ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiни до статтi 13 Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту"

     Верховна Рада України постановляє:

     1. Абзац перший пункту 21 частини першої статтi 13 Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р. N 45, ст. 425; 1996 р., N 1, ст. 1) замiнити двома абзацами такого змiсту:

     "21) iнвалiдам I i II груп надається право безплатного проїзду один раз на рiк (туди i назад) залiзничним, водним, повiтряним або мiжмiським автомобiльним транспортом, а особам, якi супроводжують iнвалiдiв I групи (не бiльше одного супроводжуючого), - 50-процентна знижка вартостi проїзду один раз на рiк (туди i назад) зазначеними видами транспорту.

     Iнвалiдам III групи надається право безплатного проїзду один раз на два роки (туди i назад) залiзничним, водним, повiтряним або мiжмiським автомобiльним транспортом незалежно вiд наявностi залiзничного сполучення або проїзду один раз на рiк (туди i назад) зазначеними видами транспорту з 50-процентною знижкою вартостi проїзду".

     У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третiм.

     2. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ
10 вересня 2004 року
N 2010-IV

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.