Документ скасований: Постанова КМУ № 16 від 12.01.2001

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
Київ

вiд 7 серпня 1996 р. N 925


Про внесення змiн до ставок ввiзного мита на окремi види товарiв та до деяких рiшень Уряду України

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Внести змiни до ставок ввiзного мита на окремi види товарiв згiдно з додатком.

     2. У додатку до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 травня 1994 р. N 285 "Про змiни ставок ввiзного мита на окремi види товарiв" (ЗП України, 1994 р., N 11, ст. 266) вид товару за кодом 43.01 та у додатку до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 липня 1995 р. N 531 "Про внесення змiн до ставок ввiзного мита на окремi види товарiв та до деяких рiшень Уряду України" (ЗП України, 1995 р., N 10, ст. 246) вид товару за кодом 32.15 19000 виключити.

     3. Ця постанова набирає чинностi через 10 днiв пiсля її опублiкування у газетi "Урядовий кур'єр".

Прем'єр-мiнiстр України П.ЛАЗАРЕНКО

 

Додаток
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 7 серпня 1996 р. N 925

ПЕРЕЛIК
окремих видiв товарiв, на якi змiнюються ставки ввiзного мита

Код товару згiдно з ГС Опис товару згiдно з ГС Ставки мита*
пiльгова повна
10.03 00900 Тiльки ячмiнь пивоварний (щорiчно з 15 червня по 15 вересня) 5 30
29.21 49900 Тiльки лiламiн АС81Л 2 10
32.15 11000 Фарба друкарська чорна 10 20
32.15 19000 Фарба друкарська кольорова 5 20
37.01 99000 Фотоплiвки плоскi неекспонованi 20 40
38.15 19000 Тiльки каталiзатор типу HTAS, каталiзатор високотемпературної конверсiї СО, К-201-2 розмiром 6х6 мм 2 10
41.11 00000 Шкiра штучна на основi натуральної шкiри або шкiряних волокон 15 20
43.01 Сировина хутрова (включаючи голови, хвости та iншi шматки або обрiзки, придатнi для виготовлення хутряних виробiв), крiм шкiряної сировини, класифiкованої у товарних позицiях 41.01, 41.02 або 41.03 5 10
56.03 00100 Нетканi матерiали, просякнутi, з покриттям 10 20
59.03 10100 Тканини текстильнi, крiм зазначених у позицiї 59.02, просякнутi, з покриттям полiвiнiлхлоридом 15 20
66.01 91000 Парасольки складанi 20 30
72.25 10100 Прокат плоский iз сталi крем'янистої електротехнiчної завширшки не менш як 600 мм холоднокатаний 2 2
73.17 00300 Цвяхи, кнопки, шпильки та шипи для взуття 10 20
74.08 11000 Дрiт мiдний iз мiдi рафiнованої з максимальним розмiром поперечного перерiзу бiльш як 6 мм 2 2
76.12 90990 Тiльки фляги алюмiнiєвi об'ємом 25 л та 38 л 10 10
84.19 90900 Тiльки комплект обладнання колони синтезу амiаку 2 30
84.31 49800 Тiльки диференцiал у збiрцi N 523-514-00000 2 10
84.42 50990 Фотополiмернi пластини 10 20
85.07 10910 Акумулятори свинцевi вагою не бiльш як 5 кг 25%, але не менш як 4 екю** за один 25%, але не менш як 4 екю за один
85.07 10990 Акумулятори свинцевi вагою бiльш як 5 кг 25%, але не менш як 8 екю за один 25%, але не менш як 8 екю за один
85.07 20910 Акумулятори свинцевi силовi 25%, але не менш як 15 екю за один 25%, але не менш як 15 екю за один
85.07 20990 Акумулятори свинцевi iншi 25%, але не менш як 10 екю за один 25%, але не менш як 10 екю за один
85.35 21000 Апаратура електрична для увiмкнення переривання, захисту та вимкнення струму на напругу менш як 72,5 кВ 2 5
87.02 10110,
87.02 10190
Транспортнi засоби моторнi, призначенi для перевезення не менш як 10 чоловiк (включаючи водiя) з робочим об'ємом цилiндра-двигуна бiльш як 5000 куб.см: новi та якi були у користуваннi 1,5 екю за 1 куб.см 1,5 екю за 1 куб.см
90.28 30110 Лiчильники електроенергiї однофазнi 15 20
95.02 10100 Ляльки, що зображають людей: пластмасовi 10 20
95.03 41000 Iграшки, що зображають тварин або iнших iстот, крiм людей: набивнi 10 20
95.03 49300 Iграшки, що зображають тварин або iнших iстот, крiм людей: пластмасовi 10 20
96.03 21000 Тiльки щiтки зубнi 10 20
96.03 29100 Помазки для голiння 10 20
96.03 40100 Пензлi малярнi для нанесення фарб, лакiв та аналогiчнi пензлi 10 20
96.03 90910 Тiльки щiтки для чищення взуття та одягу 10 20
96.06 21000 Гудзики пластмасовi, без текстильного покриття 10 20
96.06 22000 Гудзики з недорогоцiнних металiв, без текстильного покриття 10 20

     * - Тут i далi у вiдсотках до митної вартостi товару.

     ** Екю - тут i далi еквiвалент у валютi України.

Мiнiстр
Кабiнету Мiнiстрiв України

 
В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.