ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Бюджетного кодексу України

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Бюджетного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 37-38, ст. 189) такi змiни:

     1. Пункти 3 i 4 частини першої статтi 88 виключити.

     2. У частинi першiй статтi 89:

     пiдпункт "а" пункту 3 пiсля слiв "стоматологiчнi полiклiнiки" доповнити словами "дiльничнi лiкарнi, медичнi амбулаторiї, фельдшерсько-акушерськi та фельдшерськi пункти, в тому числi тi, що знаходяться на територiї сiл, селищ, мiст районного значення вiдповiдного району";

     пункт 5 викласти в такiй редакцiї:

     "5) культуру i мистецтво:

     а) державнi культурно-освiтнi та театрально-видовищнi програми (театри, бiблiотеки, музеї, виставки, палаци i будинки культури, школи естетичного виховання дiтей);

     б) сiльськi, селищнi та мiськi палаци культури, клуби та бiблiотеки".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з 1 сiчня 2006 року.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України у тримiсячний термiн пiсля прийняття Верховною Радою України цього Закону:

     привести свої нормативно-правовi акти та забезпечити приведення нормативно-правових актiв мiнiстерств та iнших центральних органiв виконавчої влади у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     внести до Верховної Ради України пропозицiї щодо приведення законодавчих актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ
13 сiчня 2005 року
N 2350-IV

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.