ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ

27.08.1997 р. N 392


Щодо перереєстрацiї митних лiцензiйних складiв за станом на 19.12.96 р.

     На виконання Протоколу засiдання Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.06.97 р. N 19 НАКАЗУЮ:

     1. Затвердити Перелiк МЛС, що пройшли перереєстрацiю за станом на 19.12.96 р. (додаток 1).

     2. Затвердити Перелiк складiв, що не пройшли перереєстрацiю (додаток 2).

     3. Затвердити Перелiк митних лiцензiйних складiв за станом на 22.08.97 р. (додаток 3).

     4. Збори за перебування товарiв пiд митним контролем на МЛС, що не пройшли перереєстрацiю, нараховувати в порядку, встановленому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.01.97 р. N 65.

     5. Начальникам митниць забезпечити вилучення лiцензiй на право вiдкриття та експлуатацiї МЛС, що не включенi до Перелiку митних лiцензiйних складiв за станом на 22.08.97 р.

     6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Служби Соловкова Ю.П.

Голова Служби

Л. ДЕРКАЧ

 

Додаток 1
до наказу Державної митної служби
України вiд 27.08.97 р. N 392

ПЕРЕЛIК
митних лiцензiйних складiв, що пройшли перереєстрацiю за станом на 19.12.96 р.

   Найменування      Адреса митного    Номер i дата
пiдприємства - власника  лiцензiйного складу  видачi лiцензiї
 митного лiцензiйного
    складу
                 
            Бердянська митниця
ВКФ "Ель Гер"      м. Бердянськ,      60800/001СС-
             вул. Халтурiна, 10   00787 30.01.96
                 
          Бiлгород-Днiстровська митниця
 
СП "ВIО-ЛЕ"       Одеська область,    40800/001СВ-
             с. Шабо         00329 25.11.94
                 
            Бориспiльська митниця
 
Укрводтехпостач-1    м. Бориспiль,      10100/105СВ-
             вул. Запорiзька, 10   00453 22.05.95
                 
             Вiнницька митниця
 
ПМНВП "Бiзнес МВ"    м. Вiнниця,       10300/019СВ-
             вул. Чехова, 7а     00437 14.04.95
АТ "Вiнницький      м. Вiнниця,       10300/012СВ-
унiвермаг"        вул. Черняхiвського, 6 00185 27.05.94
ПМП "Iдея-СХМ" *     м. Вiнниця,       10300/016СВ-
             вул. Щорса, 1      00330 25.11.94
ВКП "Спецбуд"      м. Вiнниця,       10300/023СВ-
             пров. 1-й        00817 26.07.96
             Iндустрiальний, 3
IКП "Контакт"      м. Вiнниця,       10300/006СВ-
             вул. Павлова, 41    00141 01.04.94
КФ "Вiнницязовнiштранс" м. Вiнниця,       10300/018СВ-
             вул. Максимовича, 10  00386 10.02.95
СП "Байкал Вест"     м. Ладижин,       10300/001СС-
             вул. Комсомольська, 2  00818 26.06.96
КП "Бриз-С"       м. Вiнниця,       10300/011СВ-
             вул. Тарногородського, 00177 26.05.94
             48
ДП "Укртранс - Вiнниця" м. Вiнниця,       10300/002СВ-
             вул. Черняхiвського, 6 00028 23.09.96
                 
             Волинська митниця
 
ВКФ "Захiд -       м. Володимир-      20200/004СВ-
агросервiс"       Волинський,       00607 08.09.95
             вул. 7-й тупик
Ковельська фiлiя     ст. Черкаси-Волинськ  21100/008СВ-
пiдприємства                   00826
"Вiдкритий митний                26.07.96
лiцензiйний склад N 1"
СП "Д'ютi Фрi Трейдiнг" м. Ковель,       21100/009СВ-
             вул. Брестська, 133   00849 23.09.96
ЗАТ "Iнтерпорт-Ковель"  м. Ковель,       21100/007СВ-
             вул. Грушевського, 101 00707 13.12.95
КВП "Волинькультторг"  м. Луцьк,        21100/002СВ-
             вул. Конякiна, 18а   00194 01.06.94
ВАТ "Волиньголовпостач" м. Луцьк,        21300/001СВ-
             вул. Лазо, 5      00685 22.11.95
                 
         Днiпровська регiональна митниця
 
ТОВ "Еско"        м. Приднiпровськ    10500/008СВ-
                         00139 25.03.94
ТОВ "Гастрокорпорейшн"  м. Днiпропетровськ,   10500/010СС-
             вул. Привокзальна, 20  00485 19.06.95
ОП "Днiпропетровський  м. Днiпропетровськ,   10500/009СС-
центральний унiвермаг"  пр. Маркса, 52     00422 21.03.95
ДП "Укртранс-      м. Днiпропетровськ,   10500/037СВ-
Днiпропетровськ"     вул. Осiння, 1     00874 19.12.96
СП "Дайнова-Днiпро"   м. Днiпропетровськ,   10500/013СВ-
             вул. Лiбкнехта, 9    00409 21.03.95
АТЗ "Днiпропетровський  м. Днiпропетровськ,   10500/029СВ-
будинок торгiвлi"    пр. Правди, 51     00754 30.01.96
ТОВ "Авiас"       м. Днiпропетровськ,   10500/027СВ-
             "Днiпроавiа"      00738 05.01.96
МНВП "Думка"       м. Днiпропетровськ,   10500/038СВ-
             вул. Калинова, 9    00886 19.12.96
ТОВ "БКС-ЛТД"      м. Днiпропетровськ,   10500/024СВ-
             пр. Працi, 9      00690 22.11.95
АТЗТ "Термiнал"     м. Днiпропетровськ,   10500/023СВ-
             аеропорт        00648 12.10.95
ТОВ "Елле"        м. Днiпропетровськ,   10500/021СВ-
             лiвобережний промвузол 00593 01.09.95
ЗАТ "Меблi"       м. Днiпропетровськ,   10500/020СВ-
             вул. Краснопiльська, 11 00583 16.08.95
ТОВ "Вентор"       м. Днiпропетровськ,   10500/019СВ-
             вул. Гаванська, 14   00558 26.07.95
Фiрма "АвтоМаг" ЛТД   м. Верхньоднiпровськ  10500/017СВ-
                         00467 22.05.95
ЗАТ "Весна-маркет"    м. Днiпропетровськ,   10500/032СВ-
             вул. Ленiнградська, 68 00432 14.04.95
Фалвест         Днiпропетровська    10500/004СВ-
             область,        00050 01.07.93
             с. Опитне
ТОВ "Бета-транзит"    м. Днiпропетровськ,   10500/016СВ-
             вул. Трудових Резервiв, 00448 17.06.95
             6
ТОВ "Геолсервiс"     м. Днiпропетровськ,   10500/007СС-
             вул. Бєлостоцького, 159 00328 25.11.94
"Iнтергуртсервiс Рiка"  м. Днiпропетровськ,   10500/001СС-
             вул. Шмiдта, 2     00208 17.06.94
ЗАТ "Укрзовнiшторг"   м. Днiпропетровськ,   10500/030СВ-
             вул. Журналiстiв, 13  00825 26.07.96
ТОВ "Дафмi"       м. Днiпропетровськ,   10500/013СВ-
             вул. Робоча, 160а    00869 22.11.96
"Девiс Iнвестмент К"   м. Днiпропетровськ,   10500/012СС-
             вул. Горького, 6    00831 22.11.96
ТОВ "Резинотехнiк"    м. Днiпропетровськ,   10500/034СВ-
             вул. Гаванська, 18   00833 23.09.96
Павлоградський      м. Павлоград,      10500/031СВ-
механiчний завод     вул. Тельмана, 10    00829 23.09.96
ЗАТ "Самур"       м. Днiпропетровськ,   10500/033СВ-
             вул. Далека, 2     00832 23.09.96
ВАТ "Павлоградхiммаш"  м. Павлоград,      10500/035СВ-
             вул. Харкiвська, 15   00866 22.11.96
УМТП ВО "Павлоград-   м. Павлоград,      10500/018СВ-
вугiлля"         база УМТП        00486 19.06.95
                 
          Донбаська регiональна митниця
 
АТ "Фiрма "Меблi"    м. Донецьк,       60100/002СВ-
             вул. Баумана, 1а    00107 28.01.94
                         
СП "Iнтертрейд"     м. Єнакiєве,      60100/004СВ-
             вул. Гагарiна, 17    00189 01.06.94
АТ "Донпостач"      м. Донецьк,       60100/006СВ-
             вул. Куйбишева, 70   00280 26.09.94
ЛФО "Донмедфарма"    м. Донецьк,       60100/016СВ-
             с. Ново-Мушкетове    00665 26.10.95
ТзОВ "Торгова Фiрма   м. Макiївка,      70000/004СВ-
"Юг"           пр. Трочинського    00046 26.05.97
ТОВ "АВС"        м. Донецьк,       61000/022СВ-
             вул. Прохiдникiв, 20  00757 30.01.96
Фiрма "Донморкет"    м. Донецьк,       60100/023СВ-
             вул. Челюскiнцiв, 163  00828 26.07.96
СП "Харiс"        м. Донецьк,       70000/002СС-
             вул. Складська, 5    00036 14.05.97
ВКЦ "Схiд-Авто"     м. Макiївка,      60100/003СВ-
             вул. Чайкiної, 330   00168 29.04.94
АТ "Донецьк-Лада"    м. Донецьк,       60100/002СС-
             вул. Баумана, 10    00393 10.02.95
СП "Термiнал"      м. Донецьк,       61000/017СВ-
             вул. Складська, 3    00691 22.11.95
ПП "ЛтС Лiмiтед"     м. Слов'янськ,     60600/003СВ-
             ст. Машчормет      00211
                         07.07.94
ПП "Кокс"        м. Слов'янськ,     60600/005СВ-
             вул. Пушкiна, 10    00407
                         21.03.95
ТОВ "Iнтер-Сiал"     м. Артемiвськ,     60600/007СВ-
             пров. Першотравневий,  00495
             151           19.06.95
ТОВ "Стройiндустрiя"   м. Слов'янськ,     60600/012СВ-
             пров. Димитрова, 5   00599
                         01.09.95
ВКК "Нак"        м. Костянтинiвка,    60600/013СВ-
             вул. Урицького, 3    00781
                         30.01.96
                 
            Житомирська митниця
 
АТЗТ "Фаворит"      м. Житомир,       11200/004СВ-
             вул. Київська, 87    00652
                         13.10.95
ОП "Будинок радiо"    м. Житомир,       11200/002СВ-
             вул. Львiвська, 11   00331
                         25.11.94
                 
            Закарпатська митниця
 
Сандерс - Виноградiв   м. Виноградiв,     30200/003СВ-
ГмоХ           вул. Комунальна, 10   00366
                         26.01.96
Спринт          м. Хуст,        30200/002СВ-
             вул. Сливова, 34    00342
                         14.12.94
Восход          Закарпатська область,  30200/001СВ-
             с. Вилок,        00019
             вул. Виноградiвська, 1 12.02.93
Новотех         Закарпатська область,  30300/003СВ-
             с. Дiдове,       00308
             вул. Ленiна, 92     10.11.94
МП "Надiя" **      м. Тячiв,        30500/002СВ-
             вул. Пролетарська, 2  00318
                         10.11.94
                 
            Запорiзька митниця
 
ВАТ "Ерко-Запорiжжя"   м. Енергодар,      60300/010СВ-
             АЕС           00827
                         26.07.96
НВП "Форум"       м. Запорiжжя,      60300/002СВ-
             вул. Днiпровi зорi, 1  00402
                         27.01.95
СП "Тако"        м. Запорiжжя,      60300/003СВ-
             вул. Карпенка-Карого,  00471
             47           22.05.95
СП "Вiннер-Форд-     м. Запорiжжя,      60300/004СВ-
Запорiжжя"        вул. Космiчна, 19    00535
                         05.07.95
СП "МСТ"         м. Запорiжжя,      60300/005СВ-
             ГСП-256         00681
                         22.11.95
ТОВ "Ресурс-iнвест"   м. Запорiжжя,      60300/008СВ-
             комбiнат "Зiрка"    00720
                         13.12.95
ТОВ "Нiкiта"       м. Запорiжжя,      60300/011СВ-
             вул. Брянська, 8    00855
                         23.09.96
ТОВ "Торгсервiс" **   м. Днiпрорудне,     60300/009СВ-
             вул. Степна, 1     00804
                         19.06.96
                 
          Захiдна регiональна митниця
 
Локсан          м. Львiв,        20100/005СВ-
             вул. Богданiвська, 15  00301
                         24.10.94
Львiвгуртбакалiя     м. Львiв,        20100/017СВ-0687
             вул. Бузкова, 2     22.11.95
                         
Темпо          м. Львiв,        20100/015СВ-0664
             вул. Чернiвецька, 11  26.10.95
Львiв-Лада        м. Львiв,        20100/020СВ-0796
             вул. Богданiвська, 15  30.01.95
Євротрансбiзнес     Львiвська область,   20100/014СВ-
             с. Муроване,      00553
             вул. Вокзальна, 10   30.07.95
             м. Львiв,        20100/002СС-
             вул. Личакiв, 7     00805
                         19.06.96
Росан          м. Львiв,        20100/010СВ-
             вул. Зелена, 147    00507
                         19.06.95
Захiд-Авто        м. Львiв,        20100/002СВ-
             вул. Шевченка, 329   00167
                         29.05.94
ВАТ "Львiвресурси"    Львiвська область,   20100/012СВ-
             с. Запитiв, вул.    00513
             Київська, 1       19.06.95
Ранкова зоря       м. Стрий,        20100/007СВ-
             вул. Поштова, 4/5    00343
                         14.12.94
МПП "БТ ЛТД"       Львiвська область,   20100/023СВ-
             с. Почаєвичi      00847
                         23.09.96
Фiрма "Свiточ"      Львiвська область,   20100/019СВ-
             с. Запитiв       00788
                         30.01.96
АТВТ "Спортек"      м. Львiв,        20100/004СВ-
             вул. Городоцька, 357  00300
                         24.10.94
                 
           Iвано-Франкiвська митниця
 
НВКФ "Стрiм"       м. Коломия,       20300/007СВ-
             вул. Промислова, 1   00699
                         04.12.95
СП "Золотi Колеса    м. Бурштин,       20300/008СВ-
Iнтернацiонал"      вул. Стуса, 4      00823
                         26.07.96
Колективне транспортно- м. Iвано-Франкiвськ,  20300/003СВ-
експедицiйне       вул. Юностi, 47     00285
пiдприємство                   11.10.94
Експортно-iмпортна база м. Долина,       20300/006СВ-
АТ "Укрнафта"      вул. Пiдливче      00561
                         26.07.95
                 
            Iллiчiвська митниця
 
СП "Асто-Тойота-Цусю   м. Iллiчiвськ,     40300/004СС-
ЛТД"           Овiдiопольське шосе,  00389
             19 км          10.02.95
СП "Асто-Одеса"     Одеська область,    40300/003СВ-
             с. Великодолинське   00161
                         22.09.94
МПП "Олександрiя"    м. Iллiчiвськ,     40300/009СВ-
             залiзнична станцiя   00770
                         30.01.96
IМТП           м. Iллiчiвськ,     40300/001СС-
             пл. Працi, 6      00073
                         01.10.93
СП "Пiвдентехсервiс"   м. Iллiчiвськ,     40300/003СС-
             морський торгiвельний  00181
             порт          27.05.94
СП "Бiпа-Мода"      Одеська область,    40300/007СВ-
             с. Олександрiвка    00446
                         14.04.95
ТОВ "Проект-       м. Iллiчiвськ,     40300/010СВ-
монтажобладнання"    вул. Залiзнична, 1   00771
                         30.01.96
ЧМП           м. Iллiчiвськ,     40300/001СВ-
             вул. Транспортна, 3   00039
                         24.06.93
Болгарський торговельно- Одеська область,    40300/008СВ-
iнформацiйний центр   с. Малодолинське    00606
                         08.09.95
                 
         Карпатська регiональна митниця
 
"Глобал-Трейд"      Закарпатська область,  30400/024СВ-
             с. Горяни, 31 мiстечко 00356
                         29.12.94
СП "Ужгород"       м. Ужгород,       30400/030СВ-
             вул. Хмельницького, 2  00483
                         19.06.95
ПП "Мед Рем Сервiс"   м. Ужгород,       30400/028СВ-
             вул. Унiверситетська,  00481
             21           19.06.95
СП "Д'ютi Фрi Трейдiнг" Закарпатська область,  30400/015СВ-
             с. Минай, вул. Польова 00245
                         05.08.94
ВАТ "Закарпат-      м. Ужгород,       30400/034СВ-
спецкомплектгаз"     вул. Болгарська, 5   00670
                         26.10.95
ДП "Порт"        м. Ужгород,       30400/027СВ-
             аеропорт        00480
                         19.06.95
АТ "Автiм"        м. Ужгород,       30400/002СВ-
             вул. Урожайна, 7    00042
                         24.06.93
СП "Ужгородська     м. Ужгород,       30400/012СВ-
мiжрайбаза"       вул. Гагарiна, 36    00207
                         17.06.94
СП "Нiколя"       Закарпатська область,  30400/023СВ-
             с. Холмок        00334
                         14.12.94
АТВТ "Закарпатоптгосп-  м. Ужгород,       30400/001СВ-
товари"         вул. Промислова, 3   00021
                         01.03.93
АТ "Закарпатавтосервiс" м. Ужгород,       30400/009СВ-
             вул. Краснодонцiв, 20  00118
                         14.02.94
                 
            Керченська митниця
 
Керченський       м. Керч,        50300/005СВ-
судноремонтний завод   вул. Кiрова, 22     00176
                         27.05.94
ПМП "Пiвострiв"     м. Керч,        50300/006СВ-
             морський рибний порт  00283
                         26.09.94
ВАТ "Суднобудiвний    м. Керч,        50300/008СВ-
завод "Залив"      вул. Танкiстiв     00589
                         01.09.95
ТОВ "Торгмортранс"    м. Керч,        50300/001СС-
             вул. Кокорiна, 116   00441 14.04.95
                 
           Кiровоградська митниця
 
АТ "Кiровоград-Авто"   м. Кiровоград,     10600/005СВ-
             вул. Родимцева, 123   00556 26.07.95
ВАТ "Iнтерресурси"    м. Кiровоград,     10600/010СВ-
             вул. Дарвiна, 50    00877 19.12.96
ЗАТ "Знам'янське     м. Знам'янка,      10600/007СВ-
пiдприємство по     вул. Жовтнева, 2    00616 21.09.95
забезпеченню
нафтопродуктами"
АК "Кiровоград-Авто"   м. Кiровоград,     10600/004СВ-
             вул. Родимцева, 123   00225 07.07.94
ТОВ "Трiол-сервiс"    м. Кiровоград,     10600/006СВ-
             вул. Уфимська, 11    00579 03.08.95
                 
