ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законiв України щодо лiцензування дiяльностi з проведення знезараження пiдкарантинних матерiалiв та об'єктiв

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до законiв України такi змiни:

     1. Статтю 9 Закону України "Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299, N 45, ст. 377; 2001 р., N 11, ст. 45, N 16, ст. 76, N 22, ст. 105; 2002 р., N 6, ст. 39, N 7, ст. 50, N 17, ст. 121, N 20, ст. 134, N 30, ст. 207, N 31, ст. 214; 2003 р., N 13, ст. 92, N 23, ст. 145, N 36, ст. 276; 2004 р., N 12, ст. 155, N 13, ст. 180, N 15, ст. 228) доповнити пунктом 67 такого змiсту:

     "67) проведення знезараження пiдкарантинних матерiалiв та об'єктiв, якi перемiщуються через державний кордон України та карантиннi зони".

     2. Статтю 7 Закону України "Про карантин рослин" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 28, ст. 212) пiсля частини першої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Проведення знезараження пiдкарантинних матерiалiв та об'єктiв, якi перемiщуються через державний кордон України та карантиннi зони, пiдлягає лiцензуванню вiдповiдно до закону".

     У зв'язку з цим частини другу i третю вважати вiдповiдно частинами третьою i четвертою.

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України у двомiсячний строк привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ
17 червня 2004 року
N 1804-IV

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.