ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМIНIСТРАЦIЯ УКРАЇНИ

вiд 26.01.98 р. N 675/11/16-1214


     Державна податкова адмiнiстрацiя України розглянула питання щодо справляння податку на додану вартiсть у разi реiмпорту товарiв i повiдомляє.

     Акцiонерне товариство при вивезеннi оцту за межi митного кордону України податок на додану вартiсть не нараховувало i не сплачувало (експортнi поставки звiльнялися вiд податку на додану вартiсть як в умовах дiї Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.12.92 р. N 14-92 "Про податок на добавлену вартiсть", так i в умовах дiї Закону України вiд 03.04.97 р. N 168/97-ВР "Про податок на додану вартiсть").

     При ввезеннi акцiонерним товариством товарiв на митну територiю України з метою вiльного використання, якi ранiше були експортованi, податок на додану вартiсть з цих товарiв обчислюється аналогiчно iмпортним, тобто за ставкою 20 % вiд бази оподаткування, визначений п. 4.3 ст. 4 Закону України вiд 03.04.97 р. N 168/97-ВР "Про податок на додану вартiсть".

Заступник Голови О. I. Шитря

"Вiсник податкової служби України", N 1, 1999 р.

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.