ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiни до статтi 15 Закону України "Про поштовий зв'язок"

     Верховна Рада України постановляє:

     1. В абзацi четвертому частини третьої статтi 15 Закону України "Про поштовий зв'язок" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 6, ст. 39) цифри "350" замiнити цифрами "50".

     2. Цей Закон набирає чинностi з 1 сiчня 2005 року.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ
18 травня 2004 року
N 1722-IV

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.