          Київська регiональна митниця
 
Риттман-Київ       м. Київ,        10100/163СВ-
             пров. Радищева, 12/16  00740 30.01.96
I.В.К. ПТД        м. Київ,        10100/112СВ-
             пров. Радищева, 12/16  00501 19.06.95
Укрторгiмпекс      м. Київ,        10100/045СВ-
             вул. Федорова, 32    00149 08.04.94
КиївЕЛЕЗ *        м. Київ,        10100/050СВ-
             вул. Радищева, 3    00166 29.04.94
Бiокон          м. Київ,        10100/054СВ-
             вул. Чкалова, 35    00187 25.05.94
"Сага" ЛТД        м. Київ,        10100/055СВ-
             бульв. Лепсе, 24    00203 11.06.94
Торговий Двiр      м. Київ,        10100/062СВ-
             вул. Жилянська, 68   00243 05.08.94
Меридiан         м. Київ,        10100/080СВ-
             аеропорт "Київ"     00336 14.12.94
ВО "Фармацiя"      м.Вишневе,       10100/029СВ-
             вул. Радянська, 2    00092 13.12.93
АТЗТ "АСГ-Логiстiкс   м. Київ,        10000/008СВ-
Україна"         вул. Волинська, 34   00041 14.05.97
Кiто           м. Київ,        10100/039СВ-
             бульв. Лепсе, 24    00120 22.02.94
Уфiт           м. Київ,        10100/011СВ-
             вул. Молодогвардiйська, 00035 31.05.93
             32
MBL INTERNATIONAL EAST  м. Київ,        10100/099СВ-
COMPUTERLAND       вул. Воровського, 5   00425 14.04.95
Укравторесурси      м. Київ,        100100/118СВ-
             вул. Короленкiвська, 4 00536 05.07.95
Енко           м. Київ,        10100/121СВ-
             вул. Молодогвардiйська, 00545 20.07.95
             20
Вантаж          м. Вишневе,       10100/136СВ-
             вул. Київська, 21    00582 03.08.95
Ост-Вест Експрес     м. Київ,        10100/174СВ-
             вул. Електрикiв, 23б  00751 30.01.96
ГЦМТР Київської МАА   м. Київ,        10100/124СВ-
             бульв. Лепсе, 28    00552 20.07.95
ДНВО "Укрiнмаш"     м. Київ,        10100/173СВ-
             вул. Бiлецького, 30   00750 30.01.96
Аргут          м. Київ,        10100/004СС-
             вул. Артема, 26б    00178 25.05.94
Джукi-Кокусай      м. Київ,        10100/005СС-
             вул. Любченка, 15    00192 01.06.94
Квiт           м. Київ,        10100/008СС-
             вул. Горького, 165   00253 17.08.94
Ольга          м. Київ,        10100/097СВ-
             вул. Протасiв Яр, 5   00410 21.03.95
Унiвермаг "Україна"   м. Київ,        10100/098СВ-
             вул. Ковпака, 8     00423 21.03.95
Українська автомобiльна м. Київ,        10100/129СВ-
корпорацiя *       вул. Траншейна, 1    00566
                         03.08.95
Українська автомобiльна м. Київ,        10100/130СВ-
корпорацiя        вул. Новопирогiвська,  00567 03.08.95
             58           
Укрлiспромоптторг    м. Київ,        10100/172СВ-
             вул. Деревообробна, 5  00749 30.01.96
Новий Київ        м. Київ,        10100/018СВ-
             вул. Марка Вовчка, 18а 00056 21.07.93
Iнек *          м. Київ,        10100/072СВ-
             пр. Червоних Козакiв,  00298 17.10.94
             20
Еквiколор        м. Київ,        10100/078СВ-
             пров. Косогiрний, 8   00327 25.11.94
Телесервiс        м. Київ,        10100/109СВ-
             вул. Артема, 58/2г   00475 22.05.95
Компанiя "Владiбор"   м. Київ,        10100/110СВ-
             пров. Куренiвський, 17 00497 19.06.95
Ukraine ntt systems   м. Київ,        10100/116СВ-
             вул. Вавiлових, 15   00520 05.07.95
Київ-одяг        м. Київ,        10100/125СВ-
             вул. Куренiвська, 2б  00559 26.07.95
НТТ "Систем ЛТД"     м. Київ,        10100/113СВ-
             вул. Вавiлових, 15   00517 19.09.95
Нафтовик         м. Київ,        10100/140СВ-
             вул. Куренiвська, 29а  00639 05.10.95
Квазар-мiкро IВМ     м. Київ,        10100/142СВ-
             вул. Пiвнiчно-Сирецька, 00653 12.10.95
             1
"Будапешт" ЛТД      м. Київ, вул.      10100/147СВ-
             Б. Хмельницького, 40/25 00659 26.10.95
Утек *          м. Київ,        10100/165СВ-
             пр. Червоних Козакiв,  00742 30.01.96
             20
Меркс          м. Вишневе,       10100/164СВ-
             вул. Промислова, 10   00741 30.01.96
МТР "Менеджмент     м. Київ,        10100/131СВ-
Україна"         вул. Набережно-     00568 03.08.95
             Хрещатицька, 10а
Топтранс         м. Київ,        10100/010СВ-
             вул. Святошинська, 32  00033 13.04.93
Усвiт *         м. Київ,        10100/034СВ-
             вул.Туполєва, 12    00108 28.01.94
                         та 10100/104СВ-
                         00440 22.05.95
Дирекцiя управлiння   м. Київ,        10100/068СВ-
матерiально-технiчного  пр. Вернадського, 34  00268 02.09.94
постачання Нацiональної
академiї наук
України
Росток-Фуд-Мед      м. Київ,        10100/143СВ-
             бульв. Лепсе, 4     00654 12.10.95
Iнтер-Контакт      м. Київ,        10100/149СВ-
             вул. Святошинська, 15а 00662 26.10.95
УкрНДПВI проблем     м. Київ,        10100/152СВ-
зберiгання матерiалiв  вул. Пестеля, 4     00692 04.12.95
Iндiйський торговий дiм м. Київ,        10100/153СВ-
             вул. Народного     00693 04.12.95
             Ополчення, 3
Iлта-Київ        м. Київ,        10100/159СВ-
             Залiзничне шосе, 25   00704 19.12.95
Hungaro Spektrum     м. Київ,        10100/167СВ-
             вул. Довженка, 3    00744 30.01.96
Лайта          м. Київ,        10100/181СВ-
             вул. Малинська, 1    00815 26.07.96
Автотрейдiнг       м. Київ,        10000/003СС-
             пр. Вернадського, 36в  00073 18.07.97
Iгумен          м. Київ,        10100/035СВ-
             пров. Заводський, 2   00109 04.02.94
Консульт-сервiс     м. Київ,        10100/042СВ-
             пров. Заводський, 2   00126 14.03.94
Лiфор          м. Київ,        10100/046СВ-
             вул. Радистiв, 73    00150 22.04.94
Хозiмпекс        м. Київ,        10100/052СВ-
             вул. Академiка     00183 25.05.94
             Бутлерова, 6
Лiфор          м. Київ,        10100/074СВ-
             вул. Радистiв, 73    00313 10.11.94
Київзв'язокбуд      м. Київ,        10100/084СВ-
             вул. Вербицького, 3   00350 29.12.94
Юмiнал          м. Київ,        10100/089СВ-
             вул. Сортувальна, 2   00364 26.01.95
Бакалiя         м. Київ,        10100/090СВ-
             вул. Алма-Атинська, 35а 00365 26.01.95
Топтранс         м. Київ,        10100/091СВ-
             вул. Березнякiвська, 29 00377 10.02.95
Мазда Моторс Україна   м. Київ,        10100/012СС-
             вул. Березнякiвська, 23 00400 27.02.95
Дiагностичнi системи   м. Київ,        10100/02СВ-00428
             пр. Гагарiна, 27    14.04.95
                         
СВМ           м. Київ,        10100/119СВ-
             вул. Причальна, 2    00538 05.07.95
Добро ЛТД        м. Київ,        10100/138СВ-
             вул. Алма-Атинська, 8  00605 01.09.95
Рапiд          м. Київ,        10100/146СВ-
             вул. Зрошувальна, 7   00657 26.10.95
Бакмед          м. Київ,        10000/004СВ-
             вул. Березнякiвська, 29 00018 25.03.97
Скалт          м. Київ,        10100/154СВ-
             вул. Алма-Атинська, 37 00694 04.12.95
Укрторгсервiс      м. Київ,        10100/156СВ-
             вул. Вiльнюська, 33   00701 19.12.95
Сiгма          м. Київ,        10100/179СВ-
             вул. Калачевського, 13 00810 19.06.96
Реп-Транс        с. Петропавлiвська   10100/083СВ-
             Борщагiвка,       00349 29.12.94
             урочище "Чайка"
Київтрансекспедицiя   м. Київ,        10100/100СВ-
             вул. Туполєва, 23    00426 14.04.95
Шмайсер         м. Вишневе,       10100/014СС-
             вул. Ломоносова, 1   00498 19.06.95
Фармiмпекс        м. Вишневе,       10100/151СВ-
             вул. Радянська, 2    00672 22.11.95
SАF-Iнмед        Київська область,    10100/155СВ-
             смт Буча, вул.     00700 19.12.95
             Заводська, 2
SАF-Iнмед *       Київська область,    10100/169СВ-
             смт Буча, вул. Кiрова, 00746 30.01.96
             144
Матек ЛТД        Київська область,    10100/137СВ-
             смт Калинiвка, вул.   00604 01.09.95
             Елеваторна
Агростар         Київська область,    10100/176СВ-
             смт Дослiдницьке    00773
             (УкрЦИТ)        30.01.96
Укен           м. Бровари,       10100/032СВ-
             вул. Лiсова, 4     00100
                         11.01.94
Камаз-Україна      Київська область,    10100/127СВ-
             смт Калинiвка, вул.   00564 03.08.95
             Iгорева, 12
Сапсан-Спорт       м. Бровари,       10100/139СВ-
             вул. Чкалова, 29    00611
                         21.09.95
Ферокерам        м. Бiла Церква,     10100/081СВ-
             вул. Фастiвська, 21   00347
                         29.12.94
                         
Одiсей          м. Українка,      10100/079СВ-
             пл. Радянська, 1    00335 14.12.94
Меркурiй         м. Переяслав-      10100/066СВ-
             Хмельницький,      00258 17.08.94
             вул. Лагерна, 44
Автотехнiкаресурс    м. Київ,        10100/182СВ-
             вул. Колекторна, 38/40 00816 26.07.96
Iнтер-Дiм        м. Iрпiнь,       10100/186СВ-
             вул. Стельмаха, 9    00842
                         23.09.96
Автосамiт ЛТД      м. Київ,        10100/178СВ-
             Харкiвське шосе, 179  00799 19.06.96
ПСТ Термiнал       м. Київ,        10100/180СВ-
             вул. Бориспiльська, 34 00814 26.07.96
Паритет         м. Київ,        10100/183СВ-
             Львiвська площа, 8   00839 23.09.96
Шпедiцiон Кайзер     м. Київ,        10100/185СВ-
             вул. Iндустрiальна, 27 00841 23.09.96
Вентура Транзит     м. Київ,        10100/166СВ-
             вул. Бориспiльська, 7  00743 30.01.96
ТОВ "Геката"       м. Київ,        10100/188СВ-
             вул. Порика, 5а     00861 22.11.96
Сналга          м. Василькiв,      10100/033СВ-
             вул. Калiнiна, 24а   00101 11.01.94
Київський рiчковий порт м. Київ,        10100/019СВ-
             вул. Набережно-Лугова  00057 10.08.93
Iнтеграцiя        м. Київ,        10100/187СВ-
             вул. Скляренка, 4    00858 22.11.96
Українська        м. Київ,        10100/189СВ-
iндустрiальна      вул. Вербицького, 1   00870 19.12.96
корпорацiя
"У фарма"        м. Київ,        10100/158СВ-
             пр. Перемоги, 120    00703 19.12.95
Сатурн          м. Київ,        10100/027СВ-
             вул. Тарасiвська, 33  00087 30.11.93
Чорноморсофт-Київ    м. Київ,        10100/101СВ-
             вул. Косiора, 12    00427 14.04.95
Київмiськголовпостач   м. Київ,        10100/115СВ-
             вул. Радищева, 19    00519 05.07.95
"Дженерал Моторз     м. Київ,        10000/011СВ-
Україна"         Залiзничне шосе, 21   00043 26.05.97
                         
Кварк          м. Київ,        10100/184СВ-
             вул. Бестужева, 36   00840 23.09.96
Мисливпромпостач     м. Київ,        10100/175СВ-
             пр. Червоних Козакiв,  00772 30.01.96
             20
Океан-продукт **     м. Київ,        10100/017СС-
             в/ч 1777        00658 26.10.95
ВТ "Фармацiя"      м. Київ,        10100/011СВ-
             вул. Пшенична, 16    00363 26.01.96
Берегиня         м. Бiла Церква,     10100/120СВ-
             вул. Ярослава Мудрого, 00544 11.07.95
             77
                 
         Київська спецiалiзована митниця
 
ПЧЦ "Панальпiна     м. Київ,        11600/005СВ-
Уорлд ЛТД"        пр. Глушкова, 1     00824 26.07.96
ДПМЕП "UPS"       м. Київ,        11600/001СВ-
             вул. Ульянових, 11   00476 19.06.95
ТОВ "Елiн Карго"     м. Київ,        10100/103СВ-
             вул. Сортувальна, 2   00439 14.04.95
                 
            Конотопська митниця
 
ТОВ "Iрбiс"       м. Конотоп,       61600/001СВ-
             вул. Успенсько-     00675 22.11.95
             Троїцька, 3
                 
            Криворiзька митниця
 
НВФ "Комтек"       м. Кривий Рiг,     10400/002СВ-
             вул. Маркса, 51     00076 30.10.93
ПКФ "Омега"       м. Кривий Рiг,     10400/008СВ-
             вул. Мелешкiна, 43   00399 27.02.95
КП "Iмтрекс"       м. Кривий Рiг, головний 10400/005СВ-
             вантажний двiр     00287 29.10.94
СП "АСТ Комбi"      м. Кривий Рiг,     10400/002СС-
             вул. Глiнки, 62     00339 14.12.94
СП "Ассем ЛТД"      м. Кривий Рiг,     10400/007СВ-
             вул. Купрiна, 123    00391 10.02.95
ТОВ "Ласла"       м. Кривий Рiг,     10400/015СВ-
             вул. Вахтангова, 6а   00642 12.10.95
ТОВ "Стройснаб"     м. Кривий Рiг,     10400/009СВ-
             вул. Каховська, 82а   00413 21.03.95
ВКФ "Електронтехсервiс" м. Жовтi Води      10400/004СВ-
             вул. Заводська     00220 07.07.94
МП "Кентавр"       м. Жовтi Води,     10400/016СВ-
             вул. Заводська     00643 13.10.95
ВАТ "Елтiк"       м. Кривий Рiг,     11300/002СВ-
             с-ще Карачун      00048 26.05.97
ТОВ "Комекс"       м. Кривий Рiг,     10400/017СВ-
             Днiпропетровське шосе, 00726 05.01.96
             30
ВО "Кривбасруда"     м. Кривий Рiг,     10400/012СВ-
             техбаза         00484 19.06.95
                 
          Кримська регiональна митниця
 
ГСВП "Кримтермiнал"   м. Сiмферополь,     50100/004СВ-
             вул. Монтажна, 14    00354 26.01.95
СП "Iфтек-с"       м. Сiмферополь,     50100/010СВ-
             вул. Данилова, 43    00646 13.10.95
МП "Тiт"         м. Сiмферополь,     50100/009СВ-
             с. Аерофлотське     00622 21.09.95
ТОВ "Консоль"      м. Сiмферополь,     50100/001СС-
             вул. Радiо, 4а     00434 14.04.95
АТ "Крим-Лада"      м. Сiмферополь,     50100/004СС-
             вул. Перемоги, 211   00782 30.01.96
Фiрма "Вiалаки"     м. Сiмферополь,     50100/002СС-
             вул. Крилова, 135    00445 14.04.05
АТ "Шельф-Юг"      м. Саки,        50100/003СВ-
             вул. Iндустрiальна, 8  00098 22.12.93
                 
            Куп'янська митниця
 
Куп'янське районне    м. Куп'янськ,      61200/001СВ-
пiдприємство       Заоскiлля        00296 17.10.94
матерiально-технiчного
забезпечення
                 
             Луганська митниця
 
АТВТ "Совтрансавто-   м. Луганськ,      60500/001СВ-
Луганськ"        вул. Гастелло, 39    00005 11.01.93
ТОВ "Фiрма "Меблi"    м. Луганськ,      60500/007СВ-
             вул. Оборонна, 107   00581 03.08.95
ДКВП "Фармацiя"     м. Луганськ,      60500/002СС-
             тупик Степовий, 2    00412 21.03.95
ВАТ "Урожай"       м. Луганськ,      60500/005СВ-
             вул. Лутугинська, 133  00416 21.03.95
ДХК "Луганськтепловоз"  м. Луганськ,      60500/003СС-
             вул. Фрунзе, 107    00697 04.12.95
АТЗТ "Iнформ-плюс"    м. Алчевськ,      60500/010СВ-
             вул. Запорiзька, 114в  00708 13.12.95
ПКФ "Дилiжанс"      м. Сєверодонецьк,    60500/011СВ-
             вул. Новикова, 2    00777 30.01.96
АТЗТ "Форум"       м. Свердловськ,     61400/007СВ-
             вул. Базiвська, 1    00802 19.06.96
ПКФ "ВМ ЛТД"       м. Свердловськ,     61400/002СВ-
             вул. Базiвська, 1    00492 19.06.95
ТОВ "Дельта-плюс"    м. Ровеньки,      61400/005СВ-
             с. Алмазне       00728 05.01.96
                 
            Марiупольська митниця
 
ТОВ "Азовське морське  м. Марiуполь,      60200/001СВ-
пароплавство"      пр. Адмiрала Лунiна, 89 00009 06.01.93
СП "Євроазовсервiс"   м. Марiуполь,      60200/002СВ-
             вул. Червонофлотська,  00030
             128а          26.03.93
МПП "Європа" *      м. Марiуполь,      60200/003СВ
             вул. Ткачова, 57    25.03.94
АТ "Мегапром"      м. Марiуполь,      60200/04СВ-00226
             вул. Таганрозька, 70  07.07.94
ВАТ "Кометас"      м. Марiуполь,      60200/008СВ-
             вул. Морвокзальна, 1  00689
                         22.11.95
ТОВ "Торгмортранс"    м. Марiуполь,      60200/006СВ-
             вул. Меламеда, 30    00533
                         05.07.95
                 
            Миколаївська митниця
 
Марiн-Сервiс       м. Миколаїв,      40600/007СВ-
             вул. Новозаводська, 1  00417
                         21.03.95
Миколаївтермiналкомплекс м. Миколаїв,      50400/004СВ-
             вул. Примiська, 15   00061
                         13.06.97
Миколаїв-Лада      м. Миколаїв,      40600/005СВ-
             пр. Героїв Сталiнграда, 00288
             113           11.10.94
                         
Украгробiзнес      м. Миколаїв,      40600/013СВ-
             ст. Ясна Зоря      00631
                         05.10.95
Культтовари       м. Миколаїв,      40600/014СВ-
             вул. Новозаводська, 23 00668
                         26.11.95
Суднобудiвний завод   м. Миколаїв,      40600/015СВ-
iменi 61 комунара    вул. Адмiралтейська, 38 00808
                         16.06.96
                 
             Мостиська митниця
 
Богдан - Рось      Львiвська область,   20400/002СВ-
             с. Шегинi        00610
                         01.06.94
ТОВ "Альфа"       Львiвська область,   20400/004СВ-
             с. Арламiвська Воля,  00850
             в/ч 14363        23.09.96
                 
         Подiльська регiональна митниця
 
Фiлiя СП ТОВ "Епос"   м. Нетiшин,       10700/004СВ-
             УБ ХАЕС         00263
                         02.09.94
ХАЕС           м. Нетiшин,       10700/013СВ-
             ХАЕС          00632
                         05.10.95
АТЗТ "Кам'янець-     м. Кам'янець-      10700/015СВ-
Подiльськкабель"     Подiльський,      00709
             вул. Пiвнiчна, 81    13.12.95
зат "Укрпродторг"    Хмельницька область,  10700/014СВ-
             с. Кам'янка       00649
                         13.10.95
МП "Прогрес"       м. Полонне,       10700/011СВ-
             вул. Кiрова, 190    00433
                         12.11.96
АТВТ           Хмельницька область,  10700/018СВ-
"Хмельницькголовпостач" ст. Богданiвцi     00859
                         22.11.96
ТОВ "Астрон на Подiллi" м. Кам'янець-      10700/017СВ-
             Подiльський,      00851
             вул. Заводська     23.09.96
АТ "Сiльгосптехнiка"   м. Старокостянтинiв,  10700/016СВ-
             вул. Кривоноса, 14   00739
                         05.01.96
                 
         Полтавська регiональна митниця
 
ПП ТОВ "Полтава-     м. Полтава,       60900/003СВ-
зовнiшмагiстраль"    вул. Половки, 78    00202
                         15.06.94
ПФ "КМ"         м. Полтава,       60900/005СВ-
             вул. Половки, 64    00401
                         27.02.95
Полтавакондитер     м. Полтава,       60900/001СС-
             вул. Зiнькiвська, 56  00491
                         19.06.95
Облагропостач      м. Полтава,       60900/06СВ-00590
             супрунiвський промвузол 01.09.95
Агропостач        м. Лубни,        60900/002СВ-
             вул. Київська, 2    00179
                         26.05.94
Лубнифарм        м. Лубни,        60900/008СС-
             вул. Петровського, 16  00812
                         08.07.96
ДП "Автомобiльне     м. Кременчук,      90000/002СВ-
пiдприємство "КрАЗ"   вул. Київська, 62    00064
                         13.06.97
СП "Алта-Маг"      м. Комсомольськ     60900/011СВ-
                         00835
                         23.09.96
Облагропостач      м. Полтава,       60900/008СВ-
             супрунiвський промвузол 00718
                         13.12.95
АТ "Демiтекс"      м. Полтава,       60900/004СС-
             вул. Бiрюзова, 26/1   00684
                         22.11.95
АТ "Ворскла"       м. Полтава,       60900/003СС-
             вул. Жовтнева, 72    00666
                         26.10.95
                 
            Придунайська митниця
 
Босфор          м. Iзмаїл,       40400/001СВ-
             морський порт      00282
                         26.09.94
IСРЗ           м. Iзмаїл,       40400/002СВ-
             судноремонтний завод  00309
                         10.11.94
СП "Ренi-пеллi"     м. Ренi,        40700/003СВ-
             вул. Весела, 56     00638
                         05.10.95
                 
            Рава-Руська митниця
 
Авiста          Львiвська область,   20500/004СВ-
             смт Жвирка,       00637
             вул. Лесi Українки, 1  05.10.95
Експрес ЛТД       м. Червоноград,     20500/002СВ-
             вул. Корольова, 12   00594
                         01.09.95
Уклiн ЛТД        м. Новояворiвськ,    20500/003СВ-
             вул. Шептицького, 3   00619
                         01.09.95
ТОВ "Промислово-     Львiвська область,   20500/005СВ-
комерцiйна фiрма "Коно" с. Острiв        00641
                         05.10.95
                 
            Рiвненська митниця
 
СП "Райз-Iнвест"     Рiвненська область,   20700/012СВ-
             с. Бiла Криниця     00674
                         22.11.95
СП "РSТ Україна"     м. Рiвне,        20700/007СВ-
             вул. Авiаторiв, 1    00542
                         11.07.95
СП "РSТ Україна"     м. Рiвне,        20700/010СВ-
             вул. Старицького, 40а  00587
                         16.08.95
ЗЕА ТД "Валютiнторг" *  м. Рiвне,        20700/011СВ-
             вул. Старицького, 37а  00673
                         22.11.95
ТОВ ВФК "Райз"      м. Радивилiв,      20700/006СВ-
             вул. Невського, 96   00299
                         17.10.94
ТОВ ВФК "Райз"      м. Радивилiв,      20700/009СВ-
             вул. Невського, 96   00578
                         03.08.95
ТОВ "БНН" ЛТД      м. Рiвне,        20700/014СВ-
             вул. Старицького, 50а  00822
                         26.07.96
ЗЕА ТД "Валютiнторг"   м. Острог,       20700/013СВ-
             в/ч 67929        00679
                         22.11.95
                 
           Севастопольська митниця
 
ТОВ "Франко-юг"     м. Севастополь,     50200/001СВ-
             вул. Пролетарська, 39  00324
                         25.11.94
                 
