ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

28.09.99 N15/1-3084-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Щодо Угоди мiж Урядом Республiки Польща i Урядом України про збереження мiсць пам'ятi i поховань жертв вiйни та полiтичних репресiй

     Митне оформлення предметiв, що ввозяться на митну територiю України в рамках Угоди мiж Урядом Республiки Польща i Урядом України про збереження мiсць пам'ятi i поховань жертв вiйни та полiтичних репресiй здiйснювати зi звiльненням вiд сплати ввiзного мита, податку на додану вартiсть та митного збору при наявностi повного списку предметiв, що ввозяться та зобов'язання, що цi предмети будуть використовуватись тiльки за вказаним у зазначенiй Угодi призначенням. При цьому графа "36" ВМД заповнюється наступним чином: "98/00/94".

     Перелiк предметiв та зобов'язання польської сторони щодо використання матерiалiв, якi ввозяться на митну територiю України згiдно з положеннями зазначеної угоди повиннi бути затвердженi органами виконавчої влади за мiсцем проведення робiт визначених даною Угодою.

Заступник Голови Служби О.Шейко
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.