ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiни до статтi 2 Закону України "Про державний захист працiвникiв суду i правоохоронних органiв"

     Верховна Рада України постановляє:

     1. В абзацi другому пункту 1 статтi 2 Закону України "Про державний захист працiвникiв суду i правоохоронних органiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 11, ст. 50; 1999 р., N 4, ст. 35; 2002 р., N 33, ст. 236; 2003 р., N 29, ст. 233) слова "Мiнiстерства оборони України та працiвники Антимонопольного комiтету України" замiнити словами "Мiнiстерства оборони України, працiвники Антимонопольного комiтету України та уповноваженi особи Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України".

     2. Цей Закон набирає чинностi з 1 сiчня 2005 року.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ
19 лютого 2004 року
N 1518-IV

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.