             Сумська митниця
 
Сумиголовпостач     м. Суми,        60700/001СВ-
             вул. Кiровоградська, 2 00048
                         01.07.93
Сумиголовпостач     м. Суми,        60700/002СВ-
             вул. Воровського, 21а  00049
                         01.07.93
                 
          Схiдна регiональна митниця
 
ПП КIФ "Астрон" *    м. Харкiв,       60400/011СВ-
             Вологодський в'їзд, 2  00442
                         14.04.95
ВАТ фiрма"Одяг"     м. Харкiв,       80000/001СВ-
             Вологодський в'їзд, 2  00038
                         14.05.97
ДПП "Графiка-М"     м. Харкiв,       60400/002СС-
             вул. Новгородська, 1  00779
                         30.01.96
ПП "Оптор"        м. Харкiв,       60400/014СВ-
             вул. Матросова, 20   00557
                         26.07.96
Корпорацiя "Група ВLС"  м. Харкiв,       60400/019СВ-
             вул. Морозова, 7    00710
                         13.12.95
ТОВ "Крiс-ЛТД"      м. Харкiв,       60400/020СВ-
             пр. Московський, 259  00721
                         13.12.95
АТ            Харкiвська область,   60400/012СВ-
"Харкiвтрансекспедицiя" смт Пiсочин,      00468
             вул. Автомобiльна, 5  22.05.95
ТОВ "Гросс-Авiа"     м. Харкiв,       60400/008СВ-
             аеропорт        00273
                         26.09.94
ПФ "СЛД"         м. Харкiв,       60400/013СВ-
             вул. Єнакiївська, 14  00514
                         19.06.95
ТОВ "Калина"       м. Харкiв,       60400/022СВ-
             вул. Пiвнiчна, 6    00806
                         19.06.96
СП "Скат"        м. Харкiв,       60400/023СВ-
             вул. 17 Партз'їзду, 36 00821
                         26.07.96
СП "Iнек"        м. Харкiв,       60400/009СВ-
             пр. Гагарiна, 183а   00304
                         24.10.94
Брiстелла ЛТД      м. Харкiв,       60400/004СВ-
             пр. Гагарiна, 183а   00158
                         22.04.94
ТОВ "Стиль"       м. Харкiв,       60400/001СС-
             вул. Сумська, 118/12  00172
                         05.05.94
ТОВ "Восток"       м. Харкiв,       60400/024СВ-
             вул. Мохначанська, 27  00860
                         21.11.96
                 
            Тернопiльська митниця
 
Арнiко          м. Тернопiль,      20800/001СВ-
             Пiдволочиське шосе   00190
                         01.06.94
Торгово-гуртова база   м. Тернопiль,      20800/003СВ-
             вул. Гайова, 54     00230
                         27.07.94
                 
            Феодосiйська митниця
 
Феодосiйський НТК    м. Феодосiя,      50400/003СВ-
"Атек"          вул. Єрьоменка, 24   00671
                         26.10.95
Феодосiйське       м. Феодосiя,      50400/002СВ-
пiдприємство       вул. Геологiчна, 2   00420
по забезпеченню                 21.03.95
нафтопродуктами
                 
            Херсонська митниця
 
ДП "Укртранс-Херсон"   м. Херсон,       40500/018СВ-
             вул. Нафтовикiв, 1   00900
                         16.01.97
СП "Бiрюза"       м. Нова Каховка,    40500/008СВ-
             вул. Фабрична, 6    00523
                         05.07.95
Херсонський       м. Херсон,       40500/005СВ-
суднобудiвний завод   Карантинний острiв, 14 00435
                         14.04.95
Медпрепарати *      м. Херсон,       40500/010СВ-
             вул. Червонофлотська,  00525
             124           05.07.95
ТОВ "Термiнал"      м. Херсон,       40500/011СВ-
             Миколаївське шосе, 5  00600
                         01.09.95
ЗАТ "Фарма-Юг"      м. Херсон,       40500/014СВ-
             вул. Лугова, 24     00669
                         26.10.95
ПФ "Техсервiс"      м. Херсон,       50800/001СС-
             вул. Залiзнична, 3   00087
                         04.08.97
Херсонкомплект      м. Херсон,       40500/006СВ-
             вул. Домобудiвна, 14  00455
                         27.04.95
ОП "Херсонпостачзбут"  м. Херсон,       40500/001СВ-0036
             Миколаївське шосе, 5 км 31.05.93
                 
             Черкаська митниця
 
СП ТОВ "РТС"       м. Черкаси,       11000/001СВ-
             вул. Жовтнева, 269   00113
                         04.02.94
АТ "Реємтсма-Черкаська  м. Черкаси,       11000/006СВ-
тютюнова фабрика"    вул. Десантникiв, 11  00321
                         25.11.94
АТ "Реємтсма-Черкаська  Черкаська область,   11000/007СВ-
тютюнова фабрика"    с. Чапаївка       00322
                         25.11.94
АТ "Реємтсма-Черкаська  Черкаська область,   11000/008СВ-
тютюнова фабрика" *   с. Хацьки        00323
                         25.11.94
ЧКП "Одяг"        м. Черкаси,       11000/010СВ-
             вул. Iльїна, 252    00451
                         27.04.95
ТПК "Iнн-март"      м. Черкаси,       11000/011СВ-
             вул. 30 рокiв Перемоги, 00456
             5/1           22.05.95
АТ "Реємтсма-Черкаська  м. Черкаси,       11000/012СВ-
тютюнова фабрика" *   Чигиринське шосе, 29  00457
                         22.05.95
ВАТ           м. Черкаси,       11000/015СВ-
"Черкасиголовпостач"   вул. Хiмiкiв, 3     00496
                         19.06.95
СП "Iтальяно в Українi" м. Черкаси,       11000/017СВ-
             вул. Смiлянська, 168  00503
                         19.06.95
ЧВТФ "Вiтакс"      м. Черкаси,       11000/020СВ-
             вул. Хiмiкiв, 66    00506
                         19.06.95
СП "Вайсе"        м. Черкаси,       11000/022СВ-
             вул. Чехова, 72     00539
                         05.07.95
СП "Маїс, Iнк"      м. Умань,        11000/023СВ-
             Ленiнградське шосе, 4а 00729
                         05.01.96
ДАП "Унiверсал-Авiа"   м. Черкаси,       11000/025СВ-
             вул. Смiлянська, 168  00803
                         05.01.96
АТ "Черкаси-Лада"    м. Черкаси,       11000/013СВ-
             вул. Чигиринська, 66  00458
                         22.05.95
СП "Iнтеропт" ЛТД    м. Черкаси,       11000/014СВ-
             вул. Смiлянська, 149  00459
                         22.05.95
ВАТ "Черкасиголов-    м. Смiла,        11000/016СВ-
постач"         вул. Артема, 137    00502
                         19.06.95
АТ "Черкаський рiчковий м. Черкаси,       11000/027СВ-
порт"          рiчковий порт      00820
                         26.07.96
ВАТ "Черкаське      м. Черкаси,       11000/021СВ-
хiмволокно"       вул. Хiмiкiв, 74    00516
                         19.06.95
Черкаське пiдприємство  м. Золотоноша,     11000/024СВ-
МТЗ "Облагрообладнання" вул. Заводська, 2    00783
                         05.01.96
                 
            Чернiгiвська митниця
 
АК "Чернiгiвавто"    м. Чернiгiв,      11400/010СВ-
             вул. Ленiна, 231    00532
                         05.07.95
АТЗТ "Агропромiнвест"  м. Чернiгiв,      11400/011СВ-
             вул. Днiпровська, 26  00776
                         23.09.96
ТОВ "Чексiл-снаб"    м. Чернiгiв,      11400/008СВ-
             вул. Щорса, 66     00398
                         27.02.95
ТОВ "БВФ Шепiл"     м. Чернiгiв,      11400/013СВ-
             вул. Квiтнева, 17    00846
                         23.09.96
                 
             Чопська митниця
 
ТОВ "Чоп-Транс-1"    м. Чоп,         30100/013СВ-
             вул. Заводська, 5    00461
                         22.05.95
Ревайвел-Експрес     м. Чоп,         30100/012СВ-
             вул. Берег, 1      00460
                         22.05.95
ТОВ "Пакобо"       м. Чоп,         30100/015СВ-
             вул. Головна, 17    00764
                         30.01.96
ПВКП "Баракуда"     Закарпатська область,  30100/019СВ-
             с. Ключарки       00768
                         30.01.96
СП "Гелiос"       м. Чоп,         30100/018СВ-
             вул. Промислова зона  00767
                         30.01.96
"Експорт-iмпорт-транс"  м. Чоп,         30100/017СВ-
             вул. Заводська, 1    00766
                         30.01.96
ТОВ "Новатор"      м. Мукачеве,      30100/020СВ-
             вул. Берегiвська, 55  00769
                         30.01.96
ТОВ "Едельвейс"     Закарпатська область,  30400/019СВ-
             с. Соломонове      00295
                         17.10.94
Хлiбна база N 89     Закарпатська область,  30100/010СВ-
             с. Горонда       00405
                         21.03.95
Мукачiвське       м. Мукачеве,      30100/003СВ-
пiдприємство       вул. Франка, 46     00129
матерiально-технiчного              14.03.94
постачання експортно-
iмпортної продукцiї
                 
         Чорноморська регiональна митниця
 
АТЗТ "Агроiнвест"    Одеська область,    40200/002СВ-
             смт Свердлове      00853
                         23.09.96
?Одеса-Чай        м. Одеса,        40100/055СВ-
             вул. Єврейська, 3    00680
                         22.11.95
СП "Бласплан"      м. Одеса,        40100/015СВ-
             вул. Грецька, 22    00171
                         29.04.94
АО "Промтовари експорт- м. Одеса,        40100/012СВ-
iмпорт ЛТД"       вул. Комарова, 14    00140
                         01.04.94
Бiмекс          м. Одеса,        40100/048СВ-
             Шампанський пров., 7  00613
                         21.09.95
СМТ ЛТД         м. Одеса,        40100/010СВ-
             Митна площа, 1а     00106
                         28.01.94
Еверслi Лайн Трейдiнг  м. Одеса,        40100/022СВ-
             морський порт      00319
                         25.11.94
ЗАТ АО "Одеса"      м. Одеса,        40100/027СВ-
             3-й Водопровiдний    00367
             пров., 9        26.01.95
Тут i там        м. Одеса,        40100/004СС-
             вул. Говорова, 2    00603 01.09.95
Мiрс           м. Одеса,        40100/042СВ-
             вул. Фрунзе, 4     00580 03.08.95
СП "Кроун"        м. Одеса,        40100/050СВ-
             вул. Станiславського,  00621 21.09.95
             67
Квадро          м. Одеса,        40100/060СВ-
             вул. Просiлкова, 10   00761 30.01.96
Екомен          м. Одеса,        40100/003СВ-
             вул. Виробнича, 2в   00044 29.06.93
"Одеса-Чай"       м. Одеса,        40100/013СВ-
             Овiдiопольська дорога, 00156 22.04.94
             7 км
СП "Берег-Сервiс"    м. Одеса,        40100/021СВ-
             вул. Моторна, 2     00279 26.09.94
Совмортранс       м. Одеса,        40100/002СВ-
             морський порт      00026 26.03.93
Айсберг         м. Одеса,        40100/051СВ-
             Овiдiопольська дорога, 00627 21.09.95
             3 км
Iгма           м. Одеса,        40100/057СВ-
             вул. Водопровiдна, 16  00758 30.01.96
Експортно-iмпортна    м. Одеса,        40100/019СВ-
контора         Овiдiопольська дорога, 00261 02.09.94
             6 км
Одеська складська    м. Одеса,        40100/059СВ-
компанiя         вул. Новомосковська, 9 00760 30.01.96
ВМД Лоджiстiкс ЛТД    м. Одеса, ст. Усатово  50000/003СВ-
             Одеської обл.      00059 13.06.97
             Бiляєвського р-на
СП "Олiмпекс Купе    м. Одеса,        40100/035СВ-
Iнтернешнл"       вул. Хiмiчна, 1     00450 27.04.95
ТОВ "Людлен"       м. Одеса,        40100/023СВ-
             Овiдiопольська дорога, 00346 14.12.94
             7 км
Одесапроммашiмпорт    м. Одеса,        40100/039СВ-
             Овiдiопольська дорога, 00478 15.04.95
             6 км
Одесапроммашiмпорт    м. Одеса,        40100/011СВ-
             Овiдiопольська дорога, 00136 10.05.96
             6 км
Медфарком        м. Одеса,        40100/030СВ-
             дорога Котовського, 189 00418 21.03.95
Медфарком        м. Одеса,        40100/046СВ-
             дорога Котовського, 189 00608 08.09.95
Квалбай Марiн Сервiс   м. Одеса,        40100/068СВ-
             дорога Котовського, 189 00888 19.12.96
Тесiко          м. Одеса,        40100/062СВ-
             вул. Вапнякова, 54а   00763 30.01.96
Агросервiс        м. Одеса,        40100/041СВ-
             вул. Московська, 72   00531 05.07.95
Бласкотехпостачсервiс  м. Одеса,        40100/029СВ-
             вул. Суворова, 18    00415 21.03.95
                         
Продмашмаркетсервiс   м. Одеса,        40100/064СВ-
             Миколаївська дорога,  00843 23.09.96
             253
ТОВ "Льоноджут ЛТД"   м. Одеса,        40100/065СВ-
             вул. Стуса, 2б     00844 23.09.96
Еверест         м. Одеса,        40100/053СВ-
             вул. 7-а Пересипська,  00677 22.11.95
             2а
Аїда           м. Одеса,        40100/036СВ-
             вул. Корольова, 44   00463 22.05.95
Хелп           м. Одеса,        50000/004СВ-
             пр-т Гагарiна, 25    00067 08.07.97
Торгова фiрма "Меблi"  м. Одеса,        40100/024СВ-
             вул. Новомосковська, 19 00351 24.12.94
Марис          м. Одеса,        50000/005СВ-
             Овiдiопольська дорога, 00068 08.07.97
             3 км
АТ "Валютiнторг-     м. Одеса,        40100/032СВ-
Термiнал"        Київська дорога, 7 км  00431 14.04.95
ТМТ Чорноморський-1   м. Одеса,        40100/016СВ-
             вул. Моторна, 2     00248 26.03.93
СП "Лада-експорт-    м. Одеса,        40100/037СВ-
пiвдень"         вул. Бондарєва, 29   00465 22.05.95
ПП "Алексиф"       м. Одеса,        40100/040СВ-
             Одеса-товарна      00510 22.09.95
                 
             Ялтинська митниця
 
ТОВ "Южний дом"     м. Ялта,        50500/002СВ-
             Нiкiтський ботанiчний  00550 20.07.95
             сад
_________________
   * - скасована лiцензiя
   ** - анульована лiцензiя
 
 
 
 
Додаток 2
до наказу Державної митної служби
України вiд 27.08.97 р. N 392

ПЕРЕЛIК 
митних лiцензiйних складiв, що не пройшли перереєстрацiю

**************************************************************
 N *  Назва  *  Адреса  *       *
 п/п * власника  *  митного  *Номер та дата * Примiтки
   *  митного  * лiцензiйного *  видачi   *
   *лiцензiйного *  складу  * лiцензiї  *
   *  складу  *       *       *
**************************************************************
            Амросiївська митниця
                  
 1  МП "Едвайс"  м. Харцизьк,   61500/002СВ-
          вул.       00452
          Даргомижського, 27.04.95 та
          6        61500/001СВ-
                   00151
                   22.04.94
 2  ТОВ "Олена"  м. Харцизьк,   61500/004СВ-
          вул. Франка,   00576
          1        03.08.95
 3  ДП "Донецьк- м. Амросiївка,  61500/003СВ-
   автотранс"  вул. Фрунзе,   00562
          29        26.07.95
 4  ТОВ "Свiнг  Амросiївський  61500/005СВ-
   ЛТД"     р-н, радгосп   00731
          "Україна"    05.01.96
                
            Бердянська митниця
                  
 5  ПП      м. Бердянськ,  60800/001СВ-
   "Регистратор" вул. Шевченка,  00493
          13        18.06.95
                  
          Бiлгород-Днiстровська митниця
                  
 6  ТОВ     м. Б.-      40800/004СВ-
   "Слав'янська Днiстровський  00734
   торгова    Пiвденна, 14   05.01.96
   компанiя
   "Фенiкс"           
 7  ТОВ "Галасса" ст. Затока,   40800/002СВ-    
          вул.       00716
          Виноградна, 68  13.12.95
 
 8  Сiльськогос- ст. Сатара    40800/002СВ-
   подарське   Промзона, 13   00717
   багатопрофi-          13.12.95
   льне
   пiдприємство
   "Галбрест"
                
            Бориспiльська митниця
                  
 9  "Iзотоп"   Бориспiльський  10100/114СВ-    
          р-н, с.     00518
          Пролiски     05.07.95
          Промислова, 10
             
           Вадул-Сiретська митниця
                  
 10  "ОТЕП-47795" м. Чернiвцi,   20600/002СВ-
          3-й провулок   00079        *
          М. Тореза,    18.11.93
          3/8       
 11  "Класiк-   м. Чернiвцi,   20600/005СВ-
   технолоджi"  Солодський    00560
          провулок, 9   27.07.95
 12  "ТЗВ ОПС"   м. Чернiвцi,   20600/004СВ-
          Коломiйська,   00489
          13        19.06.95
 13  "Нiко-    м. Чернiвцi,   20600/006СВ-
   Україна"   Артемовського,  00889
          19        19.12.96
                  
             Вiнницька митниця
                  
 14  СП "Вiнекспо" м. Вiнниця,   10300/021СВ-    
          смт. Стрижiвка  00636        *
                   05.10.95
 15  АТ      Вiнницька    10300/015СВ-    
   "Торгiвельний обл.,      00303        *
   дiм Гайсин"  м. Гайсин,    24.10.94
          вул. Станцiйна,
          6
 16  УПТК "Вiнниця- м. Вiнниця,  10300/009СВ-
   буд"     Тарнагород-   00144
          ського, 30    01.01.94
 17  "Вiнниця-   ст. Вiнниця   10300/017СВ-
   зовнiштранс"          00385
                   10.02.95
 18  СП "Бiзнес-  м. Вiнниця,   10300/008СВ-
   контракт"   Хмельницьке   00143
          шосе, 85     01.04.94
 19  ПП "Серпанок" м. Вiнниця    10300/013СВ-
          с. Лисогора   00272
                   26.09.94
 20  "Облагрохiм" Вiнницька    10300/014СВ-    
          обл.,      00302
          с. Калинiвка   24.10.94
 21  СП "Iмпульс- м. Вiнниця,   10300/004СВ-
   Iнтернейшнл" 600-рiччя, 25  00074
                   01.10.93
 22  Пiдприємство м. Жмеринка,   10300/022СВ-
   "Експрес"   Щекiнська, 1   00696
                   04.12.95
 23  "Бiзнес-центр м. Вiнниця,   10300/007СВ-
   Юком"     Чехова, 43    00142
                   01.04.94
                  
             Волинська митниця
                  
 24  ТОВ      м. Нововолинськ, 20200/003СВ-
   "Агроконтакт" Шахтарська, 53  00585
                   16.08.95
 25  Українсько-  м. Володимир-  20200/001СВ-
   польське   Волинський,   00058
   пiдприємство вул. 7-й     11.08.93
   "Власта"   тупик      
 26  "Луцький   м. Луцьк, пр-т  21100/001СВ-
   Центральний  Волi, 1     00128        *
   Унiвермаг"           14.03.94
 27  "Луцька    м. Луцьк, вул.  21100/004СВ-
   мiжрайбаза  Вахтангова,   00216        *
   Волинської  10        07.07.94
   облспожив-
   спiлки"              
 28  "Вiола"    м. Ковель, вул. 21100/005СВ-
          Грушевського,  00306        *
          104-а      24.10.94
 29  Ковельська  м. Ковель,    21100/006СВ-
   мiжрайбаза  вул. Ватутiна,  00575
   Волинської  44        03.08.95      *
   облспожив-
   спiлки              
 30  Ковельська  м. Ковель,    21100/001сс-
   мiжрайонна  вул.       00051        *
   оптова база  Ватутiна, 44   01.07.93
 31  ТОВ "Л-Транс" м. Любомль,   20200/002СВ-
          вул. 1 Травня,  00102        *
          122-Д      11.01.94
                  
            Глухiвська митниця
                  
 32  "Свема"    м. Шостка,    61000/001СС-
          Гагарiна, 1   00785
                   30.01.93
                
         Днiпровська регiональна митниця
                
 33  "Лiнда"    м. Днiпропет-  10500/011СВ-
          ровськ,     00320
          Лоцманський   25.11.94
          узвiз, 1    
 34  "Днепр-Авиа" м. Днiпропет-  10500/014СВ-
          ровськ,     00411
          Аеропорт, 42   21.03.95
 35  "Кредо ЛТД"  м. Днiпропет-  10500/011СС-
          ровськ, вул.   00752
          Лєбєдєва-    30.01.96
          Кумача, 41   
 36  "Днiпрометалл- м. Днiпропет- 10500/026СВ-
   сервiс"    ровськ,     00737
          вул. Героїв   05.01.96
          Сталiнграда,  
          122       
 37  "Днiпро"   м. Днiпропет-  10500/028СВ-
          ровськ,     00753
          вул. Героїв   30.01.96
          Сталiнграда,  
          180       
 38  "Гранд Х ЛТД" м. Днiпропет-  10500/003СС-
          ровськ, вул.   00238
          Будiвельникiв,  27.07.94
          25
 39  ТОВ "Солар"  м. Днiпропет-  10500/004СС-
          ровськ, пр-т   00239
          Героїв, 16    27.07.94
 40  УНВКФ "IАН"  м. Днiпропет-  10500/012СВ-
          ровськ, вул.   00374
          Березинська,   26.01.95
          2        
 41  ПП Шевченко  м. Днiпропет-  10500/010СВ-
   В.О.     ровськ, вул.   00305
          Будiвельникiв,  24.10.94
          25
 42  НВП      м. Днiпропет-  10500/008СС-
   "Бiлоцеркiв- ровськ, вул.   00419
   щина"     Гиванська, 18  21.03.95
 43  ТОВ      м. Днiпропет-  10500/022СВ-
   "Днiпротрей- ровськ, вул.   00625
   дiнг"     Чечерiна, 42   21.09.95
 44  "Хелп"    м. Павлоград,  10500/007СВ-
          вул. Залiзнична, 00105
          1        28.01.94
 
