ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

13.01.2005р. N 16/16-183-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць
В. о. начальника Управлiння iнформацiйного забезпечення та митної статистики
Нiколайчуку О.О.


     Державною митною службою України розглянуто звернення Акцiонерної судноплавної компанiї "Укррiчфлот" вiд 11.01.05 N 13-07/1 стосовно митного контролю та митного оформлення запасiв для споживання з використанням листiв-узгоджень.

     До розробки Мiнiстерством транспорту та зв'язку України норм споживання, визначених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.03.03 N 381, пропонуємо наступний порядок отримання та оформлення листiв-узгоджень на запаси для споживання.

     При заповненнi листа-узгодження вiдповiдно до Порядку взаємодiї митних органiв при митному оформленнi товарiв за листами-узгодженнями затвердженого наказом Державної митної служби України вiд 09.11.04 N 801, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 01.12.04 за N 1522/10121, формувати коди товарiв на рiвнi чотирьох знакiв та доповнювати їх нулями до десятизначного коду.

     При зазначенi кiлькостi товарiв, до вiдповiдних кодiв, вказувати прогнозовану кiлькiсть товарiв. У графi "фактурна вартiсть товарiв" вказувати прогнозовану загальну вартiсть товарiв зазначених в листi-узгодженнi.

Заступник директора Департаменту органiзацiї митного контролю - начальник Управлiння технологiй митного контролю А.I.Сербайло
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.