ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiни до статтi 1241 Цивiльного кодексу України

     Верховна Рада України постановляє:

     1. Абзац перший частини першої статтi 1241 Цивiльного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 40-44, ст. 356) викласти в такiй редакцiї:

     "1. Малолiтнi, неповнолiтнi, повнолiтнi непрацездатнi дiти спадкодавця, непрацездатна вдова (вдiвець) та непрацездатнi батьки спадкують, незалежно вiд змiсту заповiту, половину частки, яка належала б кожному з них у разi спадкування за законом (обов'язкова частка)".

     2. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ
3 листопада 2004 року
N 2146-IV

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.