 45  УЛТОВ "БаДМ  м. Днiпропет-  10500/005СС-
   ЛТД"     ровськ, вул.   00240
          Привокзальна,  27.06.94
          20
                
          Донбаська регiональна митниця
                
 46  ДП "Донецьк- м. Донецьк,   60100/011СВ-
   автотранс"  вул. Сеченова,  00548        *
          31        20.07.95
 47  ТОВ "Торговий м. Донецьк,   60100/010СВ-
   будинок    вул.       00527        *
   "Фотон"    Куйбишева,    05.07.95
          75а       
 48  ВМКФ "Лада-  м. Донецьк,   60100/018СВ-
   Маком"    вул. Баумана,  00713        *
          14        13.12.95
 49  АТЗТ "Донбас- м. Донецьк,   60100/008СВ-
   торгобслуго- вул. XXIII    00392
   вування"   партз'їзду    10.02.95
 50  ПФ "Мрiя"   м. Донецьк,   60100/019СВ-
          вул.       00722        *
          Складська, 5   13.12.95
 51  ТОВ "Донбас  м. Донецьк,   60100/007СВ-
   Термiнал   склад      00281        *
   Комплекс"   аеропорту    26.09.94
 52  ДП "Донецьк- м. Горлiвка,   60100/013СВ-
   автотранс"  АТП 11456    00595
                   01.09.95
 53  АТ "Донецьк- м. Донецьк,   60100/005СВ-
   Взуття"    вул.       00260
          Складська, 5   02.09.94
 54  АТЗТ     м. Донецьк,   60100/009СВ-
   "IнтерМит   с. Горького   00526
   Сервiс"            05.07.95
 55  АТ "БIС"   м. Донецьк,   60100/015СВ-
          вул.       00629
          9 Сiчня, 1    05.10.95
 56  АТ ТК "Маяк" м. Донецьк,   60100/012СВ-
          вул. Артема,   00549
          160       20.07.95
 57  АТ "Донецьк- м. Донецьк,   60100/014СВ-
   Парфум"    с. Горького   00628
                   05.10.95
 58  СП "Саторi"  м. Краматорськ, 60600/001СВ-
          вул. Щербакова, 00059        *
          1        10.08.93
 59  ТОВ "Пошук-2" м. Слав'янськ,  60600/002СВ-
          вул.       00200
          Заводська, 14  15.07.95
 60  СП "Iло"   м. Слав'янськ,  60600/009СВ-
          вул.       00577
          К. Маркса, 22  30.08.95
 61  ДП "Донецьк- м. Слав'янськ,  60600/011СВ-
   автотранс"  вул.       00598
          Д. Бєдного,   01.09.95
          111       
 62  ДП "Донецьк- м. Краматорськ, 60600/010СВ-
   автотранс"  вул.       00597
          Орджонiкiдзе, 8 01.09.95
 63  ДКП "Аеропорт- м. Краматорськ 60600/004СВ-
   Краматорськ" аеропорт     00390
                   10.02.95
 64  СП "Norasco  м. Краматорск,  60600/008СВ-
   minerals and Марата, 10    00554
   metals"            26.07.95
 65  УОТВ     м. Донецьк,   60100/020СВ-
   Донецької   вул.       00755
   облспожив-  Адигейська,   30.01.96
   спiлки    14
                
            Житомирська митниця
                
 66  ТОВ "Нуг"   Житомирська   12100/001СВ-    
          обл.,      00711
          м. Овруч, вул.  13.12.95
          Правди, 39   
                  
            Євпаторiйська митниця
                  
 67  ТОВ "Експрес- м. Євпаторiя,  50700/001СВ-
   контакт"   вул. Товарна,  00540
          9/5       05.07.95
                  
            Закарпатська митниця
                  
 68  Продовольча  м. Берегово,   30300/005СВ-
   база     вул. Лоянi,   00790
   райспожив-  64        30.01.96
   спiлки
 69  Закарпатський  с. Мужiєво,  30300/004СВ-
   iнститут   Берегiвського  00712
   агропро-   р-ну       13.12.95
   мислового           
   виробництва
 70  Кооператив  смт. Буштiно,  30500/001СВ-
   "Горизонт"  вул.       00262
          Залiзнична, 2  02.09.94
 71  СП "Дельта"  с. Тересва,   30500/003СВ-
          вул.       00372
          Горького, 40   26.01.96
 72  ТОВ "Едем"  с. Тересва,   30500/005СВ-
          вул.       00635
          Горького, 84   05.10.95
 73  Тячiвський  смт. Тересва,  30500/006СВ-
   комбiнат   вул.       00791
   хлiбопродук- Заводська, 2   30.01.96
   тiв              
 74  МП "Дубник"  с. Бедевля,   30500/004СВ-
          Комарова, 33   00469
                   22.05.95
 75  "Райагропром- м. Берегово,   30300/001СВ-
   енерго"    вул.       00133
          Фабрична, 38   25.03.94
                  
            Запорiзька митниця
                  
 76  Приднiпровськ м. Запорiжжя,  60300/002СС-
   i комерцiйнi вул.       00624
   iнвестицiї  Патриотична   21.09.95
          49/40-41    
 77  СП "Iнвек"  м. Запорiжжя,  60300/006СВ-
          Титаномагнi-   00688
          євий завод    22.11.95
 78  АТЕП 12360  м. Запорiжжя,  60300/001СВ-
          вул.       00006
          Космiчна, 21   06.01.93
                  
          Захiдна регiональна митниця
                  
 79  "Iнтерторг"  м. Львiв, вул.  20100/003СВ-
          Городоцька,   00173
          369       05.05.94 та
                   20100/013СВ-
                   00515
                   19.06.95
 80  "Теофарм"   м. Львiв, вул.  20100/016СВ-
          Вашингтона, 5  00682
                   22.11.95
 81  "Тел Сат"   м. Львiв, вул.  20100/001СС-
          Чернiвецька,   00509
          1        19.06.95
 82  "Цум"     м. Львiв, вул.  20100/018СВ-
          Данилишина, 6  00727
                   05.01.96
 83  "Топаз"    м. Стрий,    20100/011СВ-
          Дрогобицька   00508
                   19.06.95
 84  "Атек"    м. Львiв, вул.  20100/022СВ-
          Пластова, 4   00813
                   24.10.94
 85  "Галант"   м. Львiв, вул.  20100/006СВ-
          Зелена, 147   00325
                   25.11.94
 86  "Львiвелектрон- м. Львiв, вул. 20100/009СВ-
   машкомплект" Городоцька,   00404
          355       21.04.95
 87  "Артоль"   м. Львiв, вул.  20100/021СВ-
          Городоцька,   00797
          128а       30.01.96
                   
                   
           Iвано-Франкiвська митниця
                  
 88  Промислова  м. Iвано-    20300/001СС-
   торгова    Франкiвськ,   00511
   компанiя   вул.       19.06.95
   "Берест СВ"  Сагайдачного,  
          48в       
 89  ТОВ      м. Iвано-    20300/004СВ-
   "Вертерден"  Франкiвськ,   00286
          вул. Торгова,  11.10.94
          3        
 90  ТОВ      м. Iвано-    20300/005СВ-
   "Фламiнго"  Франкiвськ,   00414
          вул.       14.04.95
          Максимовича, 8
 91  ТОВ "АIСО"  м. Iвано-    20300/001СВ-
          Франкiвськ,   00234
          вул.       27.07.94
          Перехiдна, 27  
                  
            Iллiчiвська митниця
                  
 92  СП "Iрен"   м. Iллiчiвськ  40300/004СВ-
                   00249
                   05.08.94
 93  СП "Манрiал  м. Iллiчiвськ  40300/006СВ-
   Шиннiнг            00444
   Сервiс"            14.04.95
 94  ТОВ      м. Iллiчiвськ  40300/002СВ-
   "Iлкомсервiс"         00103
                   11.01.94
 95  "Бласкотех-  м. Iллiчiвськ  40300/005СВ-
   постачсервiс"         00257
                   17.08.94
                  
         Карпатська регiональна митниця
                  
 96  Закарпатська м. Ужгород,   30400/022СВ-
   торгово-   вул.       00333        *
   виробнича   Л. Дем'яна, 1  14.12.94
   фiрма             
   "Спортек"           
 97  АТ      м. Ужгород,   30400/031СВ-
   "Торговельно- вул. Годинки,  00586
   промислова  1-г/6      16.08.95
   компанiя"           
 98  СП "Рiо Лтд" м. Ужгород,   30400/004СВ-
          вул. Щедрiна,  00099        
          146       11.01.94 та     *
                   30400/013СВ-
                   00224
                   07.07.94
 99  ПП "Любава"  с. Холмок,    30400/035СВ-
          Ужгородського  00730        *
          р-ну       05.01.96
 100 СП "Каслекс" м. Ужгород,   30400/017СВ-
          вул.       00284        *
          Краснодонцiв,  26.09.94
          36       
 101 "Агрокарпат" с. Концево,   30400/026СВ-
          Ужгородського  00479        *
          р-ну       19.06.95
                             
                   
 102 Українсько-  с. Печерин    30400/006СС-
   словацько-           00292
   iталiйське СП         11.10.94
   "Альфа-Р"           
 103 Мiжнародний  м. Ужгород,   30400/006СВ-
   торговий дiм вул.       00110
   "Ужгород"   Грушевського,  04.02.94
          68       
 104 ОВТП "Укрторг- м. Ужгород,   30400/007СВ-
   севiс"    вул.       00116        *
          Чурговича, 3   14.02.95
 105 "Європа-   смт. Печерин,  30400/005СВ-
   Центр"    вул.       00104
          Жовтнева, 104  28.01.94
 106 ТОВ      м. Ужгород,   30400/016СВ-
   "Катерина"  вул.       00269
          Грушевського,  02.09.94
          35/72      
 107 СМТ      м. Ужгород,   30400/011СВ-
   "Агротехнiка" вул.       00186
          Собронецька,   27.05.94
          60       
 108 ТОВ "Валл"  м. Ужгород,   30400/032СВ-
          вул.Промислова, 00634
          3        05.10.95
 109 АТ      м. Ужгород,   30400/020СВ-
   "Закарпаття- вул.       00317
   лада"     Собранецька,   10.10.94
          160       
 110 СП "Могюрт-  м. Ужгород,   30400/033СВ-
   Україна"   вул.       00645
          Стрiльнична,   13.10.95
          51       
                  
            Кельменецька митниця
                  
 111 "Ель-Пол-М"  Кельменецький  20900/001СВ-
          р-н, м. Хотин,  00291
          вул.       11.10.94
          Олiмпiйська, 68
                
            Керченська митниця
                
 112 Керченський  м. Керч, вул.  50300/007СВ-
   рибний порт  Свердлова, 49  00530
                   05.07.95 та
                   50300/002СВ-
                   00094
                   13.12.93
                   
           Кiровоградська митниця
                   
 113 "Хорсе Кастл" м. Кiровоград,  10600/001СВ-
          вул.       00191
          Уфiмська, 3   01.06.94
 114 ФГФ "К.М.Ф.  м. Кiровоград,  10600/003СВ-
   Експорт-   вул.       00198
   iмпорт"    Мурманська, 3  15.06.94
 115 КОП "Кiрово- м. Кiровоград,  10600/008СВ-
   граднафто-  вул.       00794
   продукт-   Мурманська, 11  30.01.96
   сервiс"
                   
          Київська регiональна митниця
                
 116 "Перлина-М"  м. Київ, вул.  10100/108СВ-
          Автопаркова,   00474        *
          7        22.05.95
 117 "Топос"    м. Київ, вул.  10100/075СВ-
          Малишко, 3    00315        *
                   10.11.94
 118 "Топос"    м. Київ, вул.  10100/076СВ-
          Каховська, 64  00316        *
                   10.11.94
 119 "Каскад-А"  м. Київ, вул.  10100/005СВ-
          Порика, 5а    00018
                   11.10.94
 120 "Каштан"   м. Київ, вул.  10100/088СВ-
          Сосюри, 5    00362        *
                   29.12.94
 121 "Медтехнiка" м. Київ, вул.  10100/107СВ-
          Кiбальчича, 2  00473
                   22.05.95
 122 "Сам     Київська обл.  10100/006СС-
   Маркетинг   м. Вишневе,   00236
   Инк"     вул.       27.07.94
          Промислова, 5  
 123 "Епоха-А"   м. Київ, вул.  10100/060СВ-
          Федорова, 32   00235
                   27.07.94
 124 "Iнтерекс-  Київська обл.  10100/025СВ-
   прес"     с. Старi     00080
          Петрiвцi     18.11.93
 125 "Укртехмашiм- м. Київ, вул.  10100/086СВ-
   пекс"     Гаванська, 4   00360
                   29.12.94
 126 "Київ-взуття" м. Київ, вул.  10100/096СВ-
          Молодогвардiй-  00395
          ська, 22     27.02.95
 127 "Поток"    м. Київ, пр.   10100/092СВ-
          Паладiна, 46   00378
                   10.02.95
 128 "Мiк Шор   м. Київ, вул.  10100/015СС-
   ГМБХ"     Плодова, 1    00500
                   19.06.95
 129 "Шанс     м. Київ, вул.  10100/019СС-
   Драгстор"   Хрещатик, 15   00719
                   19.12.95
 130 "К енд К"   м. Київ, вул.  10100/162СВ-
          Зрошувальна,   00723        *
          2        05.01.96
 131 "Хамсiн"   Броварський   10100/135СВ-
          р-н, смт     00572
          Калинiвка,    03.08.95
          вул. Садова, 1
 132 "МИР ХХI"   м. Київ, вул.  10100/161СВ-
          Червоноармiйсь- 00706
          ка, 57/3     19.12.95
 133 "Вайтнауер  м. Київ, б-р   10100/145СВ-
   Україна"   Лепсе, 4     00656
                   12.10.95
 134 "Рiгонда"   м. Київ, пр.   10100/160СВ-
          Оболонський,   00705
          16        19.12.95
 135 "Алкател   м. Київ, вул.  10100/122СВ-
   бiзнес-    Федорова, 12   00546
   сiстема            20.07.95
   Україна"            
 136 "Холанд    м. Київ, вул.  10100/061СВ-
   Трейдiнг"   Фiлатова, 7   00242
                   05.08.94
 137 "Фокус"    м. Київ, вул.  10100/059СВ-
          Федорова, 32   00227        *
                   07.07.94
 138 "НОКИ"    м. Вишгород,   10100/141СВ-
          вул. Шлюзова,  00640
          1        05.10.95
 139 СП "Матекс"  м. Київ, вул.  10100/111СВ-
          Червоноказача,  00499
          21-а       19.06.95
 140 "Save а Safe с. Вишневе,   10100/177СВ-
   Warehouses"  вул.       00547
          Київська, 6   20.07.95
 141 Унiверсальна м. Київ, вул.  10100/123СВ-
   база     Заводська, 2   00547        *
   Київської           20.07.95
   облспожиспiлки
 142 "Овек ост-  м. Київ, вул.  10100/024СВ-
   вест ел"   Якутська, 8   00075
                   30.09.93
 143 "Арод"    м. Київ, пр.   10100/031СВ-
          Бородянський,  00097
          3        22.12.93
 144 "Кiто-ЛТД"  м. Київ, б-р   10100/106СВ-
          Лепсе, 24    00472
                   22.05.95
 
 145 "Бiокон"   м. Київ, вул.  10100/054СВ-
          Чкалова, 35   00187
                   25.05.94
 
 146 "IMPEX G.L." м. Київ, пр.   10100/056СВ-
          Повiтрофлот-   00204
          ський, 25    15.06.94
 147 "Київський  м. Київ, вул.  10100/058СВ-
   ЦУМ"     Якутська, 8   00210
                   07.07.94
 148 "Екосорб"   м. Київ, вул.  10100/067СВ-
          Десятинна,    00264
          4/6       02.09.94
 149 "Сi-Бi-Ей"  м. Київ, вул.  10100/077СВ-
          Пухiвська, 1-б  00326
                   25.11.94
 150 "НРU"     м. Київ, б-р   10100/009СС-
          Дружби      00265
          Народiв, 38   02.09.94
 151 "Ла Скала"  м. Київ, вул.  10100/070СВ-
          Сергiєнка, 18  00290
                   17.10.94
 152 "Укропзовнiш- м. Київ, вул.  10100/082СВ-
   торг"     Трутенка, 8   00348
                   29.12.94
 153 "Лита"    м. Київ, вул.  10100/132СВ-
          Iндустрiальна,  00569
          27        03.08.95
 154 "Ратекс"   м. Київ, вул.  10100/150СВ-
          В. Верховинця,  00663
          1        26.10.95
 155 "Екском"   м. Київ, вул.  10100/020СС-
          Донця, 29    00724
                   05.01.96
 156 "Енергопол  м. Київ, вул.  10100/007СВ-
   Україна"   Кондратюка, 1  00031
                   26.03.93
 
 157 "Iнтеграцiя" м. Київ, вул.  10100/187СВ-
          Скляренка, 4   00858
                   22.11.96
 
 158 "Київ-Одяг"  м. Київ, вул.  10100/048СВ-
          Куренiвська,   00164
          2-б       29.04.94
 159 "Iнек"    м. Київ, пр.   10100/072СВ-
          Червоних     00298
          Козакiв, 20   17.10.94
 160 "Нафтовик"  м. Київ, вул.  10100/087СВ-
          Куренiвська,   00361
          29-а       29.12.94
 161 "Разноiмпекс" м. Київ, вул.  10100/126СВ-
          Турiвська, 13  00563
                   03.07.95
 162 "Плодовощ"  м. Київ, пров.  10100/016СС-
          Балтийський,   00573
          20        03.08.95
 163 "Перлина"   м. Київ, вул.  10100/040СВ-
          Андрiївська, 2  00121
                   22.02.94
 164 "Iмпрес"   м. Київ, вул.  10100/063СВ-
          Електрикiв,   00250
          12        17.08.94
 165 "Лана Ко ЛТД" м. Київ, вул.  10100/002СС-
          Толстого, 5-а  00127
                   14.03.94
 166 "Iлта Київ"  м. Київ,     10100/003СС-
          Залiзничне    00138
          шосе, 25     25.03.94
 167 "Мега Трейд  м. Київ, вул.  10100/168СВ-
   Iнтерн."   Куренiвська,   00745
          27        30.01.96
 168 "Укрзовнiш-  м. Київ,     10100/001СС-
   тур"     Харкiвське    00013
          шосе, 201/203  31.05.93
 169 "Свемон"   м. Київ, вул.  10100/053СВ-
          Радистiв, 76   00184
                   25.05.94
 170 "Топтранс"  м. Київ, вул.  10100/085СВ-
          Березнякiвська, 00359
          29        29.12.94
 171 "Євро-Сервiс" м. Київ,     10100/171СВ-
          Харкiвське    00748
          шосе, 38     30.01.96
 172 "Укрмашкон-  м. Боярка,    10100/128СВ-
   версiя"    вул.       00565
          Ленiнградська,  03.08.96
          7
 173 "Термiнал   м. Вишневе,   10100/157СВ-
   Вест"     вул.       00702
          Київська, 6-а  19.12.95
 174 "Укрiнтер-  Вити       10100/015СВ-
   атiмпекс"   Поштова,4    00046
                   29.06.93
 175 "Броварське  м. Бровари,   10100/134СВ-
   АТП-13262"  Незалежностi,  00571
          18        03.08.95
 176 "Мета Плюс"  м. Обухiв,    10100/170СВ-
          Каштанова, 16  00747
                   30.01.96
                   
            Конотопська митниця
                   
 177 АТ      м. Конотоп,   61600/001СС-
   "Госпрозра-  Островського,  00676
   хунок"    16        22.11.95
 178 АТЗТ "Сiгмус" м. Конотоп,   61600/002СВ-
          Будьоного, 9   00784
                   30.01.96
 
             Котовська митниця
                   
 179 "Україна"   м. Котовськ   40900/001СВ-
                   00591
                   01.09.95
                   
            Криворiзька митниця
                   
 180 "Криворiзька м. Кривий Рiг,  10400/010СВ-
   вантажна   вул.       00466
   автостанцiя  Днiпропетровське 22.05.95
   Днiпропетров- шосе, 84
   ського ОТЕП-
   41295             
 181 "Медфарком"  м. Кривий Рiг,  10400/011СВ-
          вул.       00470
          К. Маркса, 56  22.05.95
 182 ГКП      м. Кривий Рiг  10400/013СВ-
   "Фармацiя"  вул.       00615
          Жовтнева, 6   21.09.95
 183 "Агромак-   м. Кривий Рiг,  10400/001СС-
   сервiс"    вул. 1 дiльниця 00276
                   26.09.94
 184 СП "Ассем   м. Кривий Рiг,  10400/006СВ-
   ЛТД"     вул.       00340
          К. Маркса, 49  14.12.94
 185 СП "Мiвато"  м. Кривий Рiг,  10400/003СВ-
          Авiацiйна, 2   00095
                   13.12.93
 186 ТОВ "ЛСВ"   м. Кривий Рiг,  10400/018СВ-
          аєропорт     00793
                   30.01.96
 187 ГСП МТО    м. Кривий Рiг,  10400/014СВ-
          Окружна, 14   00630
                   05.10.95
                   
