ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

22.03.99 010/152

 

Начальнику Київської регiональної митницi


Щодо передекларування продукцiї, розмiщеної на митних лiцензiйних складах

     На запит фiрми "Агростар" вiд 11.02.99 N 3100 повiдомляємо, що дiя листа Держмитслужби вiд 29.06.95 N 11/3-2786 щодо передекларування в разi змiни цiни на товар, який розмiщено на митному лiцензiйному складi за договорами консiгнацiї, поширюється також i на випадки розмiщення товарiв на митних лiцензiйних складах за агентськими та iншими видами посредницьких договорiв, умовами яких передбачається залишення права власностi за нерезидентом.

Начальник Управлiння нетарифного регулювання О.I.Пашинний
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.