ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

12.07.2004р. N 25/4-14-34/8667-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць
Управлiння iнформацiйного забезпечення та митної статистики


Щодо надiслання наказу Державної митної служби України та Державної податкової адмiнiстрацiї України вiд 08.07.04 N 494/383 та введення нового коду документа

     Для використання в оперативної роботi надсилаємо спiльний наказ Державної митної служби України та Державної податкової адмiнiстрацiї України вiд 08.07.04 N 494/383 "Про затвердження Порядку обмiну iнформацiєю щодо обiгу, облiку та погашення податкових векселiв для забезпечення звiрки".

     До внесення в установленому порядку змiн до Класифiкатора документiв, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 09.07.97 N 307 "Про затвердження Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї", який зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 24.09.97 за N 443/2247, данi (номер, дата) Довiдки про стан експортного (бюджетного) вiдшкодування з податку на додану вартiсть зазначати у графi 44 ВМД за кодом документа "6008".

     Додаток: на 9 арк.

Заступник Голови Служби А.Д.Войцещук
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.