          Кримська регiональна митниця
                
 188 ТОВ "Талiск" Сiмферополь-   50100/008СВ-
          ський р-н,    00512
          с. Чiстеньке   07.09.93
          Севастопольське
          шосе
 189 НВФ "Крим-  м. Бiлогорськ,  50100/008СВ-
   стабiнвест"  вул.       00512
          Н. Бойко, 6   19.06.95
 190 Дочiрне    м. Сiмферополь, 50100/003СС-
   пiдприємство вул.       00490
   фiрми "Крим- Москальова,   19.06.95
   Фарм-     13/2
   Трейдiнг"
 191 ГСВП     м. Сiмферополь, 50100/005СВ-
   "Кримтермi-  Монтажна, 14   00355
   нал"              26.01.95
 192 КПО "Тiтан"  м. Армянськ,   50600/001СС-
          с. Iсходне    00651
                   13.10.95Е
 193 ПММП     м. Джанкой,   50100/007СВ-
   "Рижанка"   Тiтова, 20    00388
                   10.02.95
                   
             Луганська митниця
                
 194 ТОВ "Совгарт м. Луганськ,   60500/001СС-
   ЛТД"     вул.       00375
          Оборонна, 107  26.01.95
 195 ОП "Луганськ- м. Луганськ,   60500/009СВ-
   холод"    вул.       00647        *
          Кримська, 3   13.10.95
 196 ТВФ      Луганська    60500/006СВ-
   "Луганськ-  обл.       00529
   постач"    с. Родаково,   05.07.95
          вул. Кiрова, 44
 197 АТ "ЛДБК"   м. Луганськ,   60500/008СВ-
          вул.       00618
          Даргомижська,  25.09.95
          1-а       
 198 МПП "Аверс"  м. Свердловськ, 61400/003СВ-
          вул.       00528
          Базовська, 1   05.07.95
 199 АТЗТ "Форум" м. Свердловськ, 61400/004СВ-
          Iнтернацiональ- 00537
          на, 8      05.07.95
          
 200 ПКФ "ВМ ЛТД" м. Свердловськ, 61400/001СВ-
          вул.       00222
          Спортивна, 46  07.07.94
 201 ДКП      м. Свердловськ, 61400/006СВ-
   "Мiськторг"  Базовська, 1   00778
                   30.01.96
 202 ТОВ      м. Луганськ,   60500/012СВ-
   "Контраст"  вул. Оборонна  00795
          34-а       31.01.96
 203 ТОВ "Транс-  м. Луганськ,   60500/013СВ-
   iнiцiал"   Тимiрязева    00798
          Погрузний    23.03.96
          двiр
                
            Магiстральна митниця
                
 204 АТ "Харкiв-  м. Харкiв,    61100/001СВ-
   Лада"     Клочковська   00217
                   07.07.94
 205 "Iнтерна-   с. Козача    61100/002СВ-
   цiоналiст"  лопань      00218
                   07.07.94
 206 ВКЦ "Пiвнiч- с. Васищево,   60400/005СВ-
   Авто"     Харкiвська    00199
          обл.       15.06.94
 207 АТ "Авто"   м. Харкiв,    60400/002СВ-
          Крупської, 5   00060
                   20.08.94
                
            Марiупольська митниця
                
 208 ТОВ "Азовська м. Марiуполь,  60200/005СВ-
   транспортно- комбiнат     00487
   iнформацiйна хлiбопродуктiв  19.06.95
   контора"
 209 ДП "Донецьк- м. Новоазовськ, 60200/007СВ-
   автотранс"  вул. Р. Люксем- 00596
          бург, 1     01.09.95
 210 Мiжрайонна  м. Марiуполь,  60200/009СВ-
   оптово-    Уральська, 84  00732
   торговельна          05.04.96
   база
                
            Миколаївська митниця
                
 211 "Миколаїв-  м. Миколаїв,   40600/012СВ-
   термiнал-   Третя      00623
   комплекс"   Слобiдська    21.09.95
 212 "Iнкопром"  м. Миколаїв,   40600/003СВ-
          Н. Василевсько- 00228
          го        07.07.94
 213 "Чорномор-  м. Миколаїв,   40600/008СВ-
   совт"     Артилерiйська,  00436
          7        14.04.95
 214 "Атлант    м. Миколаїв,   40600/010СВ-
   Україна"   Внутрiкварталь- 00534
          ний провулок   05.07.95
 215 "Комп'ютер-  м. Миколаїв,   40600/011СВ-
   Ленд"     Iнженерна, 22  00534
                   16.08.95
                   
             Мостиська митниця
                   
 216 "Мостпласт"  м. Мостиська,  20400/001СВ-
          Сагайдачного,  00188
          9        01.06.94
 217 "Мостиський  м. Судова,    20400/003СВ-
   агротех-   вул. Вишня    00786
   сервiс"    Стуса, 10    30.01.96
                   
         Подiльська регiональна митниця
                   
 218 СПЗ      м. Хмельницький, 10700/001СВ-
   "Укрзовнiш-  вул.       00045        *
   термiнал   Пiлотська, 2   29.06.93
   комплекс"           
 219 ХВНЦ "Подiл- Хмельницька   10700/002СВ-
   ля-Авто"   обл.       00155        *
          ст. Богдановцi  22.04.94
 220 ВКО      Хмельницька   10700/003СВ-
   "Меркурiй"  обл.       00182        *
          м. Славута    26.05.94
 221 ХАТ      м. Хмельниць-  10700/009СВ-
   "Хмельниць-  кий,       00338
   кий оптторг" Проскурiвська,  14.12.94
          17
 222 ВКО      Хмельницька   10700/010СВ-
   "Меркурiй"  обл.       00371
          м. Щепетiвка,  26.01.95
          вул.
          Островського, 6
 223 КП КТФ    Хмельницька   10700/012СВ-
   "Експрес"   обл.,      00551
          м. Кам'янець-  20.07.95
          Подiльський,   
          вул.       
          Укмергеська, 11
 
 224 Митне     м. Хмельницький, 10700/006СВ-
   агенство   вул.       00289        *
   "Термiнал"  Iндустрiальна,  11.10.94
          7
 
          
 225 МП "Шар"   м. Нетiшин,   10700/008СВ-
          Курчатого, 2   00337
                   14.12.94
 226 ДП "Аеропорт-  м. Хмельниць- 10700/007СВ-
   Хмельницький" кий, аеропорт  00311
                   10.11.94
                   
         Полтавська регiональна митниця
                   
 227 ТОВ "Вiта"  м. Полтава,   60900/009СВ-
          вул. Овочева,  00775
          7        30.01.96
 228 "Євромiл"   м. Полтава,   60900/005СВ-
          вул. Овочева,  00735
          7        05.01.96
 229 "Дельта"   Полтавська    60900/007СВ-
          обл.       00695
          м. Миргород,   04.12.95
          вул. Ленiна,   
          22/2       
 230 СП "Полтава- м. Полтава,   60900/002СС-
   Москва-    Шкiльний, 4   00602
   транзит"            01.09.95
 231 "Полтава-   м. Полтава,   60900/007СС-
   авто"     Велико-     00811
          тирнiвська, 1  08.07.96
 232 "Укртатнафта" м. Кременчук,  60900/006СС-
   (Кременчук-  Свiштовська,   00774
   нафта-    3        30.01.096
   оргсинтез)
 233 ТОВ      м. Кременчук,  60900/004СВ-
   "Гермадос"  Профсоюзна, 5  00345
                   14.12.94
                   
            Придунайська митниця
                
 234 СП "Ассем   Ренiйський    40700/002СВ-
   ЛТД"     морский порт   00344
                   14.12.94
 235 "Трiмпекс"  м. Iзмаїл, пр.  40400/003СВ-
          Суворова, 12,  00424
          мор. порт    21.09.94
                   
            Рава-Руська митниця
                   
 236 "Рата"    м. Великi    20500/006СВ-
          Мости,      00789
          Сагайдачного,  30.01.96
          47        
 237 "Загора"   смт. Жвiрка,   20500/001СВ-
          Сокальський р-н 00494
                   19.06.95
                   
            Рiвненська митниця
                   
 238 Рiвненський  м. Рiвне, вул.  20700/001СС-
   "Iжбудком-  Студентська,   00219
   плект"    14        07.07.94
 239 "Укртранс-  м. Рiвне,    20700/003СВ-
   Рiвне"    Київська, 108-  00213
          б        23.09.96
                   
 240 Костополь-  м. Костополь,  20700/001СВ-
   ський скло-  вул.       00153
   завод     Гвардiйська, 7  22.04.94
 241 АТЗТ "Фiрма  м. Рiвне,    20700/002СВ-
   Одяг"     Млинська, 23   00193
                   01.06.94
                
           Севастопольська митниця
                
 242 ТОВ      м. Севастополь, 50200/002СВ-
   "Франкоюг"  5 км       00086
          Балаклавського  03.12.93
          шосе
                   
             Сумська митниця
                   
 243 ТОВ "Торгово- м. Суми, вул.  60700/001СС-
   фiнансова   Роменська, 79  00620
   компанiя            21.09.95
   "Август"
                
          Схiдна регiональна митниця
                
 244 ПП "Оптор"  м. Харкiв,    60400/014СВ-
          вул.       00557
          Матросова, 20  26.07.96
 245 ВФ "Стек"   м. Харкiв,    60400/018СВ-
          вул.       00683
          Гагарiна, 31   22.11.95
 246 АТ      м. Харкiв,    60400/015СВ-
   "Холодильник вул.       00617
   5000"     Роганська    21.09.95
 247 СП "Сирена  м. Лозова,    60400/010СВ-
   ЛТД"     Люксембург    00387
                   10.02.95
 248 ВАТ      м. Харкiв,    60400/016СВ-
   "Харкiвський вул.       00644
   центр.    Гордiєнкiв-   13.10.95
   унiвер."   ська, 10
                   
            Тернопiльська митниця
                   
 249 "Укра-Пол"  смт. Ланiвцi,  20800/002СВ-
          вул.       00212
          Тернопiльська,  07.07.94
          1
 250 "Надзбруччя  м. Тернопiль,  20800/004СВ-
   Лада"     Будного, 2    00792
                   30.01.96
                   
            Феодосiйська митниця
                   
 251 "Iнетро"   м. Феодосiя,   50400/001СВ-
          вул.       00053
          Геологiчна, 2-а 13.07.93
                   
            Херсонська митниця
                
 252 Херсонське  м. Херсон, пл.  40500/003СВ-
   промислово-  50-рiччя СРСР  00122
   хлопчато-           22.02.94
   бумажне            
   об'єдн.            
 253 Херсонський  м. Херсон,    40500/007СВ-
   фiлiал    Карантiйний   00522
   Запорiзького острiв, 1    05.07.95
   ТОВ "Мачуп"          
 254 "Броклайн-  м. Херсон,    40500/009СВ-
   Груп"     Полтавська,   00524
          97        05.07.95
 255 "Бiрюза"   м. Нова     40500/004СВ-
          Каховка,     00123
          Фабрична, 6   22.02.94
 256 ВТФ "Красень" м. Херсон,    40500/012СВ-
          Декабристiв,   00626
          49        21.09.95
 257 Херсонський  м. Херсон,    40500/013СВ-
   морський   Одеська     00633
   торговий порт площа, 1     05.10.95
 258 "Херсоннафто- м. Херсон,    40500/015СВ-
   постачзбут"  Миколаївське   00686
          шосе, 5     22.11.95
                   
             Черкаська митниця
                   
 259 САТ "Реємтсма- м.Черкаси,   11000/002СВ-
   Черкаська   вул.       00180        *
   тютю-нова   Рiздвяна, 175  27.05.94
   фабрика            
 260 Уманська МР  Черкаська    11000/004СВ-
   Оптово-    обл., м. Умань, 00231        *
   торговельна  вул.       27.07.94
   база Облспо- Дерев'янка, 7  
   живспiлка           
 261 АТ      Черкаська    11000/018СВ-
   "Електромеха- обл., м. Канiв, 00504        *
   нiчний завод вул. Ленiна,   19.06.95
   "Магнiт"   189       
 262 НВП "Салдiз" м. Черкаси,   11000/019СВ-
          вул.       00505        *
          Сумгаїтська,   19.06.95
          12        
 263 СП "Рошар"  м. Черкаси,   11000/003СВ-
          вул.       00223
          Горького, 1   07.07.94
 264 ТОВ "Хiлл   м. Черкаси,   11000/005СВ-
   ЛТД"     Луценка, 3    00270
                   29.09.94
 265 СП "Логос"  м. Черкаси,   11000/009СВ-
          вул.       00373
          Смiлянська,   26.01.95
          149       
 266 Лисянське   смт. Лисянка   11000/026СВ-
   районне            00819
   виробниче пiд-         26.07.96
   приємство МТЗ         
                   
            Чернiгiвська митниця
                   
 267 АТ "Сонеко"  м. Чернiгiв,   11400/009СВ-
          вул. Квiтнева,  00478
          15-а       19.06.95 та
                   11400/004СВ-
                   00197
                   15.06.94
 268 АОЗТ     м. Чернiгiв,   11400/002СВ-
   "Чернiгiв-  вул.       00170
   ська товарно- Цiолковського,  29.05.96
   сировинна   9
   база"             
 269 МБК "Корона" м. Чернiгiв,   11400/001СС-
          вул.       00124
          Цiолковського,  22.02.94
          9
 270 АОЗТ     м. Чернiгiв,   11400/001СВ-
   "Чернiгiв-  пмт.       00169
   ська товарно- Равнопiлля    29.04.94
   сировинна           
   компанiя            
 271 Козелецька  м. Козелець,   11400/003СВ-
   оптова база  Комсомольська,  00196
          123-а      06.06.94
                
 272 ВКФ "ВВ"   м. Чернiгiв,   11400/007СВ-
          Шевченка, 14   00397
                   27.02.95
                   
             Чопська митниця
                   
 273 ТОВ "Гриборг" с. Велика    30400/021СВ-
          Добронь 50-   00332        *
          рiччя СРСР, 20  20.12.94
 274 Унiверсальна м. Мукачева,   30100/011СВ-
   торгова база вул.       00406        *
          Берегiвська,   14.04.95
          25        
 275 ЗАТ "Одяг"  м. Мукачево,   30100/008СВ-
          вул.       00383        *
          I. Франка, 132  10.02.95
 276 МПП "Крам"  с. Колчино    30100/002СС-
                   00462        *
                   22.05.95
 277 МП      м. Чоп, вул.   30100/002СВ-
   "Унгсервiс"  Берег, 2     00015        
                   12.02.93 та     *
                   30100/005СВ-
                   00232
                   27.07.94 та
                   30100/006СВ-
                   00233
                   27.07.94
 278 БВПК "Унгвар- м. Чоп, вул.   30100/007СВ-
   холдiнг ЛТД" Берег, 154    00358        *
                   29.12.94
 279 ТОВ "Рей-   м. Мукачево,   30100/014СВ-
   Промiнь"   вул.       00541        *
          Українки, 29   11.07.95
 280 ТОВ "Експорт- м. Чоп, вул.   30100/001СВ-
   трансбуд"   Мельнична, 1   00014
                   12.02.93 та     
                   30100/009СВ-    *
                   00384
                   10.02.95 та
                   30100/001СС-
                   00148
                   01.04.94
                   
         Чорноморська регiональна митниця
                   
 281 "Мокет"    м. Одеса, вул.  40100/017СВ-
          Острiв      00254
          Вiдова, 98    17.08.94
 282 "Свендем"   м. Одеса,    40100/043СВ-
          Чорноморська   00588
          дорога      16.08.95
 283 "Пiонер-3"  м. Одеса, вул.  40100/031СВ-
          Пестеля, 1    00430
                   14.03.95
 284 "Тiма"    м. Одеса, вул.  40100/061СВ-
          Цвєтаєва, 3/5  00762
                   30.01.96
 285 Орендне    м. Одеса, вул.  40100/045СВ-
   виробничо-  Цвєтаєва, 3   00601
   комерцiйне           01.09.95
   пiдприємство          
 286 ВАТ "Янтар"  м. Одеса, Ново- 40100/044СВ-
          Московська,   00592
          21        01.09.95
 287 "Лотто"    м. Одеса, вул.  40100/056СВ-
          Моторна, 8    00698
                   04.12.95
 288 "Еверест"   Одеський     40100/009СВ-
          порт, Червонi  00096
          пакгаузи     13.12.93
 289 "СРВ-2"    Одеський порт  40100/027СВ-
                   00082
                   18.11.94
 290 СП "Тутi"   Одеський     40100/020СВ-
          порт, Причал   00277
          N 21       26.09.94 та
                   40100/028СВ-
                   00394
                   10.02.95
 291 "Анастасiя"  м. Одеса, 7 км  40100/047СВ-
          Овiдiопольської 00609
          дороги      08.09.95
 292 "Антарис"   м. Одеса,    40100/003СС-
          Амурська, 5   00464
                   22.05.95
 293 ТОВ "ТБВ"   м. Одеса,    40100/058СВ-
          Болградська,   00759
          1        30.01.96
 294 "Одесахiмопт- м. Одеса,    40100/034СВ-
   торг"     Котовського,   00449
          189       27.04.96
 295 АТЗТ "Юмiнал" м. Одеса, вул.  40100/038СВ-
          Богатого, 161  00477
                   19.06.95
 296 "Одессос"   територiя    40200/001СВ-
          морського    00023
          порта      19.03.93
                   
             Ялтинська митниця
                   
 297 МП "Зодiак"  м. Ялта, вул.  50500/001СВ-
          Дорсанiвська,  00157
          2        22.04.94
 298 Готель "Ялта" м. Ялта, вул.  50500/002СВ-
   Кримського  Дражинського,  00244
   об'єднання  50        05.08.94
   орендних
   п-ств
   "Iнтурист"
 
* - лiцензiя анульована в зв'язку з порушенням власником 
складу митного законодавства               
 
 
 
 
Додаток 3
до наказу Державної митної служби
України вiд 27.08.97 р. N 392

ПЕРЕЛIК
митних лiцензiйних складiв за станом на 22.08.97 р.

******************************************************************
Найменування пiдприємства*   Адреса митного  *  Номер i дата
  - власника митного  * лiцензiйного складу * видачi лiцензiї
  лiцензiйного складу  *           *
******************************************************************
            Бердянська митниця
 
1. ВКФ "Ель Гер"     м. Бердянськ,      60800/001СС-
              вул. Халтурiна, 10   00787 30.01.96
2. ВАТ "Азовськi мастила м. Бердянськ      11100/001СС-
та оливи"                     00085 04.08.97
 
          Бiлгород-Днiстровська митниця
 
3. СП "ВIО-ЛЕ"      Одеська область,    40800/001СВ-
              с. Шабо         00329 25.11.94
 
            Бориспiльська митниця
 
 
 
4. Укрводтехпостач-1   м. Бориспiль,      10100/105СВ-
              вул. Запорiзька, 10   00453 22.05.95
 
 
           Вадул-Сiретська митниця
 
5. СП "Нiко-Україна"   м. Чернiвцi       30100/001СВ-
                          00027 25.04.97
6. ДП "Укртранс-Чернiвцi" м. Чернiвцi       20600/007СВ-
                          00890 16.01.97
 
             Вiнницька митниця
 
7. ПМНВП "Бiзнес МВ"   м. Вiнниця,       10300/019СВ-
              вул. Чехова, 7а     00437 14.04.95
8. АТ "Вiнницький     м. Вiнниця,       10300/012СВ-
унiвермаг"         вул. Черняхiвського, 6 00185 27.05.94
9. ВКП "Спецбуд"     м. Вiнниця,       10300/023СВ-
              пров. 1-й        00817 26.07.96
              Iндустрiальний, 3
10. IКП "Контакт"     м. Вiнниця,       10300/006СВ-
              вул. Павлова, 4     00141 01.04.94
11. КФ          м. Вiнниця,       10300/018СВ-
"Вiнницязовнiштранс"    вул. Максимовича, 10  00386 10.02.95
12. СП "Байкал Вест"   м. Ладижин,       10300/001СС-
              вул.Комсомольська, 2  00818 26.06.96
13. КП "Бриз-С"      м. Вiнниця,       10300/011СВ-
              вул.          00177 26.05.94
              Тарногородського, 48
14. ДП "Укртранс -    м. Вiнниця,       10300/002СВ-
Вiнниця"          вул. Черняхiвського, 6 00028 23.09.96
15. КФ          м. Вiнниця       40100/001СВ-
"Вiнницязовнiштранс"                0060 13.06.97
 
             Волинська митниця
 
16. ВКФ "Захiд -     м. Володимир-      20200/004СВ-
агросервiс"        Волинський,       00607 08.09.95
              вул. 7-й тупик
17. Ковельська фiлiя   ст. Черкаси-Волинськ  21100/008СВ-
пiдприємства "Вiдкритий              00826
митний лiцензiйний склад N 26.07.96
1"
18. СП "Д'ютi Фрi     м. Ковель,       21100/009СВ-
Трейдiнг"         вул. Брестська, 133   00849 23.09.96
19. ЗАТ "Iнтерпорт-    м. Ковель,       21100/007СВ-
Ковель"          вул. Грушевського, 101 00707 13.12.95
20. КВП "Волинькультторг" м. Луцьк,        21100/002СВ-
              вул. Конякiна, 18а   00194 01.06.94
21. ВАТ          м. Луцьк,        21300/001СВ-
"Волиньголовпостач"    вул. Лазо, 5      00685 22.11.95
 
            Глухiвська митниця
 
22. Шосткiнська      м. Шостка        80100/001СВ-
телекомпанiя "Телеком-               0002425.04.97
сервiс"
 
