Наказ Мiнiстерства охорони здоров'я України

вiд 22 липня 1999 року N 174


Про внесення змiн до Порядку ввезення на територiю України незареєстрованих лiкарських засобiв

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
9 серпня 1999 р. за N 546/3839


     З метою впорядкування ввезення незареєстрованих лiкарських засобiв та вiдповiдно до Закону України "Про лiкарськi засоби" НАКАЗУЮ:

     1. Пiдпункт 2.6 пункту 2 Порядку ввезення на територiю України незареєстрованих лiкарських засобiв, затвердженого наказом Мiнiстерства охорони здоров'я України вiд 15.05.97 N 143 "Про порядок ввезення на територiю України незареєстрованих лiкарських засобiв" i зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї в Українi вiд 11.06.97 за N 215/2019, викласти у такiй редакцiї:

     "2.6. Ввезення незареєстрованих в Українi лiкарських засобiв у випадках стихiйного лиха, катастроф, епiдемiчного захворювання тощо проводиться за окремим рiшенням МОЗ України при наявностi документiв:

     звернення до МОЗ центральних або мiсцевих органiв виконавчої влади, на якi покладено лiквiдацiю наслiдкiв стихiйного лиха, катастроф, епiдемiчного захворювання, у якому надається iнформацiя щодо лiкарських засобiв: назва, виробник, лiкарська форма, доза, загальна кiлькiсть упаковок, номер серiї випуску, термiн придатностi;

     документiв, що пiдтверджують реєстрацiю i використання лiкарського засобу в країнi, з якої надходять в Україну лiкарськi засоби;

     сертифiката якостi виробника на кожну серiю iз зазначенням кiнцевого термiну придатностi (не менше 6 мiсяцiв на момент надходження лiкiв);

     iнструкцiї з медичного застосування".

     2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Мiнiстра Картиша А. П.

Мiнiстр Р. В. Богатирьова
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.