ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до статтi 281 Цивiльного кодексу України

     Верховна Рада України постановляє:

     1. Внести до статтi 281 Цивiльного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 40-44, ст. 356) такi змiни:

     1) в абзацi другому частини п'ятої слова "та соцiальних" виключити;

     2) у частинi шостiй:

     в абзацi другому слова "двадцяти восьми" замiнити словами "двадцяти двох";

     в абзацi третьому слова "за медичними та соцiальними показаннями" виключити;

     3) частину сьому викласти у такiй редакцiї:

     "7. Повнолiтнi жiнка або чоловiк мають право за медичними показаннями на проведення щодо них лiкувальних програм допомiжних репродуктивних технологiй згiдно з порядком та умовами, встановленими законодавством".

     2. Цей Закон набирає чинностi з 1 сiчня 2005 року.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ
2 листопада 2004 року
N 2135-IV

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.