ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiни до статтi 13 Закону України "Про поштовий зв'язок"

     Верховна Рада України постановляє:

     1. Частину третю статтi 13 Закону України "Про поштовий зв'язок" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 6, ст. 39) доповнити двома реченнями такого змiсту: "У договорi, стороною якого є нацiональний оператор зв'язку, укладеному у будь-якiй формi, має мiститися попередження про недопущення пересилання письмової кореспонденцiї, виконаної i розтиражованої друкарським способом, без вихiдних даних (тираж, назва друкарнi, номер замовлення та iнше). За недотримання цiєї вимоги несе вiдповiдальнiсть оператор поштового зв'язку".

     2. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ
1 липня 2004 року
N 1954-IV

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.