiд час верифiкацiї сертифiкатiв, зберiгаються на складах митних органiв з моменту їх розмiщення на складi митного органу до моменту їх митного оформлення, але не бiльше нiж чотири мiсяцi.

     1.2. Проби й зразки товарiв, потрiбнi для проведення експертизи в справах про порушення митних правил, зберiгаються на складах митних органiв з моменту їх розмiщення на складi митного органу до моменту закiнчення провадження в справах про порушення митних правил.

     1.3. Товари й транспортнi засоби, вилученi митними органами за протоколами про порушення митних правил, зберiгаються на складах митних органiв з моменту розмiщення їх на складi до моменту повернення власниковi (але не бiльше трьох рокiв з дня набрання законної сили вiдповiдною постановою суду) або до передання органу державної виконавчої служби на пiдставi судового рiшення.

(пункт 1.3 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 05.10.2004 р. N 724)

     1.4. Вищезазначенi товари, проби й зразки товарiв, швидкопсувнi або такi, що мають обмежений строк зберiгання/використання, зберiгаються на складах митних органiв протягом строку, що починається з моменту їх розмiщення на складi й закiнчується за один мiсяць до закiнчення строку їх придатностi.

     2. Управлiнню фiнансiв та бухгалтерського облiку (Олiйник Д.С.) i Управлiнню правової роботи (Мельник М.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     3. Начальникам митних органiв забезпечити безумовне виконання вимог цього наказу.

     4. Установити, що цей наказ набирає чинностi 01.01.2004.

     5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Служби Єгорова О.Б.

Голова Служби М.М.Каленський
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.