ПРАВЛIННЯ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

18.02.2004 N 67


Про внесення змiн до деяких нормативно-правових актiв Нацiонального банку України

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
9 березня 2004 р. за N 304/8903


     Вiдповiдно до статей 7, 15 та 36 Закону України "Про Нацiональний банк України" та у зв'язку зi змiною лiтерного i цифрового кодiв росiйського рубля, а також з метою вдосконалення нормативно-правових актiв Нацiонального банку України Правлiння Нацiонального банку України постановляє:

     1. У пунктi 2 Класифiкатора iноземних валют та банкiвських металiв, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 04.02.98 N 34 (у редакцiї постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 02.10.2002 N 378 , зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 24.10.2002 за N 841/7129) цифровий та лiтерний коди валюти росiйськi рублi "810 RUR" замiнити цифровим та лiтерним кодами "643 RUB".

     2. У додатку 1 до Положення про встановлення офiцiйного курсу гривнi до iноземних валют та курсу банкiвських металiв, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 12.11.2003 N 496 i зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 27.11.2003 за N 1094/8415, цифровий та лiтерний коди валюти росiйськi рублi "810 RUR" замiнити цифровим та лiтерним кодами " 643 RUB".

     3. Визнати такими, що втратили чиннiсть:

     пункти 1 та 3 постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 05.03.2003 N 84 "Про внесення змiн до деяких нормативно-правових актiв Нацiонального банку України", зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 21.03.2003 за N 228/7549;

     пункт 3 постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 06.08.2003 N 325 "Про затвердження Положення про здiйснення уповноваженими банками операцiй з банкiвськими металами та внесення змiн до деяких норматiвно-правових актiв Нацiонального банку України", зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 29.08.2003 за N 749/8070.

     4. Економiчному департаменту (В.М.Галь) до 1 квiтня 2004 року внести змiни до Правил органiзацiї статистичної звiтностi, що подається до Нацiонального банку України, затверджених постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 19.03.2003 N 124 i зареєстрованих в Мiнiстерствi юстицiї України 07.05.2003 за N 353/7674.

     5. Департаменту iнформатизацiї (А.С.Савченко) в тижневий термiн з дати набрання чинностi цiєю постановою внести потрiбнi змiни до вiдповiдного програмного забезпечення.

     6. Контроль за виконанням цiєї постанови покласти на Департамент валютного регулювання (Яременко С.О.).

     7. Постанова набирає чинностi через 10 днiв пiсля державної реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї Укрїни.

Голова С.Л.Тiгiпко
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.