Документ скасований: Наказ ДМСУ (до 2012) № 741 від 11.08.2005

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З
м. Київ

02 вересня 1999 р. N 559


Про затвердження
тимчасового порядку митного
оформлення нафти,
що iмпортується в Україну
трубопровiдним транспортом

     З метою оперативного проведення митного оформлення нафти та сприяння якнайшвидшому забезпеченню народного господарства України, особливо сiльськогосподарських товаровиробникiв, паливно-мастильними матерiалами

     НАКАЗУЮ:

     1. До 01.01.2000 здiйснювати митне оформлення нафти, що iмпортується в Україну трубопровiдним транспортом, без заповнення загальної вантажної митної декларацiї, передбаченої наказом Державної митної служби України вiд 17.08.98 N 512 "Про затвердження порядку митного контролю та митного оформлення нафти, що перемiщується через митний кордон України трубопровiдним транспортом".

     2. Начальникам регiональних митниць та митниць, якi здiйснюють митне оформлення нафти, що надходить трубопровiдним транспортом:

  • взяти пiд особистий контроль здiйснення митного оформлення кожної поставки нафти у вiдповiдностi з порядком, зазначеним у пунктi 1 цього наказу;

  • про причини затримок при митному оформленнi нафти негайно iнформувати начальника Центральної енергетичної митницi.

     3. Координацiю та контроль з питань митного оформлення нафти, а також систематичне надання Держмитслужбi України звiтiв щодо стану виконання вимог даного наказу покласти на Центральну енергетичну митницю.

Голова Служби Ю. Соловков
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.