         Днiпровська регiональна митниця
 
23. ТОВ "Еско"      м. Приднiпровськ    10500/008СВ-
                          00139 25.03.94
24. ТОВ          м. Днiпропетровськ,   10500/010СС-
"Гастрокорпорейшн"     вул. Привокзальна, 20  00485 19.06.95
25. ОП "Днiпропетровський м. Днiпропетровськ,   10500/009СС-
центральний унiвермаг"   пр. Маркса, 52     00422 21.03.95
 
26. ДП "Укртранс-     м. Днiпропетровськ,   10500/037СВ-
Днiпропетровськ"      вул. Осiння, 1     00874 19.12.96
27. СП "Дайнова-Днiпро"  м. Днiпропетровськ,   10500/013СВ-
              вул. Лiбкнехта, 7    00409 21.03.95
28. АТЗ          м. Днiпропетровськ,   10500/029СВ-
"Днiпропетровський будинок пр. Правди, 51     00754 30.01.96
торгiвлi"
29. ТОВ "Авiас"      м. Днiпропетровськ,   10500/027СВ-
              "Днiпроавiа"      00738 05.01.96
30. МНВП "Думка"     м. Днiпропетровськ,   10500/038СВ-
              вул. Калинова, 9    00886 19.12.96
31. ТОВ "БКС-ЛТД"     м. Днiпропетровськ,   10500/024СВ-
              пр. Працi, 9      00690 22.11.95
32. АТЗТ "Термiнал"    м. Днiпропетровськ,   10500/023СВ-
              аеропорт        00648 12.10.95
33. ТОВ "Елле"      м. Днiпропетровськ,   10500/021СВ-
              лiвобережний      00593 01.09.95
              промвузол
34. ЗАТ "Меблi"      м. Днiпропетровськ,   10500/020СВ-
              вул. Краснопiльська,  00583 16.08.95
              11
35. ТОВ "Вентор"     м. Днiпропетровськ,   10500/019СВ-
              вул. Гаванська, 14   00558 26.07.95
36. Фiрма "АвтоМаг" ЛТД  м. Верхньоднiпровськ  10500/017СВ-
                          00467 22.05.95
37. ЗАТ "Весна-маркет"  м. Днiпропетровськ,   10500/032СВ-
              вул. Ленiнградська,   00432 14.04.95
              68
38. Фалвест        Днiпропетровська    10500/004СВ-
              область,        00050 01.07.93
              с. Опитне
39. ТОВ "Бета-транзит"  м. Днiпропетровськ,   10500/016СВ-
              вул. Трудових      00448 17.06.95
              Резервiв, 6
40. ТОВ "Геолсервiс"   м. Днiпропетровськ,   10500/007СС-
              вул. Бєлостоцького,   00328 25.11.94
              159
41. "Iнтергуртсервiс   м. Днiпропетровськ,   10500/001СС-
Рiка"           вул. Шмiдта, 2     00208 17.06.94
42. ЗАТ "Укрзовнiшторг"  м. Днiпропетровськ,   10500/030СВ-
              вул. Журналiстiв, 13  00825 26.07.96
43. ТОВ "Дафмi"      м. Днiпропетровськ,   10500/013СВ-
              вул. Робоча, 160а    00869 22.11.96
44. "Девiс Iнвестмент К" м. Днiпропетровськ,   10500/012СС-
              вул. Горького, 6    00831 22.11.96
45. "Резинотехнiк"    м. Днiпропетровськ,   10500/034СВ-
              вул. Гаванська, 18   00833 23.09.96
46. Павлоградський    м. Павлоград,      10500/031СВ-
механiчний завод      вул. Тельмана, 10    00829 23.09.96
 
47. ЗАТ "Самур"      м. Днiпропетровськ,   10500/033СВ-
              вул. Далека, 2     00832 23.09.96
48. ВАТ "Павлоградхiммаш" м. Павлоград,      10500/035СВ-
              вул. Харкiвська, 15   00866 22.11.96
49. УМТП ВО "Павлоград-  м. Павлоград,      10500/018СВ-
вугiлля"          база УМТП        00486 19.06.95
50. фiрма "Лiнмiс"    м. Днiпродзержинськ   11000/003СВ-
                          00063 13.06.97
51. ТОВ "Iнтерконтакт-2" м. Днiпропетровськ   11000/002СС-
                          00032 14.05.97
52. ТзОВ "Сервед"     м. Днiпропетровськ   11000/003СВ-
                          00040 14.05.97
53. "РЕRNIАNА-Днiпро"   м. Днiпропетровськ   11000/002СВ-
                          00020 25.03.97
54. НВП "Промтехкомплекс" м. Днiпропетровськ   11000/001СС-
                          00015 12.03.97
55. ПII "Оствiнд"     м. Днiпропетровськ   11000/001СВ-
                          00006 04.02.97
56. Компанiя       м. Днiпропетровськ   10500/039СВ-
"Днiпропромiнвест"                 00897 16.01.97
57. ТзОВ "Сторхауз"    м. Днiпродзержинськ   10500/036СВ-
                          00871 16.01.97
58. ТзОВ "Iнтер-Термiнал" м. Днiпропетровськ   10500/041СВ-
                          00908 16.01.97
59. ТзОВ "Гастро     м. Днiпропетровськ   10500/040СВ-
Корпорейшен"                    00907 16.01.97
 
          Донбаська регiональна митниця
 
60. АТ "Фiрма "Меблi"   м. Донецьк,       60100/002СВ-
              вул. Баумана, 1а    00107 28.01.94
61. СП "Iнтертрейд"    м. Єнакiєве,      60100/004СВ-
              вул. Гагарiна, 17    00189 01.06.94
62. АТ "Донпостач"    м. Донецьк,       60100/006СВ-
              вул. Куйбишева, 70   00280 26.09.94
63. ЛФО "Донмедфарма"   м. Донецьк,       60100/016СВ-
              с. Ново-Мушкетове    00665 26.10.95
64. ТзОВ "Торгова Фiрма  м. Макiївка,      70000/004СВ-
"Юг"            пр. Трочинського    00046 26.05.97
65. ТОВ "АВС"       м. Донецьк,       61000/022СВ-
              вул. Прохiдникiв, 20  00757 30.01.96
66. Фiрма "Донморкет"   м. Донецьк,       60100/023СВ-
              вул. Челюскiнцiв, 163  00828 26.07.96
67. СП "Харiс"      м. Донецьк,       70000/002СС-
              вул. Складська, 5    00036 14.05.97
68. ВКЦ "Схiд-Авто"    м. Макiївка,      60100/003СВ-
              вул. Чайкiної, 330   00168 29.04.94
69. АТ "Донецьк-Лада"   м. Донецьк,       60100/002СС-
              вул. Баумана, 10    00393 10.02.95
70. СП "Термiнал"     м. Донецьк,       61000/017СВ-
              вул. Складська, 3    00691 22.11.95
71. ПП "ЛтС Лiмiтед"   м. Слов'янськ,     60600/003СВ-
              ст. Машчормет      00211 07.07.94
72. ПП "Кокс"       м. Слов'янськ,     60600/005СВ-
              вул. Пушкiна, 10    00407 21.03.95
73. ТОВ "Iнтер-Сiал"   м. Артемiвськ,     60600/007СВ-
              пров. Першотравневий,  00495 19.06.95
              151
74. ТОВ "Стройiндустрiя" м. Слов'янськ,     60600/012СВ-
              пров. Димитрова, 5   00599 01.09.95
75. ВКК "Нак"       м. Костянтинiвка,    60600/013СВ-
              вул. Урицького, 3    00781 30.01.96
76. "Представництво    м. Горловка Донецької  70000/005СВ-
Угорської фiрми "Цикло-  обл.          00051 06.06.97
Трейд"
77. СП "Натур Продукт-У" м. Донецьк       70000/003СВ-
                          00045 26.05.97
78. ТзОВ "Тандем ЛТД"   м. Донецьк       70000/002СВ-
                          00022 25.03.97
79. "Енергомашинобудiвна м. Краматорськ     70000/001СВ-
корпорацiя"                    00021 25.03.97
80. ВКФ "АССКОН ЛТД"   Донецька обл.      70000/001СС-
                          00013 26.02.97
81. ВМКФ "Лада-Маком"   м. Донецьк       70000/003СС-
                          00069 18.07.97
82. ВАТ "Облагрохiм"   м. Донецьк       70100/001СВ-
                          00009 04.02.97
 
 
            Житомирська митниця
 
83. АТЗТ "Фаворит"    м. Житомир,       11200/004СВ-
              вул. Київська, 87    00652 13.10.95
 
84. ОП "Будинок радiо"  м. Житомир,       11200/002СВ-
              вул. Львiвська, 11   00331 25.11.94
85. ЗАТ "Житомирськi   м. Житомир,       10100/002СВ-
ласощi"                      00079 04.08.97
86. ВКФ "Технокомплект"  м. Житомир,       10100/001СВ-
                          00017 12.03.97
 
            Закарпатська митниця
 
87. Сандерс - Виноградiв м. Виноградiв,     30200/003СВ-
ГмоХ            вул. Комунальна, 10   00366 26.01.96
88. Спринт        м. Хуст,        30200/002СВ-
              вул. Сливова, 34    00342 14.12.94
89. Восход        Закарпатська область,  30200/001СВ-
              с.Вилок,        00019 12.02.93
              вул.Виноградiвська, 1
90. Новотех        Закарпатська область,  30300/003СВ-
              с. Дiдове, вул.     00308 10.11.94
              Ленiна, 92
 
            Запорiзька митниця
 
91. ВАТ "Ерко-Запорiжжя" м. Енергодар,      60300/010СВ-
              АЕС           00827 26.07.96
92. НВП "Форум"      м. Запорiжжя,      60300/002СВ-
              вул. Днiпровi зорi, 1  00402 27.01.95
93. СП "Тако"       м. Запорiжжя,      60300/003СВ-
              вул. Карпенка-Карого,  00471 22.05.95
              47
94. СП "Вiннер-Форд-   м. Запорiжжя,      60300/004СВ-
Запорiжжя"         вул. Космiчна, 19    00535 05.07.95
95. СП "МСТ"       м. Запорiжжя,      60300/005СВ-
              ГСП-256         00681 22.11.95
96. ТОВ "Ресурс-iнвест"  м. Запорiжжя,      60300/008СВ-
              комбiнат "Зiрка"    00720 13.12.95
97. ТОВ "Нiкiта"     м. Запорiжжя,      60300/011СВ-
              вул. Брянська, 8    00855 23.09.96
98. ПП "Агросiнтез"    м. Запорiжжя      60300/012СВ-
                          00876 16.01.97
 
          Захiдна регiональна митниця
 
99. Локсан        м. Львiв,        20100/005СВ-
              вул. Богданiвська, 15  00301 24.10.94
100. Львiвгуртбакалiя   м. Львiв,        20100/017СВ-
              вул. Бузкова, 2     0687
                          22.11.95
101. Темпо        м. Львiв,        20100/015СВ-
              вул. Чернiвецька, 11  0664
                          26.10.95
102. Львiв-Лада      м. Львiв,        20100/020СВ-
              вул. Богданiвська, 15  0796
                          30.01.95
103. Євротрансбiзнес   Львiвська область, с.  20100/014СВ-
              Муроване, вул.     00553 30.07.95
              Вокзальна, 10
104. З I         м. Львiв,        20100/002СС-
              вул. Личакiв, 7     00805 19.06.96
105. Росан        м. Львiв,        20100/010СВ-
              вул. Зелена, 147    00507 19.06.95
106. Захiд-Авто      м. Львiв,        20100/002СВ-
              вул. Шевченка, 329   0016729.05.94
107. ВАТ "Львiвресурси"  Львiвська область,   20100/012СВ-
              с. Запитiв, вул.    00513 19.06.95
              Київська, 1
108. Ранкова зоря     м. Стрий,        20100/007СВ-
              вул. Поштова, 4/5    00343 14.12.94
109. МПП "БТ ЛТД"     Львiвська область,   20100/023СВ-
              с. Почаєвичi      00847 23.09.96
110. Фiрма "Свiточ"    Львiвська область,   20100/019СВ-
              с. Запитiв       00788 30.01.96
111. АТВТ "Спортек"    м. Львiв,        20100/004СВ-
              вул. Городоцька, 357  00300 24.10.94
112. "Львiв-Укртранс"   м. Львiв        20100/025СВ-
                          00864 19.12.96
 
           Iвано-Франкiвська митниця
 
113. НВКФ "Стрiм"     м. Коломия,       20300/007СВ-
              вул. Промислова, 1   00699 04.12.95
114. СП "Золотi Колеса  м. Бурштин,       20300/008СВ-
Iнтернацiонал"       вул. Стуса, 4      00823 26.07.96
115. Колективне      м. Iвано-Франкiвськ,  20300/003СВ-
транспортно-експедицiйне  вул. Юностi, 47     00285 11.10.94
пiдприємство
116. Експортно-iмпортна  м. Долина,       20300/006СВ-
база АТ "Укрнафта"     вул. Пiдливче      00561 26.07.95
117. СП "Альба" ЛТД    м. Iвано-Франкiвськ   30300/001СС-
                          0075 18.07.97
 
            Iллiчiвська митниця
 
118. СП "Асто-Тойота-Цусю м. Iллiчiвськ,     40300/004СС-
ЛТД"            Овiдiопольське шосе,  00389 10.02.95
              19 км
119. СП "Асто-Одеса"   Одеська область,    40300/003СВ-
              с. Великодолинське   00161 22.09.94
120. МПП "Олександрiя"  м. Iллiчiвськ,     40300/009СВ-
              залiзнична станцiя   00770 30.01.96
121. IМТП         м. Iллiчiвськ,     40300/001СС-
              пл. Працi, 6      00073 01.10.93
122. СП "Пiвдентехсервiс" м. Iллiчiвськ,     40300/003СС-
              морський торгiвельний  00181 27.05.94
              порт
123. СП "Бiпа-Мода"    Одеська область,    40300/007СВ-
              с. Олександрiвка    00446 14.04.95
124. ТОВ "Проект-     м. Iллiчiвськ,     40300/010СВ-
монтажобладнання"     вул. Залiзнична, 1   00771 30.01.96
125. ЧМП         м. Iллiчiвськ,     40300/001СВ-
              вул. Транспортна, 3   00039 24.06.93
126. Болгарський     Одеська область,    40300/008СВ-
торгiвельно-iнформацiйний с. Малодолинське    00606 08.09.95
центр
127. ТзОВ "Бонд"     м. Iллiчiвськ      50200/001СВ-
                          0050 06.06.97
 
         Карпатська регiональна митниця
 
128. "Глобал-Трейд"    Закарпатська область,  30400/024СВ-
              с. Горяни, 31      00356 29.12.94
              мiстечко
129. СП "Ужгород"     м. Ужгород,       30400/030СВ-
              вул. Хмельницького, 2  00483 19.06.95
130. ПП "Мед Рем Сервiс" м. Ужгород,       30400/028СВ-
              вул. Унiверситетська,  00481 19.06.95
              21
131. СП "Д'ютi Фрi    Закарпатська область,  30400/015СВ-
Трейдiнг"         с. Минай, вул.     00245 05.08.94
              Польова
132. ВАТ "Закарпат-    м. Ужгород,       30400/034СВ-
спецкомплектгаз"      вул. Болгарська, 5   00670 26.10.95
133. ДП "Порт"      м. Ужгород,       30400/027СВ-
              аеропорт        00480 19.06.95
134. АТ "Автiм"      м. Ужгород,       30400/002СВ-
              вул. Урожайна, 7    00042 24.06.93
135. СП "Ужгородська   м. Ужгород,       30400/012СВ-
мiжрайбаза"        вул. Гагарiна, 36    00207 17.06.94
136. СП "Нiколя"     Закарпатська область,  30400/023СВ-
              с. Холмок        00334 14.12.94
137. АТВТ         м. Ужгород,       30400/001СВ-
"Закарпатоптгосп-товари"  вул. Промислова, 3   00021 01.03.93
 
138. АТ          м. Ужгород,       30400/009СВ-
"Закарпатавтосервiс"    вул. Краснодонцiв, 20  00118 14.02.94
 
            Керченська митниця
 
139. Керченський     м. Керч,        50300/005СВ-
судноремонтний завод    вул. Кiрова, 22     00176 27.05.94
140. ПМП "Пiвострiв"   м. Керч,        50300/006СВ-
              морський рибний порт  00283 26.09.94
141. ВАТ "Суднобудiвний  м. Керч,        50300/008СВ-
завод "Залив"       вул. Танкiстiв     00589 01.09.95
142. ТОВ "Торгмортранс"  м. Керч,        50300/001СС-
              вул. Кокорiна, 116   00441 14.04.95
 
           Кiровоградська митниця
 
143. АТ "Кiровоград-Авто" м. Кiровоград,     10600/005СВ-
              вул. Родимцева, 123   00556 26.07.95
144. ВАТ "Iнтерресурси"  м. Кiровоград,     10600/010СВ-
              вул. Дарвiна, 50    00877 19.12.96
145. ЗАТ "Знам'янське   м. Знам'янка,      10600/007СВ-
пiдприємство по      вул. Жовтнева, 2    00616 21.09.95
забезпеченню
нафтопродуктами"
146. АК "Кiровоград-Авто" м. Кiровоград,     10600/004СВ-
              вул. Родимцева, 123   00225 07.07.94
147. ТОВ "Трiол-сервiс"  м. Кiровоград,     10600/006СВ-
              вул. Уфимська, 11    00579 03.08.95
148. ВАТ "Чистi метали"  м. Свiтловодськ     90100/001СВ-
                          00049 26.05.97
149. ВАТ "Iнтерресурси"  м. Кiровоград      90100/002СВ-
                          00096 18.08.97
 
 
          Київська регiональна митниця
 
150. иттман-Київ     м. Київ,        10100/163СВ-
              пров. Радищева, 12/16  00740 30.01.96
151. I.В.К. ПТД      м. Київ,        10100/112СВ-
              пров. Радищева, 12/16  00501 19.06.95
152. Укрторгiмпекс    м. Київ,        10100/045СВ-
              вул. Федорова, 32    00149 08.04.94
153. ВАТ         м. Київ,        10000/024СВ-
"Електроприладпостач"   вул. Радищева, 3    00089 04.08.97
 
154. Бiокон        м. Київ,        10100/054СВ-
              вул. Чкалова, 35    00187 25.05.94
155. "Сага" ЛТД      м. Київ,        10100/055СВ-
              бульв. Лепсе, 24    00203 11.06.94
156. Торговий Двiр    м. Київ,        10100/062СВ-
              вул. Жилянська, 68   00243 05.08.94
157. Меридiан       м. Київ,        10100/080СВ-
              аеропорт "Київ"     00336 14.12.94
158. ВО "Фармацiя"    м. Вишневе,       10100/029СВ-
              вул. Радянська, 2    00092 13.12.93
159. АТЗТ "АСГ-Логiстiкс м. Київ,        10000/008СВ-
Україна"          вул. Волинська, 34   00041 14.05.97
160. Кiто         м. Київ,        10100/039СВ-
              бульв. Лепсе, 24    00120 22.02.94
161. Уфiт         м. Київ,        10100/011СВ-
              вул.          00035 31.05.93
              Молодогвардiйська, 32
162. MBL INTERNATIONAL  м. Київ,        10100/099СВ-
EAST COMPUTERLAND     вул. Воровського, 5   00425 14.04.95
163. Укравторесурси    м. Київ,        100100/118СВ-
              вул.Короленкiвська, 4  00536 05.07.95
164. Енко         м. Київ,        10100/121СВ-
              вул.          00545 20.07.95
              Молодогвардiйська, 20
165. Вантаж        м. Вишневе,       10100/136СВ-
              вул. Київська, 21    00582 03.08.95
166. Ост-Вест Експрес   м. Київ,        10100/174СВ-
              вул. Електрикiв, 23б  00751 30.01.96
167. ГЦМТР Київської МАА м. Київ,        10100/124СВ-
              бульв. Лепсе, 28    00552 20.07.95
168. ДНВО "Укрiнмаш"   м. Київ,        10100/173СВ-
              вул. Бiлецького, 30   00750 30.01.96
169. Аргут        м. Київ,        10100/004СС-
              вул. Артема, 26б    00178 25.05.94
170. Джукi-Кокусай    м. Київ,        10100/005СС-
              вул. Любченка, 15    00192 01.06.94
171. Квiт         м. Київ,        10100/008СС-
              вул. Горького, 165   00253 17.08.94
172. Ольга        м. Київ,        10100/097СВ-
              вул. Протасiв Яр, 5   00410 21.03.95
173. Унiвермаг "Україна" м. Київ,        10100/098СВ-
              вул. Ковпака, 8     00423 21.03.95
 
