ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законiв України (щодо страхування персоналу ядерних установок)

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до законiв України такi змiни:

     1. Пункт 21 частини першої статтi 7 Закону України "Про страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 7, ст. 50, N 8, ст. 62, N 14, ст. 96; 2003 р., N 38, ст. 313; 2004 р., N 19, ст. 254; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 18 березня 2004 року N 1628-IV виключити.

     2. У статтi 15 Закону України "Про використання ядерної енергiї та радiацiйну безпеку" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 12, ст. 81; 1997 р., N 4, ст. 20):

     частину першу виключити;

     у частинi третiй слова "обов'язковому i" виключити.

     II. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ
1 липня 2004 року
N 1971-IV

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.