ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

19.07.2004р. N 25/4-41.16/8958-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць
Начальнику Управлiння iнформацiйного забезпечення та митної статистики


Щодо формування облiкового номеру картки учасника ЗЕД

     У зв'язку з запитами, що надходять до Держмитслужби України стосовно порядку формування номеру облiкових карток учасникiв ЗЕД вiдповiдно до вимог наказу Держмиткому України вiд 31.05.96 N 237 "Про затвердження Порядку ведення облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi в митних органах" та наказу Держмитслужби вiд 02.04.04 N 233 "Про затвердження Класифiкатора митних органiв України та їх структурних пiдроздiлiв" (iз змiнами i доповненнями), повiдомляємо наступне.

     До внесення змiн у нормативно-правовi акти Держмитслужби та доопрацювання вiдповiдного програмного забезпечення при формуваннi номеру облiкових карток учасникiв ЗЕД використовувати п'ятизначний код митного органу.

Заступник Голови Служби А.Д.Войцещук
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.