Документ скасований: Наказ Мінфіну № 627 від 30.05.2012

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 5 жовтня 2004 року N 724


Про внесення змiни до наказу Держмитслужби України вiд 28.08.2003 N 579

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
6 грудня 2004 р. за N 1547/10146


     Вiдповiдно до частини третьої статтi 169 Митного кодексу України та з метою встановлення єдиних строкiв зберiгання майна, вилученого митними органами через порушення митних правил, яке пiдлягає поверненню власнику та за яким власник не звернувся, наказую:

     1. Пункт 1.3 наказу Державної митної служби України вiд 28.08.2003 N 579 "Про встановлення строкiв зберiгання", зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 15.09.2003 за N 807/8128, пiсля слiв "Товари й транспортнi засоби, вилученi митними органами за протоколами про порушення митних правил, зберiгаються на складах митних органiв з моменту розмiщення їх на складi до моменту повернення власниковi" доповнити такими словами: "(але не бiльше трьох рокiв з дня набрання законної сили вiдповiдною постановою суду)", далi - за текстом.

     2. Управлiнню матерiально-технiчного забезпечення (Тимофеєв В. С.) i Департаменту правового забезпечення (Ступак Ю. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     3. Установити, що цей наказ набирає чинностi через 20 днiв з дня його офiцiйного опублiкування.

     4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби Педешка А. I.

Голова Служби М. М. Каленський
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.