174. ОАТ "Автосервiс"   м. Київ,        10000/021СВ-
              вул. Траншейна, 1    00082 04.08.97
175. Українська      м. Київ,        10100/130СВ-
автомобiльна корпорацiя  вул. Новопирогiвська,  00567 03.08.95
              58
176. Укрлiспромоптторг  м. Київ,        10100/172СВ-
              вул. Деревообробна, 5  00749 30.01.96
177. Новий Київ      м. Київ,        10100/018СВ-
              вул. Марка Вовчка,   00056 21.07.93
              18а
178. Еквiколор      м. Київ,        10100/078СВ-
              пров. Косогiрний, 8   00327 25.11.94
179. Телесервiс      м. Київ,        10100/109СВ-
              вул. Артема, 58/2г   00475 22.05.95
180. Компанiя "Владiбор" м. Київ,        10100/110СВ-
              пров. Куренiвський, 17 00497 19.06.95
181. Ukraine ntt systems м. Київ,        10100/116СВ-
              вул. Вавiлових, 15   00520 05.07.95
182. Київ-одяг      м. Київ,        10100/125СВ-
              вул. Куренiвська, 2б  00559 26.07.95
183. НТТ "Систем ЛТД"   м. Київ,        10100/113СВ-
              вул. Вавiлових, 15   00517 19.09.95
184. Нафтовик       м. Київ,        10100/140СВ-
              вул. Куренiвська, 29а  00639 05.10.95
185. Квазар-мiкро IВМ   м. Київ,        10100/142СВ-
              вул. Пiвнiчно-     00653 12.10.95
              Сирецька, 1
186. "Будапешт" ЛТД    м. Київ, вул.      10100/147СВ-
              Б. Хмельницького,    00659 26.10.95
              40/25
187. Утек         м. Київ,        10000/023СВ-
              пр. Червоних Козакiв,  00084 04.08.97
              20
188. Меркс        м. Вишневе,       10100/164СВ-
              вул. Промислова, 10   00741 30.01.96
189. МТР "Менеджмент   м. Київ,        10100/131СВ-
Україна"          вул. Набережно-     00568 03.08.95
              Хрещатицька, 10а
190. Топтранс       м. Київ,        10100/010СВ-
              вул. Святошинська, 32  00033 13.04.93
191. Дирекцiя управлiння м. Київ,        10100/068СВ-
матерiально-технiчного   пр. Вернадського, 34  00268 02.09.94
постачання Нацiональної
академiї наук України
192. Росток-Фуд-Мед    м. Київ,        10100/143СВ-
              бульв. Лепсе, 4     00654 12.10.95
193. Iнтер-Контакт    м. Київ,        10100/149СВ-
              вул. Святошинська,   00662 26.10.95
              15а
194. УкрНДПВI проблем   м. Київ,        10100/152СВ-
зберiгання матерiалiв   вул. Пестеля, 4     00692 04.12.95
195. Iндiйський торговий м. Київ,        10100/153СВ-
дiм            вул. Народного     00693 04.12.95
              Ополчення, 3
196. Iлта-Київ      м. Київ,        10100/159СВ-
              Залiзничне шосе, 25   00704 19.12.95
197. Hungaro Spektrum   м. Київ,        10100/167СВ-
              вул. Довженка, 3    00744 30.01.96
198. Лайта        м. Київ,        10100/181СВ-
              вул. Малинська, 1    00815 26.07.96
199. Автотрейдiнг     м. Київ,        10000/003СС-
              пр. Вернадського, 36в  00073 18.07.97
200. Iгумен        м. Київ,        10100/035СВ-
              пров. Заводський, 2   00109 04.02.94
201. Консульт-сервiс   м. Київ,        10100/042СВ-
              пров. Заводський, 2   00126 14.03.94
202. Лiфор        м. Київ,        10100/046СВ-
              вул. Радистiв, 73    00150 22.04.94
203. Хозiмпекс      м. Київ,        10100/052СВ-
              вул. Академiка     00183 25.05.94
              Бутлерова, 6
204. Лiфор        м. Київ,        10100/074СВ-
              вул. Радистiв, 73    00313 10.11.94
205. Київзв'язокбуд    м. Київ,        10100/084СВ-
              вул. Вербицького, 3   00350 29.12.94
206. Юмiнал        м. Київ,        10100/089СВ-
              вул. Сортувальна, 2   00364 26.01.95
207. Бакалiя       м. Київ,        10100/090СВ-
              вул. Алма-Атинська,   00365 26.01.95
              35а
208. Топтранс       м. Київ,        10100/091СВ-
              вул. Березнякiвська,  00377 10.02.95
              29
209. Мазда Моторс Україна м. Київ,        10100/012СС-
              вул. Березнякiвська,  00400 27.02.95
              23
210. Дiагностичнi системи м. Київ,        10100/02СВ-
              пр. Гагарiна, 27    00428 14.04.95
211. СВМ         м. Київ,        10100/119СВ-
              вул. Причальна, 2    00538 05.07.95
212. Добро ЛТД      м. Київ,        10100/138СВ-
              вул. Алма-Атинська, 8  00605 01.09.95
213. Рапiд        м. Київ,        10100/146СВ-
              вул. Зрошувальна, 7   00657 26.10.95
 
214. Бакмед        м. Київ,        10000/004СВ-
              вул. Березнякiвська,  00018 25.03.97
              29
215. Скалт        м. Київ,        10100/154СВ-
              вул. Алма-Атинська,   00694 04.12.95
              37
216. Укрторгсервiс    м. Київ,        10100/156СВ-
              вул. Вiльнюська, 33   00701 19.12.95
217. Сiгма        м. Київ,        10100/179СВ-
              вул. Калачевського,   00810 19.06.96
              13
218. Реп-Транс      с. Петропавлiвська   10100/083СВ-
              Борщагiвка,       00349 29.12.94
              урочище "Чайка"
219. Київтрансекспедицiя м. Київ,        10100/100СВ-
              вул. Туполєва, 23    00426 14.04.95
220. Шмайсер       м. Вишневе,       10100/014СС-
              вул. Ломоносова, 1   00498 19.06.95
221. Фармiмпекс      м. Вишневе,       10100/151СВ-
              вул. Радянська, 2    00672 22.11.95
222. SАF-Iнмед      Київська область,    10100/155СВ-
              смт Буча, вул.     00700 19.12.95
              Заводська, 2
223. Матек ЛТД      Київська область,    10100/137СВ-
              смт Калинiвка,     00604 01.09.95
              вул. Елеваторна
224. Агростар       Київська область,    10100/176СВ-
              смт           00773 30.01.96
              Дослiдницьке (УкрЦИТ)
225. Укен         м. Бровари,       10100/032СВ-
              вул. Лiсова, 4     00100 11.01.94
226. Камаз-Україна    Київська область,    10100/127СВ-
              смт Калинiвка,     00564 03.08.95
              вул. Iгорева, 12
227. Сапсан-Спорт     м. Бровари,       10100/139СВ-
              вул. Чкалова, 29    0061121.09.95
228. Ферокерам      м. Бiла Церква,     10100/081СВ-
              вул. Фастiвська, 21   00347 29.12.94
229. Одiсей        м. Українка,      10100/079СВ-
              пл. Радянська, 1    00335 14.12.94
230. Меркурiй       м. Переяслав-      10100/066СВ-
              Хмельницький,      00258 17.08.94
              вул. Лагерна, 44
231. Автотехнiкаресурс  м. Київ,        10100/182СВ-
              вул. Колекторна,    00816 26.07.96
              38/40
232. Iнтер-Дiм      м. Iрпiнь,       10100/186СВ-
              вул. Стельмаха, 9    00842 23.09.96
233. Автосамiт ЛТД    м. Київ,        10100/178СВ-
              Харкiвське шосе, 179  00799 19.06.96
234. ПСТ Термiнал     м. Київ,        10100/180СВ-
              вул. Бориспiльська,   00814 26.07.96
              34
235. Паритет       м. Київ,        10100/183СВ-
              Львiвська площа, 8   00839 23.09.96
236. Шпедiцiон Кайзер   м. Київ,        10100/185СВ-
              вул. Iндустрiальна,   00841 23.09.96
              27
237. Вентура Транзит   м. Київ,        10100/166СВ-
              вул. Бориспiльська, 7  00743 30.01.96
238. ТОВ "Геката"     м. Київ,        10100/188СВ-
              вул. Порика, 5а     00861 22.11.96
239. Сналга        м. Василькiв,      10100/033СВ-
              вул. Калiнiна, 24а   00101 11.01.94
240. Київський рiчковий  м. Київ,        10100/019СВ-
порт            вул. Набережно-Лугова  00057 10.08.93
241. Iнтеграцiя      м. Київ,        10100/187СВ-
              вул. Скляренка, 4    00858 22.11.96
 
242. Українська      м. Київ,        10100/144СВ-
iндустрiальна корпорацiя  вул. Вербицького, 1   00655 12.10.95
 
243. "У фарма"      м. Київ,        10100/158СВ-
              пр. Перемоги, 120    00703 19.12.95
244. Сатурн        м. Київ,        10100/027СВ-
              вул. Тарасiвська, 33  00087 30.11.93
245. Чорноморсофт-Київ  м. Київ,        10100/101СВ-
              вул. Косiора, 12    00427 14.04.95
246. Київмiськголовпостач м. Київ,        10100/115СВ-
              вул. Радищева, 19    00519 05.07.95
247. "Дженерал Моторз   м. Київ,        10000/011СВ-
Україна"          Залiзничне шосе, 21   00043 26.05.97
248. Кварк        м. Київ,        10100/184СВ-
              вул. Бестужева, 36   00840 23.09.96
249. Мисливпромпостач   м. Київ,        10100/175СВ-
              пр. Червоних Козакiв,  00772 30.01.96
              20
250. ВТ "Фармацiя"    м. Київ,        10100/011СВ-
              вул. Пшенична, 16    00363 26.01.96
251. Берегиня       м. Бiла Церква,     10100/120СВ-
              вул. Ярослава      00544 11.07.95
              Мудрого, 77
252. КДГП "Геосервiс"   м. Київ,        10000/019СВ-
                          00080 04.08.97
253. ДП "ФМ ЛОЖIСТIК   м. Київ,        10000/020СВ-
ДНIПРО"                      00081 04.08.97
 
 
 
254. ОАТ "Автосервiс"   м. Київ,        10000/021СВ-
                          00082 04.08.97
 
255. ДП "КЮНЕ I НАГЕЛЬ"  м. Київ,        10000/022СВ-
                          00083 04.08.97
256. ДП "ММУ"       м. Київ         10000/002СС-
                          00072 18.07.97
257. ХФК "БIОКОН"     м. Київ, вул.      10000/017СВ-
              Данькевича, 4      00077 18.07.97
258. ХФК "БIОКОН"     м. Київ, вул.      10000/018СВ-
              Березнякiвська, 29   00078 18.07.97
259. АТЗТ "Альба Україна" м. Київ,        10000/013СВ-
                          00055 13.06.97
260. ДП "Енко-Сервiс"   м. Київ,        10000/014СВ-
                          00056 13.06.97
261. СП "Еквiколор    м. Київ,        10000/015СВ-
Україна Лтд"                    00057 13.06.97
262. ЗАТ "Кармен-     м. Київ,        10000/016СВ-
Трейдiнг"                     00065 13.06.97
263. СП "Iса"       м. Київ         10000/012СВ-
                          00053 06.06.97
264. СП "Джерман Моторз" м. Київ         10000/009СВ-
                          00042 26.05.97
265. ЗАТ "Алеко-Сервiс"  м. Київ         10000/007СВ-
                          00029 14.05.97
266. ВКП         м. Київ         10000/006СВ-
"Атомпромкомплекс"                 00028 25.04.97
267. ПП "Полiс С"     м. Київ         10000/005СВ-
                          00019 25.03.97
268. СП АЕ "МОТОРЕН ТАЙЛЕ м. Київ         10000/003СВ-
УКРАЇНА"                      00011 26.02.97
269. АТЗТ "Енергополь-  м. Київ         10000/001СВ-
Україна"                      00004 04.02.97
270. ПII "Арфiко-Україна" м. Київ         10000/002СВ-
                          00010 04.02.97
271. АТЗТ "Лє Монтi-Київ" м. Київ         10100/022СВ-
                          00903 16.01.97
272. ТзОВ "Мiраж"     смт. Гостомель     10100/191СВ-
              Київської обл.     00905 16.01.97
273.            м. Київ         10100/190СВ-
"Укрзооветпромпостач"               00875 26.12.96
274. АТЗТ "Українська   м. Київ         10100/189СВ-
Iндустрiальна корпорацiя"             00870 19.12.96
275. СП "Ньюком Системз, м. Київ         10000/025СВ-
IНК"                        000090
                          18.08.97
 
 
         Київська спецiалiзована митниця
 
276. ПЧЦ "Панальпiна   м. Київ,        11600/005СВ-
Уорлд ЛТД"         пр. Глушкова, 1     00824 26.07.96
277. ДПМЕП "UPS"     м. Київ,        11600/001СВ-
              вул. Ульянових, 11   00476 19.06.95
278. ТОВ "Елiн Карго"   м. Київ,        10100/103СВ-
              вул. Сортувальна, 2   00439 14.04.95
 
            Конотопська митниця
 
279. ТОВ "Iрбiс"     м. Конотоп,       61600/001СВ-
              вул. Успенсько-     00675 22.11.95
              Троїцька, 3
 
            Криворiзька митниця
 
280. НВФ "Комтек"     м. Кривий Рiг,     10400/002СВ-
              вул. Маркса, 51     00076 30.10.93
281. ПКФ "Омега"     м. Кривий Рiг,     10400/008СВ-
              вул. Мелешкiна, 43   00399 27.02.95
282. КП "Iмтрекс"     м. Кривий Рiг,     10400/005СВ-
              головний вантажний   00287 29.10.94
              двiр
283. СП "АСТ Комбi"    м. Кривий Рiг,     10400/002СС-
              вул. Глiнки, 62     00339 14.12.94
284. СП "Ассем ЛТД"    м. Кривий Рiг,     10400/007СВ-
              вул. Купрiна, 123    00391 10.02.95
285. ТОВ "Ласла"     м. Кривий Рiг,     10400/015СВ-
              вул. Вахтангова, 6а   00642 12.10.95
286. ТОВ "Стройснаб"   м. Кривий Рiг,     10400/009СВ-
              вул. Каховська, 82а   00413 21.03.95
287. ВКФ         м. Жовтi Води      10400/004СВ-
"Електронтехсервiс"    вул. Заводська     00220 07.07.94
288. МП "Кентавр"     м. Жовтi Води,     10400/016СВ-
              вул. Заводська     00643 13.10.95
289. ВАТ "Елтiк"     м. Кривий Рiг,     11300/002СВ-
              с-ще Карачун      00048 26.05.97
290. ТОВ "Комекс"     м. Кривий Рiг,     10400/017СВ-
              Днiпропетровське    00726 05.01.96
              шосе, 30
291. ВО "Кривбасруда"   м. Кривий Рiг,     10400/012СВ-
              техбаза         00484 19.06.95
292. КДГМК        м. Кривий Рiг      11300/002СС-
"Криворiжсталь"                  00047 26.05.97
293. ВАТ "Iнгулецький   м. Кривий Рiг      11300/001СС-
гiрничо-збагачувальний               00035 14.05.97
комбiнат"
294. ДП "ВСЖ Метал Трейд м. Кривий Рiг      11300/001СВ-
- Метал Трейд Кривий Рiг"             00007 04.02.97
295. Нiкопольський    м. Нiкополь       10400/004СС-
прядильно-нитковий                 00901 16.01.97
комбiнат
296. ТзОВ "Пiрит"     м. Кривий Рiг      10400/019СВ-
                          00893 26.12.96
 
          Кримська регiональна митниця
 
297. ГСВП "Кримтермiнал" м. Сiмферополь,     50100/004СВ-
              вул. Монтажна, 14    00354 26.01.95
298. СП "Iфтек-с"     м. Сiмферополь,     50100/010СВ-
              вул. Данилова, 43    00646 13.10.95
299. МП "Тiт"       м. Сiмферополь,     50100/009СВ-
              с. Аерофлотське     00622 21.09.95
300. ТОВ "Консоль"    м. Сiмферополь,     50100/001СС-
              вул. Радiо, 4а     00434 14.04.95
301. АТ "Крим-Лада"    м. Сiмферополь,     50100/004СС-
              вул. Перемоги, 211   00782 30.01.96
302. Фiрма "Вiалаки"   м. Сiмферополь,     50100/002СС-
              вул. Крилова, 135    00445 14.04.05
303. АТ "Шельф-Юг"    м. Саки,        50100/003СВ-
              вул. Iндустрiальна, 8  00098 22.12.93
304. Кримське ВО "Тiтан" Крим,          50600/001СВ-
              Красноперекопський   00910 16.01.97
              р-н
305. "МоСт"        м. Симферополь     60000/001СС-
                          00093 18.08.97
 
            Куп'янська митниця
 
306.  Куп'янське районне м. Куп'янськ,      61200/001СВ-
пiдприємство матерiально- Заоскiлля        00296 17.10.94
технiчного забезпечення
 
             Луганська митниця
 
307. АТВТ "Совтрансавто- м. Луганськ,      60500/001СВ-
Луганськ"         вул. Гастелло, 39    00005 11.01.93
308. ТОВ "Фiрма "Меблi"  м. Луганськ,      60500/007СВ-
              вул. Оборонна, 107   00581 03.08.95
309. ДКВП "Фармацiя"   м. Луганськ,      60500/002СС-
              тупик Степовий, 2    00412 21.03.95
310. ВАТ "Урожай"     м. Луганськ,      60500/005СВ-
              вул. Лутугинська, 133  00416 21.03.95
311. ДХК         м. Луганськ,      60500/003СС-
"Луганськтепловоз"     вул. Фрунзе, 107    00697 04.12.95
312. АТЗТ "Iнформ-плюс"  м. Алчевськ,      60500/010СВ-
              вул. Запорiзька, 114в  00708 13.12.95
313. ПКФ "Дилiжанс"    м. Сєверодонецьк,    60500/011СВ-
              вул. Новикова, 2    00777 30.01.96
314. АТЗТ "Форум"     м. Свердловськ,     61400/007СВ-
              вул. Базiвська, 1    00802 19.06.96
315. ПКФ "ВМ ЛТД"     м. Свердловськ,     61400/002СВ-
              вул. Базiвська, 1    00492 19.06.95
316. ТОВ "Дельта-плюс"  м. Ровеньки,      61400/005СВ-
              с. Алмазне       00728 05.01.96
317. АТЗТ         м. Лисичанськ      70200/001СВ-
"Хiмнафтопродукт"                 00016 12.03.97
318. ТзОВ "Ремо"     м. Свердловськ     61400/008СВ-
              Луганської обл.     00909 16.01.97
319. "Луганська фiрма   м. Луганськ       60500/004СС-
"Плодородiє"                    00880 26.12.96
320. СП "Донбасгормаш"  м. Красний Луч     61400/001СС-
              Луганської обл.     00898 26.12.96
 
            Магiстральна митниця
 
321. СП "АДСавто"     м. Харкiв        80200/001СС-
                          00052 06.06.97
 
            Марiупольська митниця
 
322. ТОВ "Азовське    м. Марiуполь,      60200/001СВ-
морське пароплавство"   пр. Адмiрала Лунiна,  00009 06.01.93
              89
323. СП "Євроазовсервiс" м. Марiуполь,      60200/002СВ-
              вул. Червонофлотська,  00030 26.03.93
              128а
324. АТ "Мегапром"    м. Марiуполь,      60200/04СВ-
              вул. Таганрозька, 70  00226
                          07.07.94
325. ВАТ "Кометас"    м. Марiуполь,      60200/008СВ-
              вул. Морвокзальна, 1  00689 22.11.95
326. ТОВ "Торгмортранс"  м. Марiуполь,      60200/006СВ-
              вул. Меламеда, 30    00533 05.07.95
327. ЗАТ "Транс-Рiпаблiкс м. Марiуполь      70300/001СВ-
Україна"                      00058 13.06.97
328. Марiупольський    м. Марiуполь      70300/001СС-
державний морський                 00039 14.05.97
торговий порт
 
            Миколаївська митниця
 
329. Марiн-Сервiс     м. Миколаїв,      40600/007СВ-
              вул. Новозаводська, 1  00417 21.03.95
330.            м. Миколаїв,      50400/004СВ-
Миколаївтермiналкомплекс  вул. Примiська, 15   00061 13.06.97
331. Миколаїв-Лада    м. Миколаїв,      40600/005СВ-
              пр. Героїв       00288 11.10.94
              Сталiнграда, 113
332.  Украгробiзнес    м. Миколаїв,      40600/013СВ-
              ст. Ясна Зоря      00631 05.10.95
333. Культтовари     м. Миколаїв,      40600/014СВ-
              вул. Новозаводська,   00668 26.11.95
              23
334. Суднобудiвний завод м. Миколаїв,      40600/015СВ-
iменi 61 комунара     вул. Адмiралтейська,  00808 16.06.96
              38
335. ТзОВ "Вантажкомерц" м. Миколаїв       50400/006СВ-
                          00074 18.07.97
336. АТВТ "Родючiсть"   м. Миколаїв,      50400/005СВ-
                          00070 08.07.97
337. Опто-роздрiбна база м. Миколаїв,      50400/002СВ-
облдержадмiнiстрацiї                00030 14.05.97
338. ДП транспортної   м. Миколаїв,      50400/003СВ-
компанiї "Лот"                   00034 14.05.97
"Нафтасервiс"
339.  ТзОВ "Агросоюз"   м. Миколаїв,      50400/001СВ-
                          00012 26.02.97
340. СП "Iнтер, Iнк"   м. Миколаїв,      40600/018СВ-
                          00904 16.01.97
341. АТ "Возко"      м. Вознесенськ     40600/017СВ-
              Миколаївської обл.   00895
                          26.12.96
 
          Могилiв-Подiльська митниця
 
342. ВАТ         ст. Бар Вiнницької   40200/001СВ-
"Вiнницянафтопродукт"   обл.          00023 25.03.97
 
             Мостиська митниця
 
343. Богдан - Рось    Львiвська область,   20400/002СВ-
              с. Шегинi        00610 01.06.94
344. ТОВ "Альфа"     Львiвська область,   20400/004СВ-
              с. Арламiвська Воля,  00850 23.09.96
              в/ч 14363
345. СП "Пiк"       Львiвська обл.     20200/001СВ-
                          00037 14.05.97
 
