ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць

Щодо порядку пересилання iнформацiї

     У доповнення до листа Держмитслужби вiд 31.07.97 р. N 11/2 7253 повiдомляємо, що з метою унiфiкацiї, контролю, системного аналiзу та оперативного реагування, вiдомостi, зазначенi у ВМД типу "транзит", яка оформляється при перевезеннi товарiв (предметiв) у режимi транзиту вiдповiдно до вимог нормативних документiв Держмитслужби, слiд пересилати мiж митницями також i каналами електронного зв'язку (електронною поштою) у порядку, вказаному у вищезазначеному листi. При цьому у гр. 44 необхiдно заносити вiдомостi про митне та iнше забезпечення, а також вiдомостi з книжки МДП. Крiм цього, повiдомлясмо, що у ДКД:

  • у графах 51, 52 i 53 зазначається оперативна iнформацiя обмiну мiж митницями (пiдтвердження про доставку товарiв або повiдомлення про недоставку їх у митницю призначення, дiї митниць у разi виникнення непередбаченої ситуацiї на шляху прямування транспортного засобу з товарами i пов'язаного з цим переоформлення ДКД тощо):

  • у гр.47+В зазндчаються тiльки вiдомостi про нарахованi митнi платежi;

  • iнспектором митницi вiдправлення заповнюється гр. 37 "Процедура".

Зазначений порядок вводиться в дiю з 01.10.97 р.

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.