ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту" (щодо осiб, якi визнаються учасниками бойових дiй та учасниками вiйни)

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 45, ст. 426; 1996 р., N 1, ст. 1; 2004 р., N 10, ст. 106) такi змiни:

     1. Пункт 10 статтi 6 викласти у такiй редакцiї:

     "10) особи, якi в перiод з 8 вересня 1941 року по 27 сiчня 1944 року працювали на пiдприємствах, в установах i органiзацiях мiста Ленiнграда i нагородженi медаллю "За оборону Ленiнграда", та особи, нагородженi знаком "Жителю блокадного Ленiнграда", а також особи, якi з 30 жовтня 1941 року по 4 липня 1942 року брали участь у оборонi мiста Севастополя i нагородженi медаллю "За оборону Севастополя".

     2. Статтю 9 доповнити пунктом 12 такого змiсту:

     "12) особи, якi пiд час оборони мiста Севастополя з 30 жовтня 1941 року по 4 липня 1942 року проживали на його територiї".

     II. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ
18 листопада 2004 року
N 2202-IV

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.