         Подiльська регiональна митниця
 
346. Фiлiя СП ТОВ "Епос" м. Нетiшин,       10700/004СВ-
              УБ ХАЕС         00263 02.09.94
347. ХАЕС         м. Нетiшин,       10700/013СВ-
              ХАЕС          00632 05.10.95
348. АТЗТ "Кам'янець-   м. Кам'янець-      10700/015СВ-
Подiльськкабель"      Подiльський,      00709 13.12.95
              вул. Пiвнiчна, 81
349. зат "Укрпродторг"  Хмельницька область,  10700/014СВ-
              с. Кам'янка       00649 13.10.95
350. МП "Прогрес"     м. Полонне,       10700/011СВ-
              вул. Кiрова, 190    00433 12.11.96
351. АТВТ         Хмельницька область,  10700/018СВ-
"Хмельницькголовпостач"  ст. Богданiвцi     00859 22.11.96
352. ТОВ "Астрон на    м. Кам'янець-      10700/017СВ-
Подiллi"          Подiльський,      00851 23.09.96
              вул. Заводська
353. АТ "Сiльгосптехнiка" м. Старокостянтинiв,  10700/016СВ-
              вул. Кривоноса, 14   00739 05.01.96
354. "Славутське     м. Славута       40000/002СВ-
пiдприємство по      Хмельницької обл.    00071 08.07.97
забезпеченню
нафтопродуктами"
355. "Шепетiвське     м. Шепетiвка      40000/001СВ-
пiдприємство по                  00054 06.06.97
забезпеченню
нафтопродуктами"
356. СП "Арсенюк i    Хмельницька обл.    10700/019СВ-
Штефанiк"                     00902 16.01.97
 
         Полтавська регiональна митниця
 
357. ПП ТОВ "Полтава-   м. Полтава,       60900/003СВ-
зовнiш-магiстраль"     вул. Половки, 78    00202 15.06.94
358. ПФ "КМ"       м. Полтава,       60900/005СВ-
              вул. Половки, 64    00401 27.02.95
359. Полтавакондитер   м. Полтава,       60900/001СС-
              вул. Зiнькiвська, 56  00491 19.06.95
360. Облагропостач    м. Полтава,       60900/06СВ-
              супрунiвський      00590
              промвузол        01.09.95
361. Агропостач      м. Лубни,        60900/002СВ-
              вул. Київська, 2    00179 26.05.94
362. Лубнифарм      м. Лубни,        60900/008СС-
              вул. Петровського, 16  00812 08.07.96
363. ДП "Автомобiльне   м. Кременчук,      90000/002СВ-
пiдприємство "КрАЗ"    вул. Київська, 62    00064 13.06.97
364. СП "Алта-Маг"    м. Комсомольськ     60900/011СВ-
                          00835 23.09.96
365. Облагропостач    м. Полтава,       60900/008СВ-
              супрунiвський      00718 13.12.95
              промвузол
366. АТ "Демiтекс"    м. Полтава,       60900/004СС-
              вул. Бiрюзова, 26/1   00684 22.11.95
367. АТ "Ворскла"     м. Полтава,       60900/003СС-
              вул. Жовтнева, 72    00666 26.10.95
368. ТзОВ "Тен-Фор-    м. Полтава       90000/001СС-
ТрансСервiс"                    00033 14.05.97
369. АТ "Агрофiрма    Полтавська обл., с.   90000/001СВ-
Насiння"          Абазовка        00025 25.04.97
370. СП "ЧТЗ-сервiс"   Полтавська обл., м.   60900/015СВ-
              Кременчук        00896 26.12.96
371. "Укртатнафта"    Полтавська обл., м.   60900/014СВ-
              Кременчук        00885 19.12.96
 
 
            Придунайська митниця
 
372. Босфор        м. Iзмаїл,       40400/001СВ-
              морський порт      00282 26.09.94
373. IСРЗ         м. Iзмаїл,       40400/002СВ-
              судноремонтний завод  00309 10.11.94
374. СП "Ренi-пеллi"   м. Ренi,        40700/003СВ-
              вул. Весела, 56     00638 05.10.95
375. ВАТ "Iзмаїльський  м. Iзмаїл Одеської   40400/005СВ-
завод таропакувальних   обл.          00891 26.12.96
виробiв"
 
            Рава-Руська митниця
 
376. Авiста        Львiвська область,   20500/004СВ-
              смт. Жвирка, вул.    00637
              Л. Українки, 1     05.10.95
377. Експрес ЛТД     м. Червоноград,     20500/002СВ-
              вул. Корольова, 12   00594
                          01.09.95
378. Уклiн ЛТД      м. Новояворiвськ,    20500/003СВ-
              вул. Шептицького, 3   00619 01.09.95
379. ТОВ "Промислово-   Львiвська область,   20500/005СВ-
комерцiйна фiрма "Коно"  с. Острiв        00641 05.10.95
 
            Рiвненська митниця
 
380. СП "Райз-Iнвест"   Рiвненська область,   20700/012СВ-
              с. Бiла Криниця     00674 22.11.95
381. СП "РSТ Україна"   м. Рiвне,        20700/007СВ-
              вул. Авiаторiв, 1    00542 11.07.95
382. СП "РSТ Україна"   м. Рiвне,        20700/010СВ-
              вул. Старицького, 40а  00587 16.08.95
383. ТОВ ВФК "Райз"    м. Радивилiв,      20700/006СВ-
              вул. Невського, 96   00299 17.10.94
384. ТОВ ВФК "Райз"    м. Радивилiв,      20700/009СВ-
              вул. Невського, 96   00578
                          03.08.95
385. ТОВ "БНН" ЛТД    м. Рiвне,        20700/014СВ-
              вул. Старицького, 50а  00822 26.07.96
386. ЗЕА ТД "Валютiнторг" м. Острог,       20700/013СВ-
              в/ч 67929        00679 22.11.95
387. ВКНТIФ "Реноме"   м. Рiвне        20400/001СВ-
                          00003 04.02.97
 
           Роздiльнянська митниця
 
388. Одеський припортовий Одеська обл.      50000/001СС-
завод                       00002 04.02.97
 
           Севастопольська митниця
 
389. ТОВ "Франко-юг"   м. Севастополь,     50200/001СВ-
              вул. Пролетарська, 39  00324 25.11.94
 
 
             Сумська митниця
 
390. Сумиголовпостач   м. Суми,        60700/001СВ-
              вул. Кiровоградська,  00048 01.07.93
              2
391. Сумиголовпостач   м. Суми,        60700/002СВ-
              вул. Воровського, 21а  00049 01.07.93
392. ВАТ         м. Суми         60700/004СВ-
"Суминафтопродукт"                 00911 16.01.97
 
          Схiдна регiональна митниця
 
393. ВАТ фiрма"Одяг"   м. Харкiв,       80000/001СВ-
              Вологодський в'їзд, 2  00038 14.05.97
394. ДПП "Графiка-М"   м. Харкiв,       60400/002СС-
              вул. Новгородська, 1  00779 30.01.96
395. ПП "Оптор"      м. Харкiв,       60400/014СВ-
              вул. Матросова, 20   00557 26.07.96
396. Корпорацiя "Група  м. Харкiв,       60400/019СВ-
ВLС"            вул. Морозова, 7    00710 13.12.95
397. ТОВ "Крiс-ЛТД"    м. Харкiв,       60400/020СВ-
              пр. Московський, 259  00721 13.12.95
398. АТ          Харкiвська область,   60400/012СВ-
"Харкiвтрансекспедицiя"  смт. Пiсочин, вул.   00468 22.05.95
              Автомобiльна, 5
399.  ТОВ "Гросс-Авiа"  м. Харкiв,       60400/008СВ-
              аеропорт        00273 26.09.94
400. ПФ "СЛД"       м. Харкiв,       60400/013СВ-
              вул. Єнакiївська, 14  00514 19.06.95
401. ТОВ "Калина"     м. Харкiв,       60400/022СВ-
              вул. Пiвнiчна, 6    00806 19.06.96
402. СП "Скат"      м. Харкiв,       60400/023СВ-
              вул. 17 Партз'їзду,   00821
              36           26.07.96
403. СП "Iнек"      м. Харкiв,       60400/009СВ-
              пр. Гагарiна, 183а   00304 24.10.94
404. Брiстелла ЛТД    м. Харкiв,       60400/004СВ-
              пр. Гагарiна, 183а   00158 22.04.94
405. ТОВ "Стиль"     м. Харкiв,       60400/001СС-
              вул. Сумська, 118/12  00172
                          05.05.94
406. ТОВ "Восток"     м. Харкiв,       60400/024СВ-
              вул. Мохначанська, 27  00860 21.11.96
407. ТОВ "С.А.К.О. Лтд"  м. Харкiв        80000/001СВ-
                          00095 18.08.97
 
            Тернопiльська митниця
 
408. Арнiко        м. Тернопiль,      20800/001СВ-
              Пiдволочиське шосе   00190
                          01.06.94
409. Торгово-гуртова база м. Тернопiль,      20800/003СВ-
              вул. Гайова, 54     00230 27.07.94
410. ТзОВ "КОМIС" ЛТД   м. Тернопiль      403000/001СВ-
                          00086 04.08.97
 
            Феодосiйська митниця
 
411. Феодосiйський НТК  м. Феодосiя,      50400/003СВ-
"Атек"           вул. Єрьоменка, 24   00671 26.10.95
412. Феодосiйське     м. Феодосiя,      50400/002СВ-
пiдприємство        вул. Геологiчна, 2   00420 21.03.95
по забезпеченню
нафтопродуктами
 
            Херсонська митниця
 
413. ДП "Укртранс-Херсон" м. Херсон,       40500/018СВ-
              вул. Нафтовикiв, 1   00900 16.01.97
414. СП "Бiрюза"     м. Нова Каховка,    40500/008СВ-
              вул. Фабрична, 6    00523 05.07.95
415. Херсонський     м. Херсон,       40500/005СВ-
суднобудiвний завод    Карантинний острiв,   00435 14.04.95
              14
416. ТОВ "Термiнал"    м. Херсон,       40500/011СВ-
              Миколаївське шосе, 5  00600 01.09.95
417. ЗАТ "Фарма-Юг"    м. Херсон,       40500/014СВ-
              вул. Лугова, 24     00669 26.10.95
418. ПФ "Техсервiс"    м. Херсон,       50800/001СС-
              вул. Залiзнична, 3   00087 04.08.97
419. Херсонкомплект    м. Херсон,       40500/006СВ-
              вул. Домобудiвна, 14  00455 27.04.95
420. ОП          м. Херсон,       40500/001СВ-
"Херсонпостачзбут"     Миколаївське шосе, 5  0036
              км           31.05.93
421. ЗАТ "Красень"    м. Херсон        50800/001СВ-
                          00062 13.06.97
422. "Херсоннафтопродукт" м. Херсон        40500/017СВ-
                          00899 16.01.97
423. "Херсоннафтопродукт" м. Херсон        40500/019СВ-
                          00906 16.01.97
424. ВКФ "Медпрепарати"  м. Херсон        50800/002СС-
                          00092 18.08.97
 
             Черкаська митниця
 
425. СП ТОВ "РТС"     м. Черкаси,       11000/001СВ-
              вул. Жовтнева, 269   00113 04.02.94
426. АТ "Реємтсма-    м. Черкаси,       11000/006СВ-
Черкаська тютюнова     вул. Десантникiв, 11  00321 25.11.94
фабрика"
427. АТ "Реємтсма-    Черкаська область,   11000/007СВ-
Черкаська тютюнова     с. Чапаївка       00322 25.11.94
фабрика"
428. ЧКП "Одяг"      м. Черкаси,       11000/010СВ-
              вул. Iльїна, 252    00451 27.04.95
429. ТПК "Iнн-март"    м. Черкаси,       11000/011СВ-
              вул. 30 рокiв      00456 22.05.95
              Перемоги, 5/1
430. ВАТ         м. Черкаси,       11000/015СВ-
"Черкасиголовпостач"    вул. Хiмiкiв, 3     00496 19.06.95
431. СП "Iтальяно в    м. Черкаси,       11000/017СВ-
Українi"          вул. Смiлянська, 168  00503 19.06.95
432. ЧВТФ "Вiтакс"    м. Черкаси,       11000/020СВ-
              вул. Хiмiкiв, 66    00506 19.06.95
433. СП "Вайсе"      м. Черкаси,       11000/022СВ-
              вул. Чехова, 72     00539 05.07.95
434. СП "Маїс, Iнк"    м. Умань,        11000/023СВ-
              Ленiнградське шосе,   00729
              4а           05.01.96
435. ДАП "Унiверсал-Авiа" м. Черкаси,       11000/025СВ-
              вул. Смiлянська, 168  00803
                          05.01.96
436. АТ "Черкаси-Лада"  м. Черкаси,       11000/013СВ-
              вул. Чигиринська, 66  00458 22.05.95
437. СП "Iнтеропт" ЛТД  м. Черкаси,       11000/014СВ-
              вул. Смiлянська, 149  00459
                          22.05.95
438. ВАТ "Черкасиголов-  м. Смiла,        11000/016СВ-
постач"          вул. Артема, 137    00502
                          19.06.95
439. АТ "Черкаський    м. Черкаси,       11000/027СВ-
рiчковий порт"       рiчковий порт      00820 26.07.96
440. ВАТ "Черкаське    м. Черкаси,       11000/021СВ-
хiмволокно"        вул. Хiмiкiв, 74    00516 19.06.95
441. Черкаське      м. Золотоноша,     11000/024СВ-
пiдприємство МТЗ      вул. Заводська, 2    00783 05.01.96
"Облагрообладнання"
442. ЗАТ "Укравторесурс" м. Золотоноша     90200/002СВ-
                         00014 12.03.97
443. СП "Логос"      м. Черкаси       90200/001СВ-
                         00005 04.02.97
 
            Чернiгiвська митниця
 
444. АК "Чернiгiвавто"  м. Чернiгiв,      11400/010СВ-
              вул. Ленiна, 231    00532
                          05.07.95
445. АТЗТ         м. Чернiгiв,      11400/011СВ-
"Агропромiнвест"      вул. Днiпровська, 26  00776 23.09.96
446. ТОВ "Чексiл-снаб"  м. Чернiгiв,      11400/008СВ-
              вул. Щорса, 66     00398 27.02.95
447. ТОВ "БВФ Шепiл"   м. Чернiгiв,      11400/013СВ-
              вул. Квiтнева, 17    00846 23.09.96
448. ВАТ "УКРОПТБАКАЛIЯ" м. Чернiгiв       10200/002СВ-
                          00088 04.08.97
449. фiрма "Автопостач-  м. Чернiгiв       10200/001СВ-
маркет"                      00008 04.02.97
450. ТОВ         м. Чернiгiв       10200/003СВ-
"Чернiгiвхiмпром"                 00091 18.08.97
 
             Чопська митниця
 
451. ТОВ "Чоп-Транс-1"  м. Чоп,         30100/013СВ-
              вул. Заводська, 5    00461 22.05.95
452. Ревайвел-Експрес   м. Чоп,         30100/012СВ-
              вул. Берег, 1      00460 22.05.95
453. ТОВ "Пакобо"     м. Чоп,         30100/015СВ-
              вул. Головна, 17    00764 30.01.96
454. ПВКП "Баракуда"   Закарпатська область,  30100/019СВ-
              с. Ключарки       00768 30.01.96
455. СП "Гелiос"     м. Чоп,         30100/018СВ-
              вул. Промислова зона  00767 30.01.96
456. "Експорт-iмпорт-   м. Чоп,         30100/017СВ-
транс"           вул. Заводська, 1    00766 30.01.96
457. ТОВ "Новатор"    м. Мукачеве,      30100/020СВ-
              вул. Берегiвська, 55  00769 30.01.96
458. ТОВ "Едельвейс"   Закарпатська область,  30400/019СВ-
              с. Соломонове      00295 17.10.94
459. Хлiбна база N 89   Закарпатська область,  30100/010СВ-
              с. Горонда       00405 21.03.95
460. Мукачiвське     м. Мукачеве,      30100/003СВ-
пiдприємство матерiально- вул. Франка, 46     00129 14.03.94
технiчного постачання
експортно-iмпортної
продукцiї
 
461. ЗАТ "Унгрiн"     м. Чоп, вул. Берег, 2  30500/001СВ-
                          00031 14.05.97
 
         Чорноморська регiональна митниця
 
462. АТЗТ "Агроiнвест"  м. Одеса,        40100/055СВ-
              вул. Єврейська, 3    00680 22.11.95
463. СП "Бласплан"    м. Одеса,        40100/015СВ-
              вул. Грецька, 22    00171 29.04.94
464. АО "Промтовари    м. Одеса,        40100/012СВ-
експорт-iмпорт ЛТД"    вул. Комарова, 14    00140 01.04.94
465. Бiмекс        м. Одеса,        40100/048СВ-
              Шампанський пров., 7  00613 21.09.95
466. СМТ ЛТД       м. Одеса,        40100/010СВ-
              Митна площа, 1а     00106 28.01.94
467. Еверслi Лайн     м. Одеса,        40100/022СВ-
Трейдiнг          морський порт      00319 25.11.94
468. ЗАТ АО "Одеса"    м. Одеса,        40100/027СВ-
              3-й Водопровiдний    00367 26.01.95
              пров., 9
469. Тут i там      м. Одеса,        40100/004СС-
              вул. Говорова, 2    00603 01.09.95
470. Мiрс         м. Одеса,        40100/042СВ-
              вул. Фрунзе, 4     00580 03.08.95
471. СП "Кроун"      м. Одеса,        40100/050СВ-
              вул. Станiславського,  00621 21.09.95
              67
472. Квадро        м. Одеса,        40100/060СВ-
              вул. Просiлкова, 10   00761 30.01.96
473. Екомен        м. Одеса,        40100/003СВ-
              вул. Виробнича, 2в   00044 29.06.93
474. "Одеса-Чай"     м. Одеса,        40100/013СВ-
              Овiдiопольська     00156 22.04.94
              дорога, 7 км
475. СП "Берег-Сервiс"  м. Одеса,        40100/021СВ-
              вул. Моторна, 2     00279 26.09.94
476. Совмортранс     м. Одеса,        40100/002СВ-
              морський порт      00026 26.03.93
477. Айсберг       м. Одеса,        40100/051СВ-
              Овiдiопольська     00627 21.09.95
              дорога, 3 км
478. Iгма         м. Одеса,        40100/057СВ-
              вул. Водопровiдна, 16  00758 30.01.96
479. Експортно-iмпортна  м. Одеса,        40100/019СВ-
контора          Овiдiопольська     00261 02.09.94
              дорога, 6 км
480. Одеська складська  м. Одеса,        40100/059СВ-
компанiя          вул. Новомосковська,  00760 30.01.96
              9
481. ВМД Лоджiстiкс ЛТД  м. Одеса, ст. Усатово  50000/003СВ-
              Одеської обл.      00059 13.06.97
              Бiляєвського р-на
482. СП "Олiмпекс Купе  м. Одеса,        40100/035СВ-
Iнтернешнл"        вул. Хiмiчна, 1     00450 27.04.95
483. ТОВ "Людлен"     м. Одеса,        40100/023СВ-
              Овiдiопольська     00346 14.12.94
              дорога, 7 км
484. Одесапроммашiмпорт  м. Одеса,        40100/039СВ-
              Овiдiопольська     00478 15.04.95
              дорога, 6 км
485. Одесапроммашiмпорт  м. Одеса,        40100/011СВ-
              Овiдiопольська     00136 10.05.96
              дорога, 6 км
486. Медфарком      м. Одеса,        40100/030СВ-
              дорога Котовського,   00418 21.03.95
              189
487. Медфарком      м. Одеса,        40100/046СВ-
              дорога Котовського,   00608 08.09.95
              189
488. Квалбай Марiн Сервiс м. Одеса,        40100/068СВ-
              дорога Котовського,   00888 19.12.96
              189
489. Тесiко        м. Одеса,        40100/062СВ-
              вул. Вапнякова, 54а   00763 30.01.96
490. Агросервiс      м. Одеса,        40100/041СВ-
              вул. Московська, 72   00531 05.07.95
491.            м. Одеса,        40100/029СВ-
Бласкотехпостачсервiс   вул. Суворова, 18    00415 21.03.95
492. Продмашмаркетсервiс м. Одеса,        40100/064СВ-
              Миколаївська дорога,  00843 23.09.96
              253
493. ТОВ "Льоноджут ЛТД" м. Одеса,        40100/065СВ-
              вул. Стуса, 2б     00844 23.09.96
494. Еверест       м. Одеса,        40100/053СВ-
              вул. 7-а Пересипська,  00677 22.11.95
              2а
495. Аїда         м. Одеса,        40100/036СВ-
              вул. Корольова, 44   00463 22.05.95
496. Хелп         м. Одеса,        50000/004СВ-
              пр-т Гагарiна, 25    00067 08.07.97
497. Торгова фiрма    м. Одеса,        40100/024СВ-
"Меблi"          вул. Новомосковська,  00351 24.12.94
              19
498. Марис        м. Одеса,        50000/005СВ-
              Овiдiопольська     00068 08.07.97
              дорога, 3 км
499. АТ "Валютiнторг-   м. Одеса,        40100/032СВ-
Термiнал"         Київська дорога, 7 км  00431 14.04.95
 
500. ТМТ Чорноморський-1 м. Одеса,        40100/016СВ-
              вул. Моторна, 2     00248 26.03.93
501. СП "Лада-експорт-  м. Одеса,        40100/037СВ-
пiвдень"          вул. Бондарєва, 29   00465 22.05.95
502. ПП "Алексиф"     м. Одеса,        40100/040СВ-
              Одеса-товарна      00510 22.09.95
503. СП "Укр-мегабакс   м. Одеса        50000/002СВ-
ЛТД"                        00044 26.05.97
504. СП "Лотто"      м. Одеса        50000/001СВ-
                          00026 26.05.97
505. СП "Лiга"      м. Одеса        40100/067СВ-
                          00878 16.01.97
 
506. ТзОВ "Бастiон-Юг"  м. Одеса        40100/066СВ-
                          00896 26.12.96
 
507. ВАТ         м. Одеса        50000/002СС-
"Одесхарчокомбiнат"                00094 18.08.97
 
             Ялтинська митниця
 
508. ТОВ "Южний дом"   м. Ялта,        50500/002СВ-
              Нiкiтський ботанiчний  00550 20.07.95
              сад
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.