ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiни до статтi 13 Закону України "Про поховання та похоронну справу"

     Верховна Рада України постановляє:

     1. Статтю 13 Закону України "Про поховання та похоронну справу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 7, ст. 47) викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 13. Допомога на поховання

     Виконавцю волевиявлення померлого або особi, яка зобов'язалася поховати померлого, надається допомога на поховання.

     Розмiр допомоги на поховання та порядок її надання виконавцю волевиявлення померлого або особi, яка зобов'язалася поховати померлого, встановлює Кабiнет Мiнiстрiв України, якщо iнше не передбачено законом.

     Розмiр допомоги на поховання не може бути меншим за розмiр, визначений Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     2. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ
16 грудня 2004 року
N 2246-IV

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.