ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

04.03.2004р. N 25/9-17/2544-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


     Для керiвництва в роботi надсилаємо постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.02.04 N 111 "Про внесення змiн до Положення про вантажну митну декларацiю" (Офiцiйний вiсник України, N 5, 20.02.04, ст. 232).

     Разом з цим повiдомляємо, що до приведення Класифiкатора митних органiв України (та їх структурних пiдроздiлiв), Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї, затверджених наказом Держмитслужби вiд 09.07.97 N 307 (зi змiнами й доповненнями), до графи 7 вантажної митної декларацiї має вноситись п'ятизначний код митного органу.

     Додаток: на 2 арк.

В.о. директора Департаменту органiзацiї митного контролю С.Сьомка
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.