Документ скасований: Постанова ВР № 3547-IV від 16.03.2006

ЗАКОН  УКРАЇНИ

РЕГЛАМЕНТ
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

(Витяг)

     Стаття 6.10.3.

     1. Пiдписанi Президентом закони та iншi акти, прийнятi Верховною Радою, публiкуються державною та росiйською мовами Президiєю Верховної Ради у "Вiдомостях Верховної Ради України" протягом 30 днiв, а також в газетi "Голос України" протягом 5 днiв i є офiцiйною публiкацiєю.

     2. Закони та iншi акти Верховної Ради можуть бути опублiкованi в iнших органах друку, обнародуванi по телебаченню, радiо, переданi телеграфом, розiсланi вiдповiдним державним органам, установам, органам мiсцевого i регiонального самоврядування, об'єднанням громадян. Президiя Верховної Ради сприяє публiкацiї зазначених актiв у перекладi на iншi мови, якими користується бiльшiсть населення вiдповiдних мiсцевостей.

вiд 27.07.94
N 129/94-ВР

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.